HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

 

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ      : 01.06.2022

KARAR NO              : 33-34-35-36

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Sennur YÜZÜCÜ, Cezmi GÜMÜŞ, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Mehmet Emin DANA, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar : Yaşar KARTAL

 

                                     

Belediye Meclisinin 01.06.2022 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki kararlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

  1. (2022/33): 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ‘’Ek Ödenek’’ başlıklı 37. Maddesine istinaden; Gelir ve gider kalemleri olarak hazırlanan Belediyemiz Ek Bütçesinin 12.000.000,00 TL olarak kabulüne yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  2. (2022/34) : 2022 yılı içerisinde Belediyemiz Kesimhanesinde Kurban Bayramı münasebetiyle büyükbaş hayvan kesimi için yapılan müracaatlardan 600,00 TL ve Kurban Bayramı münasebetiyle küçükbaş hayvan kesimi için yapılan müracaatlardan 250,00 TL, soğuk hava deposunun kullanım ücreti büyükbaş için 200,00 TL ve soğuk hava deposunun kullanım ücreti küçükbaş için 100,00 TL ücret alınmasına ve 2022 yılı gelir tarifelerine (Ücret ve Harç Tarifeleri) eklenmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

  1. (2022/35) : Belediye Başkanlığımız Norm Kadrosunda Dolu ve boş bulunan Memur kadrolarını gösteren (IV) Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (Memur) cetvelleri ile Belediye Başkanlığımız Norm kadrosunda dolu ve boş bulunan sürekli işçi kadrolarını gösteren  (VII) Sayılı  Sürekli İşçi Dolu – Boş Kadro Durum cetvellerinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

  1. (2022/36) : Belediyemiz bünyesinde kullanılmak üzere 237 sayılı Taşıt Kanunun 10. maddesi gereği, bütçe imkanları doğrultusunda 1 adet ikinci el, boş şaseli veya kasalı, dampersiz kamyon satın alınmasına ve bu iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Abdullah ÇATAL ‘a yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                                         Murat SERDAROĞLU                    M. Emin DANA

Meclis Başkanı                                              Meclis Katibi                                    Meclis Katibi