Nikah İşlemleri

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ EVLENDİRME İŞLEMLERİ
EVLİLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
EVLENME İŞLEMLERİ

Ülkemizde, evlilik işlemleri Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.
1)Evlenecek çiftlerin birlikte Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen müracaat etmeleri esastır. Tek müracaat kabul edilmemektedir. Müracaat sırasında taraflar fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermeleri zorundadırlar. Evlendirme Memuru nüfus cüzdanlarını isteyerek kimlik kontrolü yapar cüzdan örneğini kontrol ederek onaylar. Nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde müracaat kabul edilmez (Evlnd.Yönt.Mad.16)
2)Evlenecek çiftlerden birinin Taşköprü Belediyesi ilçe sınırları içerisinde ikamet etmesi yeterlidir.
3)Evlenecek çiftlerin en son medeni hali işlenmiş resimli nüfus cüzdanlarının aslını getirmeleri gereklidir. Sürücü belgesi ve kurum kimlikleri kabul edilmemektedir. Son 10 Yılı aşan ve çok yıpranmış olan nüfus cüzdanları başvuruda kabul edilmeyecektir.(Mad.18 Mad.21)
4)Erkek ve Bayana ait 5’er adet vesikalık fotoğraf ( Verilecek 5 er Adet fotoğrafın, renkli ve ön cepheden çekilmiş olması son 6 ayı içerisinde çekilmiş ve fotokopi ile çoğaltılmamış olması gerekmektedir ) Md.20
5)Gerekli olan diğer belgeler ve Aile Hekimliğinden sağlık raporu alınacaktır. Md.20

REŞİT OLMAYANLAR
18 Yaşını doldurmamış olan çiftler Anne ve Babanın izni ile evlenebilirler. (ay ve gün hesabı ile) Anne ve Babadan biri ölmüş ise ölümü nüfus kayıt örneği ile belgelenecektir. 17 yaşını doldurmamış olanlar mahkeme kararı ile evlenebilirler.

BOŞANMIŞ VE DUL OLANLAR
1)Boşanmış veya dul olan bayanlar boşanma ve ölüm tarihinin nüfusa tescilinden itibaren 10 ay(300 gün geçmeden Evlenemezler. Sürenin dolmasını beklemek istemeyenler için aile mahkemesinden iddet müddetini (300 gün ) kaldırılması kararı alınıp evrakta kesinleşme şehri, de olmalıdır.
2) İlgililerin nüfus cüzdanlarında son medeni halinin işlenmiş olması zorunludur.

YABANCI EVLİLİK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Eşlerden biri Türk ise ikamet kaydının bulunduğu nüfus müdürlüğü, konsoloslukları ve il, ilçe evlendirme memurluğuna müracaat edebilirler.
Yabancı uyruklu olanlar bekârlık belgesi (evlenme ehliyet belgesi) ile münacat ederler.
Diğer ülkeler İstanbul da bulunan konsoloslukların dan alacakları evlenme belgelerini İstanbul Valiliğine (Hukuk İşleri Müdürlüğüne) Tastik ettirmektir.
İstanbul da Konsolosluğu bulunmayan Ülke vatandaşları Ankara’da bulunan Büyük Elçiliklerinden alacakları evlenme ehliyet belgesini Dışişleri Bakanlığı’na tastik ettirmek zorundadırlar.
Yabancı uyruklu bay ve bayanları pasaportlarını yeminli tercüman bürolarından tercüme yaptırıp noterden onaylatmaları gereklidir.(vize süresi dolanlar kabul edilmez)
Fahri konsoloslarınca düzenlenen belgelere dayanarak işlem tesis edilmez.
Nikâh akdi esnasında nikâhı kıyılacak yabancı uyruklu Türkçe bilmeyen kişi için nikâh esnasında tercüman bulundurması zorunludur.

BİR KADININ EVLENDİKTEN SONRA KENDİ SOYADI KULLANMAK İSTİYORSA NE YAPMALIDIR
Kızlık soyadını kullanmak isteyen bayanlar gerekli matbu evrakları doldurarak evlendirme memurunun önünde imzalayacaktır. Evlendirme memurundan soy ismini kullanmayı talep etmeyenler evlenme işleminden sonra nüfus müdürlüğünden de talep edebilirler.

TAŞKÖPRÜ’DE İKAMET ETMEYENLER
Taşköprü’de da ikamet etmeyip Taşköprü Belediyesi’nde nikâh yaptıracaklar ikamet ettikleri yerde bulunan evlendirme dairesine birlikte müracaat ederek izin belgesi alacaktır.
Taşköprü’de da ikamet edip, başka yerde nikâh kıydıracak kişiler gerekli evrakları hazırlayarak Taşköprü Belediyesi’nden izin belgesi alarak istedikleri yerde nikâh kıydırabilirler.
Müracaat evrakları alındığı tarihten itibaren 6 ay (180 gün )içinde geçerli olduğundan istenilen nikâh günü bu tarih aralığını geçmeyecektir.
Eksik evrak ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmez.

 

KİMLER, HANGİ DURUMLARDA EVLENEMEZ?
1. Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir)
2. Hısımlık bağı olanlar evlenemez.
3. Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez.
4. Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez. (Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır)
a. Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.
b. Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.
c. Yeğen akrabalığı, kayın akrabalığı, vb. akrabalığı olanlar evlenemez.

 

 

İlgili Birim:

Yazı İşleri Müdürlüğü

İlgili Personel

Barış BALCI

İrtibat Tel : 366 417 1058 / 125