OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ       : 02.01.2024

KARAR NO              : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı   : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri  :Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Sennur YÜZÜCÜ, Cezmi GÜMÜŞ, Hüseyin KURT,  Mehmet Emin DANA,

Katılmayanlar : Yaşar KARTAL, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN

Belediye Meclisinin 02.01.2024 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki hususlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

1.( 2024/1) :  2024 yılında Belediye Meclisi olağan aylık toplantılarının her ayın ilk Pazartesi günü saat:15.00’ de yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

2.( 2024/2) :  2024 yılında Belediye meclisinin Ağustos ayı tatil ayı olarak belirlenmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

3.( 2024/3) : 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesinde belirtilen “Her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlaması” dikkate alınarak,7’şer oy alan Hüseyin KURT, Sennur YÜZÜCÜ ve Murat GÜR Belediyemizin 2023 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetlemek üzere Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmişlerdir.

4.( 2024/4) : 5393 sayılı Belediye Kanunun 32. Maddesi uyarınca 2024 mali yılında uygulanacak Belediye Meclis ve İhtisas komisyonu üyelerine ödenen Huzur Hakkının, kanunca tanınan üst limitten ödenmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

5.( 2024/5) :  Belediyemizde Zabıta ve İtfaiye Müdürlüklerimizde çalışan kadrolu personelimize fazla çalışma maktu mesai ücretlerinin 2024 yılı Bütçe Kanunu ek cetvellerinde belirtilen en üst limit üzerinden verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

6.( 2024/6) :    2024 yılında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Belediyemizde Tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan Tekniker kadrosunda çalışanlara aylık net 17.500,00 TL ücret ödenmesine ve Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı için Mahalli İdare Sözleşmeli Personel için yayınlayacağı genelge doğrultusunda ek ödemelerin yapılmasına, yıl içerisinde Devlet memuru aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda, Belediye Meclisimizce belirlenen sözleşme ücreti yeni bir Meclis Kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve/ veya miktarda arttırılmasına,

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Belediyemizde Kısmi zamanlı sözleşmeli olarak çalışan ve 2024 yılında sözleşmesi yenilenecek  olan Avukatlık Hizmetleri Sınıfına bağlı 1 dereceli Avukat kadrosunda çalışana Kısmi Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılacak Avukat’ a Hazine ve Maliye Bakanlığın Mahalli İdare Sözleşmeli Personel için yayınlayacağı Kısmi Zamanlı Sözleşmeli ücret tavanında sözleşme yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

7.(2024/7) :  Meclis üyelerinden görevlendirilen Başkan Yardımcısına aylık ödeneklerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 ncu maddesindeki oran göz önünde bulundurularak Belediye Başkan Yardımcısının aylık ödeneğinin, Belediye Başkanına ödenen brüt maaşın 2/3’sini aşmamak üzere en üst düzeyden belirlenmesine ve Belediye Başkanı ödeneğine yapılacak artış oranlarının da aynen yansıtılmasına yapılan açık oylama sunucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

8.(2024/8) : Artık parsel konumuna gelecek Kadastrol Yollar ile belediye ile hisselendirilmiş yerlerin ve Belediyemize ait artık parsel konumundaki arsaların satışının veya takas ve trampasının yapılmasına, bu hususta gerekli iş ve işlemlerini yürütmek üzere 2024 yılı için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi gereği Belediye Encümenine yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

9.(2024/9) : 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinin ( b) bendi gereği,  Taşköprü İlçe merkezinde bulunan camilerin ve şadırvanların 2024 yılı içerisinde bakım, onarım ve tadilatlarının belediyemizin maddi imkanları ve iş yükü göz önünde bulundurularak yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

10.( 2023/10): 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinin ( b) bendi gereği,  Taşköprü İlçe merkezinde bulunan Okulların 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı süresince bakım, onarım ve tadilatlarının belediyemizin maddi imkanları ve iş yükü göz önünde bulundurularak yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

11.( 2023/11): 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin görev ve yetkilerinin belirtildiği 18. maddesinin (l) bendi (Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.) gereği; Belediye Başkanlığımızın   (IV) Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (Memur) ve (VII) sayılı sürekli işçi Dolu Boş Kadro Durumu  cetvellerinin onaylanmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Abdullah ÇATAL                              Murat SERDAROĞLU                                 M. Emin DANA

Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                                                Meclis Katibi