KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ       : 02.11.2022

KARAR NO              : 48-49-50-51

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri :Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Sennur YÜZÜCÜ, Cezmi GÜMÜŞ, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Mehmet Emin DANA, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar : Yaşar KARTAL, Murat GÜR

 

Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki kararlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

 

  1. (2022/48): Belediyemizin 2023 Yılı Gelir ve Gider bütçesi 70.000.000,00.-TL. Olarak denk bir şekilde olduğu, Bütçe kararnamesi madde madde, gider bütçesi kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi, gelir bütçesi ekonomik kodlamasının birinci düzeyleri ekleri ile birlikte fasıl fasıl oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

  1. (2022/49): Taşköprü Belediye Başkanlığımız tarafından, Taşköprü İlçesi sınırları içerisinde bulunan Belediye Başkanlığımıza ait Gizlice Mahallesi Kurbantepesi Mevkii 150 ada 14 parselde bulunan 15.226,12 m² alan üzerine 790 kW gücü değerinde GES (Güneş Enerjisi Santrali ) yapım işinde kullanılmak üzere 5393 Sayılı kanununun 68/e bendi hükmüne istinaden Yurtiçi Resmi Kamu/ Özel Bankalar, Katılım Bankaları veya İller Bankası kredi kuruluşları ve diğer kuruluşlardan 20.000.000,00 (Yirmimilyon) TL kredi kullanılmasına ve kredi kullanımına ilişkin yapılması gereken her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanı Abdullah ÇATAL’ a yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

  1. (2022/50): Mülkiyeti Belediyemize ait;   Harmancık Mahallesi Muzafferettin Gazi Caddesi No:2/J Taşköprü adresinde bulunan işyerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma sureti ile 10 yıllığına kiraya verilmesine ve kira ihale işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

  1. (2022/51): 2022 yılında Belediye Başkanlığımızda tam zamanlı sözleşmeli statüsünde istihdam edilmesi planlanan ve Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Teknik Hizmetler Sınıfına bağlı 8 dereceli Mühendis’ in aylık net 6.100,00 TL ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2022 yılı için Mahalli İdare Sözleşmeli Personel için yayınladığı genelge doğrultusunda ek ödemelerin yapılmasına, yıl içerisinde Devlet memuru aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda, Belediye Meclisimizce belirlenen sözleşme ücreti yeni bir Meclis Kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve/ veya miktarda arttırılmasına, yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Abdullah ÇATAL                              Murat SERDAROĞLU                                M. Emin DANA

Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                                                 Meclis Katibi