Encümen Üyeleri

Abdullah ÇATAL
Belediye Başkanı

Fatih PURTUL
Meclis Üyesi

Murat SERDAROĞLU
Meclis Üyesi

Nevzat TAPAR
Yazı İşleri Müdürü

Yunus SARIMEHMETOĞLU
Mali Hizmetler Müdürü