TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

 

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ       : 03.07.2024

KARAR NO              : 51-52-53-54-55-56-57

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Hüseyin ARSLAN

Meclis Üyeleri : Mehmet Emin DANA, Ahmet ALAY, Şahin AKDAĞ, Refika ÇINAR, Necati ŞEN, Halim GÜNAY, Cemal ŞERMET, İsmail BERBER, Ali Eşref SEVİM, Huriye BAYAR, Ali YALÇIN

Katılmayanlar :

Belediye Meclisinin 03.07.2024 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki kararlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

 

  1. (2024/51): Belediye Meclisinin 06.12.2023 tarih ve 58 sayılı karar ile 2024 Yılı Ücret Tarifeleri belirlenmiştir. Günümüz ekonomik koşullara ve emsal ücretlere göre Hafriyat Döküm Yeri Tespit Ücretleri, Halk Otobüsü Bilet Ücretlerine artış yapılarak, Belediye Meclisince 02. 05.2024 tarih ve 38 sayılı kararı ile ‘Taşköprü Belediyesi Şehir İçi Otopark Yerleri ve Otopark İşletme Yönetmeliği gereği 2024 yılında uygulanacak olan Yol Üstü Otopark Tarifesi Ücretleri belirlenmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

  1. (2024/52) : Belediye Başkanlığımızda atama işlemleri yapıldığından dolayı, güncellenen (IV) Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (Memur) cetvelleri ile Belediye Başkanlığımızda işçi kadrosunda görev yapan işçilerimize ait (VII) Sayılı Sürekli İşçi Dolu – Boş Kadro Durum cetvellerinin onaylanmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

  1. (2024/53) : 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15’ inci maddesinin (b) bendi gereği Belediye Başkanlığımızca hazırlanan ‘‘Taşköprü Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’’ Meclisimizce yapılan değerlendirme ve inceleme neticesinde 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 18’ inci maddesinin (m) bendi gereği yapılan açık oylama sonucu kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

  1. (2024/54) : İlçemiz Gizlice Mahallesi 671 Ada 5-6-7 parseller ve 672 Ada 3-4 parseller üzerinde hazırlatılan taşınmazların konut alanı olan kullanım kararını ticaret + konut olarak revize edilen plan tadilat dosyasının ve Taşköprü Uygulama İmar Planı revize plan notlarının gerekli inceleme yapılarak hazırlanacak komisyon raporunun Belediye Meclisimize sunulmak üzere İmar Komisyonuna havalesinin yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy çokluğu ile karar verildi.

 

  1. (2024/55) : Kastamonu (KASMİB) Entegre  Katı  Atık  Yönetimi  Projesi  için  İller  Bankası  A.Ş.’ den 2.192.690,66  TL (ikimilyonyüzdoksanikibinaltıyüzdoksanliraaltmışaltıkuruş)  kredi kullanılmasına ve borçlanmaya, kredi kullanımıyla ilgili sözleşme yapmaya ve imzalamaya, kredi teminatı olarak temlik, rehin ve ipotek vermeye, krediyle her türlü iş ve işlemleri yapmaya Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin ARSLAN’ ın yetkili kılınmasına yapılan açık oylama sonucu oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

  1. (2024/56) : Yeraltı kapalı Otopark Ücretlerinin; Otomobil 1 Aylık Abonelik Ücreti 1.300,00 TL, Otomobil 1 Saatlik Ücreti 40,00 TL ve Otomobil 1 Saatten Sonraki her saat için ilave 5,00 TL olarak belirlenmesine ve Belediye Meclisimizin 06.12.2023 tarih ve 58 sayılı kararı ile kabul edilen 2024 yılı ücret tarifesi tarifesine eklenerek güncellenmesine yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

 

  1. (2024/57) : Belediyemiz norm kadrosunda atama işlemlerinden dolayı dolu bulunan Genel İdari Hizmetler Sınıfına bağlı 3 dereceli Su ve Kanalizasyon Müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine 1. Dereceli Su ve Kanalizasyon Müdürü ihdas edilmesine ve (III) sayılı Memur dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin onaylanmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Hüseyin ARSLAN                                        Şahin AKDAĞ                                  Halim GÜNAY

Meclis Başkanı                                              Meclis Katibi                                    Meclis Katibi