OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ      : 05.01.2022

KARAR NO              : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı

Soyadı

 

Meclis Başkanı    : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri  : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Yaşar KARTAL, Sennur YÜZÜCÜ, Fatih PURTUL, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Murat GÜR, Mehmet Emin DANA

Katılmayanlar : Emine GÜLTEKİN

Belediye Meclisinin 05.01.2022 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki hususlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

1.( 2022/1) :  2022 yılında Belediye Meclisi olağan aylık toplantılarının her ayın ilk Çarşamba günü saat:17.00’ de yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

2.( 2022/2) :  2022 yılında Belediye meclisinin Ağustos ayı tatil ayı olarak belirlenmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

3.( 2022/3) : 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesinde belirtilen “Her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlaması” dikkate alınarak, 10’ar oy alan Sennur YÜZÜCÜ, Hüseyin KURT ve 11 oy alan Murat GÜR Belediyemizin 2021 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetlemek üzere Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmişlerdir.

4.( 2022/4) : 5393 sayılı Belediye Kanunun 32. Maddesi uyarınca 2022 mali yılında uygulanacak Belediye Meclis ve İhtisas komisyonu üyelerine ödenen Huzur Hakkının, kanunca tanınan üst limitten ödenmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

5.( 2022/5) :  Belediyemizde Zabıta ve İtfaiye Müdürlüklerimizde çalışan kadrolu personelimize fazla çalışma maktu mesai ücretlerinin 2022 yılı Bütçe Kanunu ek cetvellerinde belirtilen en üst limit üzerinden verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

6.( 2022/6) :    5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Belediyemizde Tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışan ve 2022 yılında sözleşmeleri yenilenecek  olan Sağlık Hizmetleri Sınıfına bağlı 8 dereceli Veteriner Hekim’e aylık net 5.625,00 TL, Teknik Hizmetler Sınıfına bağlı 10 dereceli Programcı’ ya  aylık net 4.820.00 TL, Teknik Hizmetler Sınıfına bağlı  8 dereceli Mühendis’ e aylık net 4.254,00 TL, Teknik Hizmetler Sınıfına bağlı  8 dereceli Mühendis’ e aylık net 4.254,00 TL, Teknik Hizmetler Sınıfına bağlı  8 dereceli Mimar’ a aylık net 5.100,00 TL, Teknik Hizmetler Sınıfına bağlı  10 dereceli Tekniker’ e Orhan Faik KAVAL’ a aylık net 4.254,00 TL, Genel İdari Hizmetler Sınıfına bağlı olan 11 dereceli Kameraman’ a aylık net 4.254,00 TL ücret ile Kısmi Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılacak Avukat’ a Hazine ve Maliye Bakanlığın Mahalli İdare Sözleşmeli Personel için yayınlayacağı Kısmi Zamanlı Sözleşmeli ücret tavanında sözleşme yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

7.(2022/7) :  Meclis üyelerinden görevlendirilen Başkan Yardımcısına aylık ödeneklerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 ncu maddesindeki oran göz önünde bulundurularak Belediye Başkan Yardımcısının aylık ödeneğinin, Belediye Başkanına ödenen brüt maaşın 2/3’sini aşmamak üzere en üst düzeyden belirlenmesine ve Belediye Başkanı ödeneğine yapılacak artış oranlarının da aynen yansıtılması yapılan açık oylama sunucu oy birliği ile karar verildi.

8.(2022/8) : Artık parsel konumuna gelecek bu tip Kadastrol Yollar ile belediye ile hisselendirilmiş yerlerin ve Belediyemize ait artık parsel konumundaki arsaların satışının veya takas ve trampasının yapılmasına, bu hususta gerekli iş ve işlemlerini yürütmek üzere 2022 yılı için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi gereği Belediye Encümenine yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

9.(2022/9) : 5393 sayılı Belediye Kanunu‘ un 14. Maddesinin ( b) bendi gereği,  Taşköprü İlçe merkezinde bulunan camilerin ve şadırvanların 2022 yılı içerisinde bakım, onarım ve tadilatlarının belediyemizin maddi imkanları ve iş yükü göz önünde bulundurularak yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

10.(2022/10): 5393 sayılı Belediye Kanunu‘ un 14. Maddesinin ( b) bendi gereği,  Taşköprü İlçe merkezinde bulunan Okulların 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı süresince bakım, onarım ve tadilatlarının belediyemizin maddi imkanları ve iş yükü göz önünde bulundurularak yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

11.(2022/11): 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği MADDE 11 –“ (1) Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır.” hükmü ile 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin görev ve yetkilerinin belirtildiği 18. maddesinin (l) bendi gereği Belediye Başkanlığımızda dolu bulunan 1 adet kadro değişikliğini içeren ekli listede bulunan (III) sayılı Memur dolu Kadro Cetvelinin ile Dolu –  Boş kadro durumu (IV) nolu cetvellerin onaylanmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                             Murat SERDAROĞLU                                M. Emin DANA

Meclis Başkanı                                   Meclis Katibi                                                 Meclis Katibi