2020 Eylül Ayı Meclis Karar Özeti

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

KARAR TARİHİ : 01.09.2020

KARAR NO: 45-46-47

 

Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Yaşar KARTAL, Şeref Nur MEMİOĞLU, Fatih PURTUL, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Murat GÜR, Mehmet Emin DANA

Katılmayanlar : Emine GÜLTEKİN

Belediye Meclisinin 01.09.2020 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki kararlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

1. (2020/45) : İlçemiz için hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli revizyon ilave nazım ve uygulama imar planları gerekli inceleme yapmak üzere Belediye Meclisimizin 01.07.2020 tarih ve 38 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havalesinin yapılmasına karar verilmiştir.

Belediye Meclisimize sunulan İmar Komisyonunun 27.07.2020 tarih ve 2 sayılı kararı ve İmar Komisyon Üyesi Ceyhun ÇORBACI’ nın Değerlendirme (şerh) raporu Belediye Meclisimize okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Mekânsal Planları Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve ilgili yönetmeliklere uygun hazırlanan İlçemiz 1/1000 ve 1/5000 ölçekli revizyon ilave nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması hususunda yapılan açık oylama sonucu Belediye Meclis Üyeleri Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Murat GÜR ve Mehmet Emin DANA’ nın vermiş olduğu 4 red oya karşılık 7 kabul oyla oy çokluğu ile karar verildi.

2. (2020/46) : Belediye Başkanlığımızdan emekli olan 2 ( iki ) personelimize ait Kıdem Tazminatları ödenebilmesi için İller Bankası A.Ş.’ den 341.261,70 TL kredi kullanılmasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Abdullah ÇATAL’ a yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
3. (2020/47) : Belediye Başkanlığımızdan emekli olan bir ( bir ) personelimize ait Kıdem Tazminatları ödenebilmesi için İller Bankası A.Ş.’ den 181.240,81 TL kredi kullanılmasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Abdullah ÇATAL’ a yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Abdullah ÇATALYaşar KARTALM. Emin DANA

BL. Meclis BaşkanıBL. Meclis KatibiBL. Meclis Katibi