EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ      : 06.10.2021

KARAR NO              : 58-59-60-61-62

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı     :  Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri  : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Hüseyin KURT, Yaşar KARTAL, Sennur YÜZÜCÜ, Fatih PURTUL, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Murat GÜR, Mehmet Emin DANA, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar      :–

 

Belediye Meclisinin 06.10.2021 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki kararlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

 

  1. (2021/58): 2022 Yılı Bütçesine ilişkin çalışmalar Başkanlık ve Encümen tetkiki ile tamamlanmıştır. 2022 Yılı Bütçe tasarısı üzerinde gerekli incelemelerin yapılması için Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi ve komisyon tarafından hazırlanacak görüş ve raporlarla birlikte meclisimize sunulmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  2. (2021/59): 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (n) bendi gereği, İlçemiz Harmancık Mahallesi Begonya Sokak’da bulunan Alparslan Türkeş Parkı’ nın isminin Şehit Muhammet ÖZTÜRK olarak değiştirilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  3. (2021/60): 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (n) bendi gereği, Ekli Krokide belirtilen, İlçemiz Pulcular Mahallesi Sulukise Sokak ile Karacaoğlan Sokak arasında kalan ve Halide Edip Adıvar Sokağa kadar devam eden, Şehit Hüseyin Ateş Camisi’nin üst kısmında bulunan alana yeni yapılan parka Şehit Murat NAR isminin verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  4. (2021/61): Kastamonu Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde Belediyemizi temsil etmek üzere, Belediye Meclisimizce yapılan açık oylama sonucu;

Asil Üyeliğe: 1. Belediye Başkanı Abdullah ÇATAL, 2. Belediye Meclis Üyesi Murat SERDAROĞLU, 3.  Belediye Meclis Üyesi Fatih PURTUL, 4.  Belediye Meclis Üyesi Hüseyin KURT, 5.  Belediye Mimarı Naşit ÇUKUR, 6.  Belediye Meclis Üyesi Ceyhun ÇORBACI, 7.  Belediye Meclis Üyesi Murat GÜR.

Yedek Üyeliğe : 1. Belediye Meclis Üyesi Harun YALÇIN, 2. Belediye Meclis Üyesi Sennur YÜZÜCÜ, 3. Belediye Meclis Üyesi  Yaşar KARTAL, 4. Belediye Yazı İşleri Müdürü Nevzat TAPAR, 5. Belediye Fen işleri Müdürü Serhat ŞENEL, 6. Belediye Meclis Üyesi Hüseyin ER, 7. Belediye Meclis Üyesi Emine GÜLTEKİN, oy birliği ile seçilmişlerdir.

  1. (2021/62): Kadastro Bilirkişileri Hakkındaki Yönetmeliğinin 5. Maddesi gereğince kadastro ekiplerinde bilirkişi olarak görev yapmak üzere;

Üstatlar Mahallesine; Halil GÖRGÜLÜ, Gizlice Mahallesine; Yılmaz DOĞAN, Tabakhane Mahallesine; Saim ŞİRVAN, Musalla Mahallesine; Şükrü ÖZSOY  ve Hakkı IŞIK, Tekke Mahallesine; Mehmet KORKMAZOĞLU ve Kemal KORKMAZOĞLU  Belediye Meclisimizce yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile seçilmişlerdir.

 

 

 

Abdullah ÇATAL                             Murat SERDAROĞLU                                M. Emin DANA

Meclis Başkanı                                   Meclis Katibi                                                Meclis Katibi