T.C TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ       : 28.09.2022

KARAR NO              : 44

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri  : Harun YALÇIN, Yaşar KARTAL, Sennur YÜZÜCÜ, Cezmi GÜMÜŞ, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Mehmet Emin DANA, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar : Murat SERDAROĞLU, Murat GÜR

Belediye Meclisinin 28.09.2022 tarihinde gerçekleşen 2. Olağanüstü toplantısında aşağıdaki hususlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

 

1.(2022/44) :  Taşköprü Belediye Başkanlığımız tarafından Taşköprü İlçesi sınırları içerisinde bulunan Belediye Başkanlığımıza ait Gizlice Mahallesi Kurbantepesi Mevkii 150 ada 14 parselde bulunan 15.226,12 m² alan üzerine 790 kW gücü değerinde GES (Güneş Enerjisi Santrali ) yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankasından 20.000.000,00 (Yirmimilyon) TL Kredi kullanılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından izin onayının alınmasına, borçlanma izninin alınmasına müteakip kredi kullanılması ve borçlanma ile ilgili sözleşme yapmaya ve imzalamaya, kredi teminatı olarak temlik, rehin ve ipotek vermeye, krediyle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmaya Belediye Başkanı Abdullah ÇATAL ’a yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                              Sennur YÜZÜCÜ                                          M. Emin DANA

Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                                                Meclis Katibi