Encümen Üyeleri

Abdullah ÇATAL
Belediye Başkanı

Fatih PURTUL
Meclis Üyesi

Murat SERDAROĞLU
Meclis Üyesi

Nevzat TAPAR
Yazı İşleri Müdür V.

Yunus SARIMEHMETOĞLU
Mali Hizmetler Müdür V.