1.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ       : 08.07.2024

KARAR NO              : 58

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Hüseyin ARSLAN

Meclis Üyeleri : Mehmet Emin DANA, Ahmet ALAY, Şahin AKDAĞ, Necati ŞEN, Halim GÜNAY, Cemal ŞERMET, İsmail BERBER, Ali Eşref SEVİM, Huriye BAYAR

Katılmayanlar : Refika ÇINAR, Ali YALÇIN

 

                                     

Belediye Meclisinin 08.07.2024 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki kararlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

  1. (2024/58): Kastamonu İcra Dairesinin 2024/8141 nolu dosyasına sunmak ve devamında ilgili işlemlerin yapılması için İcra Hukuk Mahkemesine verilmek üzere 2.000.000,00 (İkimilyon) TL. tutarında kesin ve süresiz kamu ( resmi) veya özel Bankalardan Teminat Mektubu alınmasına ve Teminat mektubu alınması ile ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin ARSLAN’ ın yetkili kılınmasına yapılan açık oylama sonucu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Hüseyin ARSLAN                                        Şahin AKDAĞ                                  Halim GÜNAY

Meclis Başkanı                                              Meclis Katibi                                    Meclis Katibi