MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ       : 04.03.2024

KARAR NO              : 18

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri :Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Yaşar KARTAL, Sennur YÜZÜCÜ, Cezmi GÜMÜŞ, Ceyhun ÇORBACI, Mehmet Emin DANA

Katılmayanlar : Hüseyin KURT, Hüseyin ER, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN

Belediye Meclisinin 04.03.2024 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki hususlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

  1. ( 2024/18) : 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15’ inci maddesinin (b) bendi ( Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.) gereği hazırlanan Taşköprü Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği Meclisimizce yapılan değerlendirme ve inceleme neticesinde 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 18’ inci maddesinin (m) bendi gereği yapılan açık oylama sonucu kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                              Murat SERDAROĞLU                                M. Emin DANA

Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                                                Meclis Katibi