183269 sayılı yazısı ve eki IPARD-2 11. Başvuru Çağrı

 

 

 

 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kastamonu İl Koordinatörlüğü’nün
20.12.2021 tarih ve 183269 sayılı yazısı ve eki IPARD-2 11. Başvuru Çağrı Ön İlan metni
KEP üzerinden sehven belediyemize gönderilmiştir.

 

Link; https://www.tkdk.gov.tr/duyuru/ipard