ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

 

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ       : 03.02.2021

KARAR NO              : 15-16

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı

Soyadı

 

Meclis Başkanı    : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri   : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Yaşar KARTAL, Şeref Nur MEMİOĞLU, Fatih PURTUL, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN, Mehmet Emin DANA

Katılmayanlar :

Belediye Meclisinin 03.02.2021 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki hususlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

1.( 2021/15) :  Yüksel Ceylan Mot. Araç. İnş. Gıda Hay. Tarım San. Ve Tic. A.Ş tarafından Belediye Başkanlığımıza Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz ve şartsız hibe edilmek istenen CE7070T82972W15265551 motor, 24065551 Şase numaralı, 1993 model Massey Ferguson marka MF 240 S Tipi  18 AAR 519 Plakalı Traktörün  237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 85. Maddesi ile değişik l0. Maddesi hükümleri doğrultusunda bedelsiz hibe olarak kabul edilmesine ve  bu hibe işlemleri ile ilgili olarak Belediye Başkan Yardımcısı Harun YALÇIN’ a yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

2.( 2021/16) :  26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği MADDE 11. Madde “ (1) Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır.” hükmü ile 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin görev ve yetkilerinin belirtildiği 18. maddesinin (l) bendi gereği Belediye Başkanlığımızda boş bulunan 2 adet kadro değişikliğini içeren ekli listede bulunan (II) sayılı Memur boş Kadro Değişikliği Cetveli ile  Dolu –  Boş kadro durumu (IV) nolu cetvellerin onaylanmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                                          Yaşar KARTAL                                M. Emin DANA

  1. Meclis Başkanı             BL. Meclis Katibi                              BL. Meclis Katibi