1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

     

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ       : 26.12.2022

KARAR NO              : 62

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri :Harun YALÇIN, Yaşar KARTAL, Sennur YÜZÜCÜ, Cezmi GÜMÜŞ, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Murat GÜR, Mehmet Emin DANA, Katılmayanlar : Murat SERDAROĞLU, Emine GÜLTEKİN

 

Belediye Meclisinin 26.12.2022 tarihinde gerçekleşen 3. Olağanüstü toplantısında aşağıdaki hususlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

 

1.(2022/62) :  5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (b) fıkrası  ve  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ‘’Ek Ödenek’’ başlıklı 37. Maddesine istinaden; Gelir ve gider kalemleri olarak hazırlanan Belediyemiz Ek Bütçesinin 1.500.000,00 TL olarak kabulüne yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                              Sennur YÜZÜCÜ                                          M. Emin DANA

Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                                                Meclis Katibi