T.C TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ       : 07.07.2021

KARAR NO              : 42-43-44-45-46-47-48

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı      : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri     :  Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Hüseyin KURT, Sennur YÜZÜCÜ, Fatih PURTUL, Ceyhun ÇORBACI, Mehmet Emin DANA, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar     : Yaşar KARTAL, Hüseyin ER, Murat GÜR

 

                  

Belediye Meclisinin 07.07.2021 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki kararlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

 

  1. (2021/42): 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğinin 11 Maddesi hükmü ile 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin görev ve yetkilerinin belirtildiği 18. maddesinin (l) bendi gereği Belediye Başkanlığımızda dolu bulunan 4 adet kadro değişikliğini içeren ekli listede bulunan (III) sayılı Memur dolu Kadro Cetvelinin ile Dolu – Boş kadro durumu (IV) nolu cetvellerin onaylanmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  2. (2021/43): Sarımsak Takip Sistemi dahilinde Taşköprü Sarımsağı alım satımı yapan vatandaşlarımız için düzenlenecek olan 2021-2022 yılı Sarımsak Sezonu Taşköprü Sarımsağı Toptancı Tescil Belgesi ücretlerinin 200,00 TL olarak belirlenmesine ve 2021 yılı ücret tarifesine eklenmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  3. (2021/44): Belediye Başkanlığımız tarafından hazırlanarak ”Taşköprü Belediyesi Bisiklet ve Yeşil Yürüyüş Yolu’ başlıklı projemizin yapımı için gerekli olan bütçenin eş finansmanını sağlamak üzere İller Bankası A.Ş. ‘ne hibe başvurusunda bulunulmasına, İller Bankası A.Ş.’ ne sunulacak olan projeye ilişkin proje ile ilgili tüm başvuru evraklarını ve talep edilen tüm belgeleri imzalamak üzere Belediye Başkanı Abdullah ÇATAL’ a yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  4. (2021/45): Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesinin (f) bendi hükmü çerçevesinde Taşköprü Belediyesi onaylı uygulama imar planında 8 metre ve daha fazla genişliğe sahip yoldan cephe alan konut kullanımlı parsellerde yol boyu ticaret teşekkül ettirilebilmesine yapılan açık oylama sonucu Belediye Meclis Üyeleri Ceyhun ÇORBACI, Emine GÜLTEKİN ve Mehmet Emin DANA’ nın 3 red oylarına karşılık 6 kabul oyla oy çokluğu ile karar verildi.
  5. (2021/46): Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Harmancık Mahallesi 277 Ada 86 Parsel numaralı taşınmazın askeri alandan çıkartılarak kullanım amacının Belediye Hizmet Alanı olarak İmar Plan tadilatı yapılabilmesi hususunda gerekli inceleme yapılarak hazırlanacak komisyon raporunun Belediye Meclisimize sunulmak üzere İmar Komisyonuna havalesinin yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  6. (2021/47): İlçemiz Gizlice Mahallesi 342 Ada 432 – 1008 – 34 – 982 – 981 numaralı parsellerdeki imar plan tadilatı talebi ile ilgili dilekçe ve ekleri üzerinde gerekli inceleme yapılarak hazırlanacak komisyon raporunun Belediye Meclisimize sunulmak üzere İmar Komisyonuna havalesinin yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

  1. (2021/48): İlçemiz Gizlice Mahallesi 246 Ada 38, 39, 40, 41, 135 Parsel; 433 Ada 69, 309, 310 Parsel; 434 Ada 70, 111, 150, 156, 159 Parsellerde kullanın kararının Ticaret + Konut olarak imar plan tadilatına ilişkin dilekçe ve ekleri üzerinde gerekli inceleme yapılarak hazırlanacak komisyon raporunun Belediye Meclisimize sunulmak üzere İmar Komisyonuna havalesinin yapılmasına yapılan açık oylama sonucu Belediye Meclis Üyeleri Ceyhun ÇORBACI, Emine GÜLTEKİN ve Mehmet Emin DANA’ nın 3 red oylarına karşılık 6 kabul oyla oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                              Murat SERDAROĞLU                                M. Emin DANA

Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                                                Meclis Katibi