ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

 

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ      : 01.12.2021

KARAR NO              : 68-69-70-71-72

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı      :  Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri   : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Hüseyin KURT, Sennur YÜZÜCÜ, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN, Mehmet Emin DANA

Katılmayanlar : Yaşar KARTAL, Fatih PURTUL

Belediye Meclisinin 01.12.2021 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki kararlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

  1. 1. (2021/68) : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) ve 59.maddesinin (e) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun hükümlerine göre hazırlanan 2022 Mali Yılı Gelir Tarife Cetvellerinin öncelikle tüm maddelerin tek tek oylanmasına akabinde tüm maddelerin genel olarak yapılan açık oylama sonucu 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
  2. (2021/69) : Bütçe fonksiyonel birinci düzeyleri arasında 5393 sayılı Belediye kanunun 18.maddenin (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesi uyarınca aktarma yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  3. (2021/70) : 10.04.2014 tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan D9 Belediyeler grubunda Belediyemizin Memur Norm Kadro sayısı 128 olarak açıklanmış bulunmaktadır. Bu nedenle hazırlanan ekli Geçici İşçi Vize Cetvelinde görüldüğü üzere 3x (5 ay 29 gün) = 15.87 Adam/Ay olarak geçici işçi çalıştırılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  4. (2021/71) : Belediye Başkanlığımız bünyesinde ihtiyaç fazlası bulunan 1 (bir) adet 1998 model 37 LJ 958 plakalı, otobüsün 4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 37. Maddesi gereğince, Çatalzeytin Belediyesine satışının yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  5. (2021/72) : Kadastro Bilirkişileri Hakkındaki Yönetmeliğinin 5. Maddesi gereğince kadastro ekiplerinde bilirkişi olarak görev yapmak üzere; Karasait Mahallesine; Yaşar ÜÇÜNCÜ, Mehmet Recep GÜNAY ve Tekke Mahallesine; Mustafa KAYA  Belediye Meclisimizce yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile seçilmişlerdir.

 

 

 

Abdullah ÇATAL                             Murat SERDAROĞLU                    M. Emin DANA

Meclis Başkanı                                   Meclis Katibi                                     Meclis Katibi