ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ       : 05.02.2024

KARAR NO              : 12 -13 – 14 – 15 – 16 -17

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı   : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri   : Harun YALÇIN, Yaşar KARTAL, Sennur YÜZÜCÜ, Cezmi GÜMÜŞ, Hüseyin KURT, Mehmet Emin DANA

Katılmayanlar : Murat SERDAROĞLU, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN

Belediye Meclisinin 05.02.2024 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki hususlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

  1. ( 2024/12) : “ULUSLARARASI TAŞKÖPRÜ KÜLTÜR VE SARIMSAK FESTİVALİ Pompeiopolis Antik Kenti Tanıtım Etkinlikleri ve Tarım ve Hayvancılık Fuarı”nın 35. si bu yıl 15-18 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenmesine ve Belediye Başkanının Başkanlığında Festival Komitesinin oluşturulmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

  1. (2024/13) : İtfaiye ekiplerimizin daha hızlı ve etkin çalışabilmesi açısından ihtiyacımız olan personel taşıyıcı (4×2 veya 4×4) hizmet aracının T.C İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yasal mevzuatlar çerçevesinde hibe şeklinde talepte bulunulmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

  1. (2024/14) : Belediye Meclisinin 07.12.2022 Tarih ve 60 Karar no sayılı Ticari Taksi (T plaka) Çalışma ve Taşımacılık Yönetmeliğinin’’ Araçlarla İlgili Uygulanacak Kurallar başlıklı’’ 11. Maddesinin (ı) bendinde bulunan ‘‘Mevcut taksiler bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mevcut araçlarını 1 (bir) yıl içinde yönetmelikte istenen yaş sınırına çekmeleri gerekmektedir.’’ İbaresinin kaldırılarak yerine ‘‘Mevcut taksiler bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mevcut araçlarını 2024 Yılı Mayıs ayının sonuna kadar yönetmelikte istenen yaş sınırına çekmeleri gerekmektedir.’’ İbaresinin eklenmesi.

Aynı Yönetmeliğinin ‘ İşletmecide Aranan Şartlar başlıklı ‘’5.maddesine (ı) bendi olarak “Vergi Kaydı (Vergi Mükellefi olduğuna dair) belge”, (i) bendi olarak “Psikoteknik Belgesi (Hat sahibi çalışıyorsa kendisinin, şoför çalışacaksa çalışan şoförün)”, bentlerine eklenerek Taşköprü Belediyesi Ticari Taksi ( T Plaka ) Çalışma ve Taşımacılık Yönetmeliğine eklenerek güncellenmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

  1. (2024/15) : İlçemiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü olarak kullanılmak üzere Belediye Başkanlığımıza ait Belediye İş Merkezi Binasında bulunan İlçemiz Camikebir Mahallesi Sulukise Sokak No:2 Kat:3 Bağımsız Bölüm No:306 adresindeki ofis/işyerinin Taşköprü Kaymakamlığına bedelsiz olarak 10 (on) yıllığına tahsisin yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

  1. (2024/16) : Belediye Başkanlığımızdan emekli olan iki (2) adet Belediye İşçisinin kıdem tazminatı ve izin alacakları tutarı için 5393 Sayılı kanunun 68/e bendi hükmüne istinaden İller Bankasından veya Yurtiçi Resmi Kamu/ Özel Bankalar, Katılım Bankaları kredi kuruluşları ve diğer kuruluşlardan kredi kullanılmasına ve kredi kullanımına ilişkin yapılması gereken her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanı Abdullah ÇATAL’ a yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

  1. (2024/17) : Taşköprü Onaylı Uygulama İmar Planında 7 metre ve daha fazla genişliğe sahip Konut Alanı İmarlı bölgelerde ticaret teşekkül ettirilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                              Sennur YÜZÜCÜ                                         M. Emin DANA

Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                                                Meclis Katibi