MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

 

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ       : 02.05.2024

KARAR NO              : 37-38-39-40

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Hüseyin ARSLAN

Meclis Üyeleri : Mehmet Emin DANA, Ahmet ALAY, Şahin AKDAĞ, Refika ÇINAR, Necati ŞEN, Halim GÜNAY, İsmail BERBER, Ali Eşref SEVİM, Huriye BAYAR,           Ali YALÇIN

Katılmayanlar : Cemal ŞERMET

Belediye Meclisinin 02.05.2024 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki kararlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

 

  1. (2024/37): Belediyemizin 2023 yılı Kesin Hesap cetvellerinin okunarak incelenmesi ve müzakere edilmesi neticesinde, idari ve kesin hesap cetvellerinin kayıtlara uygun olduğu, konusu suç teşkil edecek herhangi bir hususa rastlanmamış olup kesin hesap cetvellerinin kabul ve tasdikine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

  1. (2024/38) : 5393 sayılı Belediye Kanununun 15’ inci maddesinin (b) bendi gereği hazırlanan Taşköprü Belediyesi Şehir İçi Otopark Yerleri ve Otopark İşletme Yönetmeliğinin uygun bulunduğundan, 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 18’ inci maddesinin (m) bendi gereği yapılan açık oylama sonucu Yönetmeliğin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

  1. (2024/39) : 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğinin hazırlanan (I) sayılı Memur İhdas cetveli, (II) sayılı Boş Memur Kadro değişikliği cetveli ile (IV) Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (Memur) cetvellerin onaylanmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

  1. (2024/40) : Taşköprü Belediye Meclisince 07.12.2022 Tarih ve 60 sayılı Kararı ile çıkarılan Taşköprü Belediyesi Ticari Taksi ( T Plaka ) Çalışma ve Taşımacılık Yönetmeliğinin 8, 11, 18 ve 19. Maddelerinde değişiklik yapılarak Yönetmeliğin güncellenmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Hüseyin ARSLAN                                        Şahin AKDAĞ                                  Halim GÜNAY

Meclis Başkanı                                              Meclis Katibi                                    Meclis Katibi