MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ       : 17.05.2021

KARAR NO              : 34-35-36-37-38-39-40

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Yaşar KARTAL, Sennur YÜZÜCÜ, Fatih PURTUL, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Mehmet Emin DANA, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar :

 

                  

Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki kararlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

  1. (2021/34): 10.04.2014 tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan D9 Belediyeler grubunda Belediyemizin Memur Norm Kadro sayısı 128 olarak açıklanmış bulunmaktadır. Bu nedenle hazırlanan ekli Geçici İşçi Vize Cetvelinde görüldüğü üzere 3x (5 ay 29 gün) = 15.87 Adam/Ay olarak geçici işçi çalıştırılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  2. (2021/35) : Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünce tanzim edilen ve Belediye Encümenimizce incelenip kabul edilerek bilahare Başkanlık Makamınca meclisimize sunulan Belediyemizin 2020 yılı Kesin Hesap cetvellerinin okunarak incelenmesi ve müzakere edilmesi neticesinde, idari ve kesin hesap cetvellerinin kayıtlara uygun olduğu, konusu suç teşkil edecek herhangi bir hususlara rastlanmamış olup kesin hesap cetvellerinin kabul ve tasdikine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  3. (2021/36) : Belediye Başkanlığımız tarafından hazırlanan ” NEFİS POMPEİOPOLİS ” Başlıklı proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Belediyemiz adına başvurunun yapılmasına, hazırlanan projeye ilişkin olarak proje ile ilgili tüm başvuru evraklarını, talep edilen tüm belgeleri imzalamasına ve projenin başarılı bulunması durumunda sözleşme evraklarının imzalanması ve projenin uygulanması için Belediye Başkanı Abdullah ÇATAL’ a yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  4. (2021/37) : Covid-19 Pandemisi nedeniyle mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan taşınmazlardaki kiracılarımızı pandemiden etkilenen ve etkilenmeyen olarak ekli tabloda bildirilmiştir. Bu tabloda etkilenen 38 adet kiracılarımızın 2021 yılı içerisinde iki (2) ay kira bedellerinin sicillerine tahakkuk ettirilmemesi hakkında Belediye Başkanı Abdullah ÇATAL’ a yetki verilmesine, yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  5. (2021/38) : Belediye Başkanlığımıza ait; 1- Gizlice Mahallesi 342 ada 1092 Parselde bulunan 559,21 m²’ lik ve 2- Gizlice Mahallesi 342 ada 1093 Parselde bulunan 422,08 m² lik taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılmasına ve satış işlemi için Belediye encümenine yetki verilmesine, yapılan açık oylama sonucu Belediye Meclis Üyeleri Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN ve Mehmet Emin DANA’ nın 5 red oylarına karşılık 7 kabul oyla oy çokluğu ile karar verildi.
  6. (2021/39) : Coronavirüs salgını nedeniyle Dünyada ve Ülkemizde pek çok festival, fuar vb. etkinlikler ertelendiği/iptal edildiği bilindiğinden ilçemizde düzenleyeceğimiz 34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak  Festivali  Pompeiopolis Antik Kent Tanıtım Etkinlikleri, Tarım, Hayvancılık Fuarı’nın iptal edilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

  1. (2021/40) : İlçemiz Musalla Mahallesinde bulunan küçük sanayi sitesinde uygulama imar planında emsal değerinin 0.50’den 1.20’ye çıkarılması konusu hakkında gerekli inceleme yapılarak hazırlanacak komisyon raporunun Belediye Meclisimize sunulmak üzere İmar Komisyonuna havalesinin yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                                         Murat SERDAROĞLU                     M. Emin DANA

Meclis Başkanı                                              Meclis Katibi                                    Meclis Katibi