EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ      : 01.09.2021

KARAR NO              : 49-50-51-52-53-54-55-56-57

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı     :  Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri     : Harun YALÇIN, Hüseyin KURT, Sennur YÜZÜCÜ, Fatih PURTUL, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Murat GÜR, Mehmet Emin DANA, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar      : Yaşar KARTAL, Murat SERDAROĞLU

 

                  

Belediye Meclisinin 01.09.2021 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki kararlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

  1. (2021/49): Kastamonu Belediye Başkanlığının 03.08.2021 tarih ve 286 sayılı kararı ile Belediye Başkanlığımıza satışına karar verilen 1 adet ( 1986 model Caterpillar Marka D7 G Dozer) iş makinası 45.000,00 TL + KDV bedelle satın alınmasına ve satın alım işlemleri ile ilgili olarak Belediye Başkan Yardımcısı Harun YALÇIN’ a yetki verilebilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  2. (2021/50): Taşköprü Belediye Başkanlığımıza ait Kırıkkale Marka 79154813 seri numaralı,7.65 mm çapındaki tabanca ve 1 adet şarjörün Belediyemiz demirbaş kayıtlarından çıkarılarak Emniyet Genel Müdürlüğüne bedelsiz ve şartsız hibe edilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  3. (2021/51): 3402 Sayılı Kadastro kanununun 47/B maddesi göre düzenlenen hükümleri “Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmelik” gereğince bilirkişilerin Belediye Meclisince salt çoğunlukla seçilmesi, salt çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci kez yapılan toplantıda bulunanların çoğunluğu ile seçilmesi ve seçim sonuçlarının Belediye Meclis kararında belirtilmesi, hükmü gereğince;

Kadastro Bilirkişileri Hakkındaki Yönetmeliğinin 5. Maddesi gereğince kadastro ekiplerinde bilirkişi olarak görev yapmak üzere, 11 mahallemizde her mahalle için 6 kişilik bilirkişiler yapılan açık oylama sonucu oy birliği seçilmişlerdir.

  1. (2021/52): Belediye Başkanlığımız tarafından İlçemiz Harmancık Mahallesi Begonya Sokakta yapılan yeni Parka merhum Alparslan TÜRKEŞ’ in isminin verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi
  2. (2021/53): İlçemiz Bahçelievler Mahallesi Saim Tokatlı Caddesi ile Hüseyin Alpdoğan caddesinin kesişme noktasından başlayıp, Taşköprü – Çiftlik köyü yol ayrımına kadar olan caddeye Hayırsever iş insanı merhum Onur KAYA’ nın isminin verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  3. (2021/54): İmar Komisyonunun 24.08.2021 tarih ve 4 sayılı Komisyon raporunun uygun bulunduğundan, ‘‘İlçemiz Gizlice Mahallesi 342 Ada 432 – 1008 – 34 – 982 – 981 numaralı parsellerde ada bazında taban alanı kat sayısının 0.35 yapı nizamı A-4 emsal değerinin ise 1.40 olarak plan tadilatının yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  4. (2021/55): İmar Komisyonunun 24.08.2021 tarih ve 3 sayılı Komisyon raporunun uygun bulunduğundan, ‘‘Harmancık Mahallesi 277 Ada 86 Parsel nolu taşınmazın kullanım kararının Askeri Alandan Belediye Hizmet Alanına çevrilerek plan tadilatının yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

  1. (2021/56): İmar Komisyonunun 24.08.2021 tarih ve 5 sayılı Komisyon raporunun uygun bulunduğundan, İlçemiz Gizlice Mahallesi 246 Ada (38,39,40,41, 135) Parseller, 433 Ada (69,309,310 Parseller) ve 434 Ada (70,111,150,156,159) parsellerde yapılmak istenen imar plan tadilatının yapılan açık oylama sonucu reddine oy birliği ile karar verildi.
  2. (2021/57): Bütçe fonksiyonel birinci düzeyleri arasında 5393 sayılı Belediye kanunun 18. maddenin (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesi uyarınca aktarma yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                             Sennur YÜZÜCÜ                                         M. Emin DANA

Meclis Başkanı                                   Meclis Katibi                                                Meclis Katibi