Encümen Üyeleri

Abdullah ÇATAL
Belediye Başkanı

Cezmi GÜMÜŞ
Meclis Üyesi

Hüseyin ER
Meclis Üyesi

Nevzat TAPAR
Yazı İşleri Müdürü

Yunus SARIMEHMETOĞLU
Mali Hizmetler Müdürü