NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ      : 06.04.2022

KARAR NO              : 21-22-23-24-25-26-27-28-29

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Yaşar KARTAL, Sennur YÜZÜCÜ, Fatih PURTUL, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Mehmet Emin DANA, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar :

Belediye Meclisinin 06.04.2022 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki kararlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

  1. (2022/21): Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl görev yapmak üzere yapılan gizli oylama sonucu en çok oyu alan 7 (Yedi)’şer oyla Belediye Encümen Üyeliğine Belediye Meclis Üyeleri Yaşar KARTAL ve Hüseyin ER seçilmişlerdir.

 

  1. (2022/22) : İmar  Komisyonu üyelerinin 1 (bir) yıl görev yapmak üzere yapılan açık oylama  sonucu İmar Komisyon Üyeliğine Belediye Meclis Üyeleri Murat SERDAROĞLU, Hüseyin KURT ve Ceyhun ÇORBACI oy birliği ile seçilmişlerdir.

 

  1. (2022/23) : Plan ve Bütçe Komisyon Üyelerinin 1 (bir) yıl görev yapmak üzere yapılan açık oylama  sonucu Plan ve Bütçe Komisyon üyeliğine Belediye Meclis Üyeleri Harun YALÇIN, Sennur YÜZÜCÜ ve Hüseyin ER oy birliği ile seçilmişlerdir.

 

  1. (2022/24) : Yardım Komisyonunda 1 ( bir ) yıl görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyeleri arasından Asil Üyeliklere Belediye Meclis Üyesi Sennur YÜZÜCÜ ile Emine GÜLTEKİN ve Yedek Üyeliğe Belediye Meclis Üyesi Harun YALÇIN yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile seçilmişlerdir.

 

  1. (2022/25) : Taşköprü Yerel Eylem Grubu Derneği’nin onaylanmış yıllık uygulama planında yer alan “Pompeiopolis Antik Kenti’nin tanıtımı, iyi uygulama örneklerini yerinde ziyareti ve yerel yönetimlerle işbirliği kapsamında 13 Haziran – 17 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan İtalya Çalışma Gezisine Belediyemizi temsilen  Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah ÇATAL, Belediye Meclis Üyeleri Ceyhun ÇORBACI, Murat SERDAROĞLU, Hüseyin KURT, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet TUĞCU’ nun katılmasına ve 5682 sayılı Pasaport Kanunun Hizmet Damgalı Pasaportlar; Pasaport Kanununun 14. Maddenin (B) bendin gereğince yurtdışı çıkışları ve Hizmet Damgalı  (gri) pasaport başvuruları konusunda gerekli izinlerinin verilmesinin oy birliği ile karar verildi.

 

 

  1. (2022/26) : Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait İlçemiz Gökırmak Mahallesi Naz Sokak No:29 Taşköprü adresinde bulunan Sosyal Tesis’in işletmeciliğini 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık arttırma sureti ile 10 yıllığına kiraya verilmesine ve kira ihale işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

  1. 2022/27) : 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15’ inci maddesinin (b) bendi ( Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.) gereği hazırlanan Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği; Meclisimizce yapılan değerlendirme ve inceleme neticesinde 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 18’ inci maddesinin (m) bendi gereği yapılan açık oylama sonucu kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

  1. (2022/28) : 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15’ inci maddesinin (b) bendi ( Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.) gereği hazırlanan Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği; Meclisimizce yapılan değerlendirme ve inceleme neticesinde 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 18’ inci maddesinin (m) bendi gereği yapılan açık oylama sonucu kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

  1. (2022/29) : 5393 sayılı belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununun 41. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde, stratejik plan ve performans programı kapsamında hazırlanan Belediyemizin 2021 Faaliyet Raporu; kitapçık halinde Meclis toplantısından önce Meclis Üyelerine dağıtılmış olup; Meclisimizce yapılan görüşmeler sonunda yıllık faaliyetlerin yeterli olduğu görülerek 01.01.2021–31.12.2021 dönemini kapsayan Taşköprü Belediyesi 2021 mali yılı Faaliyet Raporu okunarak müzakere edildikten sonra, yapılan açık oylama sonucu çalışmaların yeterli olduğuna oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                                         Murat SERDAROĞLU                    M. Emin DANA

Meclis Başkanı                                              Meclis Katibi                                    Meclis Katibi