KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ      : 03.11.2021

KARAR NO              : 63-64-65-66-67

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı     :  Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri  : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Hüseyin KURT, Yaşar KARTAL, Sennur YÜZÜCÜ, Fatih PURTUL

Katılmayanlar      : Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Murat GÜR, Mehmet Emin DANA, Emine GÜLTEKİN

 

Belediye Meclisinin 03.11.2021 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki kararlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

 

  1. (2021/63): Belediyemizin 2022 Yılı Gelir ve Gider bütçesi 28.000.000,00.-TL. Olarak denk bir şekilde olduğu, Bütçe kararnamesi madde madde, gider bütçesi kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi, gelir bütçesi ekonomik kodlamasının birinci düzeyleri ekleri ile birlikte fasıl fasıl oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

  1. (2021/64): Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 237 sayılı Taşıt Kanunun 10. maddesi gereği, bütçe imkanları doğrultusunda öğrenci servislerinde ve toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyacımız olan 24 kişilik ikinci el 1 adet otobüs satın alınabilmesi ve bu iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Abdullah ÇATAL ‘a yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

  1. (2021/65): 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ‘’Ek Ödenek’’ başlıklı 37. Maddesine istinaden; Gelir ve gider kalemleri olarak hazırlanan Belediyemiz Ek Bütçesinin 1.500.000,00 TL olarak kabulüne yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

  1. (2021/66): Belediyemizin yapacağı yatırım harcamalarında ve ödemelerde kullanılmak üzere, Belediye Başkanlığımıza ait; Ağcıkişi Mahallesi 405 ada 5 parselde bulunan 599,59 m²’ lik ve Ağcıkişi Mahallesi 405 ada 6 parselde bulunan 726,03 m²’ lik taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılmasına ve satış işlemi için Belediye encümenine yetki verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereği, yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

  1. (2021/67): Belediyemizin yapacağı yatırım harcamalarında ve ödemelerde kullanılmak üzere, Belediye Başkanlığımıza ait; Karasait Mahallesi 75 ada 99 parselde bulunan 1493,32 m²’ lik taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılmasına ve satış işlemi için Belediye encümenine yetki verilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereği, yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Abdullah ÇATAL                             Murat SERDAROĞLU                                Sennur YÜZÜCÜ

Meclis Başkanı                                   Meclis Katibi                                                Meclis Katibi