TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ      : 04.07.2022

KARAR NO              : 37-38-39-40

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Sennur YÜZÜCÜ, Cezmi GÜMÜŞ, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI,  Mehmet Emin DANA, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar : Yaşar KARTAL, Hüseyin ER

 

                                     

Belediye Meclisinin 04.07.2022 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki kararlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

  1. (2022/37): 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) ve 59. maddesinin (e) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun hükümlerine göre hazırlanan ve Belediye Meclisimizin 01.12.2021 tarih ve 68 sayılı kararı ile kabul edilen 2022 yılı ücret tarifesi içerisinde bulunan yukarıdaki gelir kalemlerinde artış yapılarak hazırlanan gelir kalemleri öncelikle tüm maddelerin tek tek oylanmasına akabinde tüm maddelerin genel olarak yapılan açık oylama sonucunda 05 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yukarıdaki şekilde uygulanmasına ve 2022 yılı ücret tarifesine eklenerek güncellenmesine yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

 

  1. (2022/38) : Taşköprü Belediye Meclisinin 01.12.2021 tarih ve 68 Sayılı Kararı ile kabul edilen 2022 Yılı Ücret Tarifeleri ile ilgili kararına istinaden ‘Bina Yıkım İzni’ başlığı altında tahsil edilen harcın, işlemleri kolaylaştırmak ve tehlike arz eden binalarda tehlikeli durumunun ortadan kaldırılması adına işlemleri hızlandırmak için ‘Yıkılacak derecede tehlikeli olarak tespit edilen metruk binalardan’ Bina Yıkım İzni harcının tahsil edilmemesine ve 2022 yılı gelir tarifelerine (Ücret ve Harç Tarifeleri) eklenmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

  1. (2022/39) : Belediyemize ait olan Ağcıkişi Mahallesi 404 ada 4 parsel bulunan 731,67 m²’ lik taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılmasına ve satış işlemi için Belediye encümenine yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

  1. (2022/40) : İlçemiz  İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatı yapım işinde kullanılmak üzere yapım maliyetinin %50’lik kısmının Su Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri (SUKAP) ödeneğinden karşılanmasına, kalan %50’lik kısmının İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılmasına; kredi kullanılması ve borçlanma ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmaya Belediye Başkanı Abdullah ÇATAL ’a yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                                         Murat SERDAROĞLU                    M. Emin DANA

Meclis Başkanı                                              Meclis Katibi                                    Meclis Katibi