MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

 

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ      : 05.05.2022

KARAR NO              : 30-31-32

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Yaşar KARTAL, Sennur YÜZÜCÜ, Cezmi GÜMÜŞ, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Mehmet Emin DANA, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar :

 

                                     

Belediye Meclisinin 05.05.2022 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki kararlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

  1. (2022/30): 10.04.2014 tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan D9 Belediyeler grubunda Belediyemizin Memur Norm Kadro sayısı 128 olarak açıklanmış bulunmaktadır. Bu nedenle hazırlanan ekli Geçici İşçi Vize Cetvelinde görüldüğü üzere 3x (5 ay 29 gün) = 15.87 Adam/Ay olarak geçici işçi çalıştırılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  2. (2022/31) : Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünce tanzim edilen ve Belediye Encümenimizce incelenip kabul edilerek bilahare Başkanlık Makamınca meclisimize sunulan Belediyemizin 2021 yılı Kesin Hesap cetvellerinin okunarak incelenmesi ve müzakere edilmesi neticesinde, idari ve kesin hesap cetvellerinin kayıtlara uygun olduğu, konusu suç teşkil edecek herhangi bir hususa rastlanmamış olup kesin hesap cetvellerinin kabul ve tasdikine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  3. (2022/33) : İlimizin Turizm unsurlarının tek elden ve profesyonel olarak zamanın şartlarına uygun şekilde tanıtılması, gerektiğinde belli lokasyonların altyapılarının yapılması, fuar, etkinlik vb. faaliyetlerin bir merkezden yönetilebilmesi amacı ile İlçemizin tanıtımı, sektörün kalkındırılması, ilçelerimizin yöresel renklerinin ve farklılıklarının ortaya çıkartılması adına, 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri 18. Maddesinin (o) bendi ( Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.) gereği Kastamonu Turizm Altyapı Hizmet Birliği (KASTAB)’ ne üye olunmasına ve bir önceki yılın kesinleşen bütçe gelirlerinin hizmet verdiğimiz nüfus oranı olan binde birinin katılım payı olarak ödenmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                                         Murat SERDAROĞLU                    M. Emin DANA

Meclis Başkanı                                              Meclis Katibi                                    Meclis Katibi