TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI  MECLİS KARARI

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 MECLİS KARARI

 

KARAR TARİHİ       : 24.05.2023

KARAR NO              : 32

KONUSU                  : Kredi Kullanılması Hk.

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri :Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Cezmi GÜMÜŞ, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Mehmet Emin DANA, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar : Yaşar KARTAL, Sennur YÜZÜCÜ, Murat GÜR

Belediye Meclisinin 24.05.2023 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki kararlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

  1. (2023/32): İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı işinde kullanmak üzere maliyetin %50’sinin Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Su ve Kanalizasyon Altyapı Projeleri (SUKAP) ödeneğinden, kalan %50’sinin ise İller Bankası A.Ş.den 17.09.2018 tarih ve 86101 sayılı Genel Müdürlük Makam Olur’u ile tahsis edilen 1.225.000.-(birmilyonikiyüzyirmibeş) TL’lik krediden karşılanmasına karar verilmiştir. Söz konusu işin ek maliyetinin %50’si SUKAP ödeneğinden karşılanmak üzere kalan         %50’si         için         İller        Bankası        A.Ş.den        113.775.000- (yüzonüçmilyonyediyüzyetmişbeşbin) TL ek kredi kullanılmasına; kredi kullanılması ve borçlanma ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmaya Belediye Başkanı Abdullah ÇATAL ’a yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                              Murat SERDAROĞLU                                M. Emin DANA

Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                                                 Meclis Katibi