HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

 

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ       : 05.06.2023

KARAR NO              : 33

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri : Yaşar KARTAL, Sennur YÜZÜCÜ, Cezmi GÜMÜŞ, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Mehmet Emin DANA, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU

 

                                     

Belediye Meclisinin 05.06.2023 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki kararlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

  1. (2023/33): 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği 11. Madde (1) Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.) hükmü ile 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin görev ve yetkilerinin belirtildiği 18. maddesinin (l) bendi (Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.) hükmü gereği; kadro değişikliğini içeren ekli listedeki (II) sayılı Memur boş Kadro Değişikli Cetveli, (III) sayılı Memur Dolu Kadro Değişikli Cetveli  ile Dolu –  Boş kadro durumu (IV) nolu cetvellerin onaylanmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                                         Sennur YÜZÜCÜ                              M. Emin DANA

Meclis Başkanı                                              Meclis Katibi                                    Meclis Katibi