OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

 

 

KARAR TARİHİ      : 06.01.2021

KARAR NO              : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

 

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı

Soyadı

 

Meclis Başkanı    : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri   : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Şeref Nur MEMİOĞLU, Fatih PURTUL, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN, Mehmet Emin DANA

Katılmayanlar : Yaşar KARTAL

Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki hususlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

1.( 2021/1) :  2021 yılında Belediye Meclisi olağan aylık toplantılarının her ayın ilk Çarşamba günü saat:17.00’ de yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

2.( 2021/2) :  2021 yılında Belediye meclisinin Ağustos ayı tatil ayı olarak belirlenmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

3.( 2021/3) : 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesinde belirtilen “Her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlaması” dikkate alınarak, 11’şer oy alan Şeref Nur MEMİOĞLU, Hüseyin KURT ve Murat GÜR Belediyemizin 2020 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetlemek üzere Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmişlerdir.

4.( 2021/4) : 5393 sayılı Belediye Kanunun 32. Maddesi uyarınca 2021 mali yılında uygulanacak Belediye Meclis ve İhtisas komisyonu üyelerine ödenen Huzur Hakkının, kanunca tanınan üst limitten ödenmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

5.( 2021/5) :    2021 yılında Sözleşmeleri yenilenecek olan Veteriner Hekim’ e aylık net 3.975,00 TL, Programcı’ ya aylık net 3.406.00 TL, Mühendis’ e aylık net 2.700,00 TL, Kameramana aylık net 2.640,00 TL ücret ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2021 yılı için Mahalli İdare Sözleşmeli Personel için yayınlayacağı genelge doğrultusunda ek ödemelerin yapılmasına, yıl içerisinde Devlet memuru aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda, Belediye Meclisimizce belirlenen sözleşme ücreti yeni bir Meclis Kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve/ veya miktarda arttırılmasına,

Avukatlık Hizmetleri Sınıfına bağlı 1 dereceli Avukat kadrosunda çalıştırılacak Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat’ a Hazine ve Maliye Bakanlığın Mahalli İdare Sözleşmeli Personel için yayınlayacağı Kısmi Zamanlı Sözleşmeli ücret tavanında sözleşme yapılmasına,

Belediyemizde 2021 yılında istihdam edilmesi planlanan ve Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Teknik Hizmetler Sınıfına bağlı  8 dereceli Mühendis’ in aylık net 2.700,00 TL, Teknik Hizmetler Sınıfına bağlı 1 adet 8 dereceli Mimar’ ın aylık net 2.700,00 TL, Teknik Hizmetler Sınıfına bağlı 1 adet 10 dereceli Tekniker’ in aylık net 2.560,00 TL ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2021 yılı için Mahalli İdare Sözleşmeli Personel için yayınlayacağı genelge doğrultusunda ek ödemelerin yapılmasına, yıl içerisinde Devlet memuru aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda, Belediye Meclisimizce belirlenen sözleşme ücreti yeni bir Meclis Kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve/ veya miktarda arttırılmasına, yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

6.( 2021/6) :  Belediyemizde Zabıta ve İtfaiye Müdürlüklerimizde çalışan kadrolu personelimize fazla çalışma maktu mesai ücretlerinin 2021 yılı Bütçe Kanunu ek cetvellerinde belirtilen en üst limit üzerinden verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

7.( 2021/7) :  Meclis üyelerinden görevlendirilen Başkan Yardımcısına aylık ödeneklerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 ncu maddesindeki oran göz önünde bulundurularak Belediye Başkan Yardımcısının aylık ödeneğinin, Belediye Başkanına ödenen brüt maaşın 2/3’sini aşmamak üzere en üst düzeyden belirlenmesine ve Belediye Başkanı ödeneğine yapılacak artış oranlarının da aynen yansıtılması yapılan açık oylama sunucu oy birliği ile karar verildi.

8.( 2021/8) : Artık parsel konumuna gelecek bu tip Kadastrol Yollar ile belediye ile hisselendirilmiş yerlerin ve Belediyemize ait artık parsel konumundaki arsaların satışının veya takas ve trampasının yapılmasına, bu hususta gerekli iş ve işlemlerini yürütmek üzere 2021 yılı için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi gereği Belediye Encümenine yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

9.( 2021/9) : Belediye Başkanlığımız Fen işleri Müdürlüğüne bağlı araç parkında bulunan K9KG8D175767 motor, VF1LZBB0643190102 şase seri numaralı, 2010 model Renault Marka fulence Model 37 LD 001 plakalı araç ile 3900016683294 motor, NM426300009128383 şase seri numaralı 2011 Model Fiat Marka Doblo Combi Model 37 LF 639 plakalı araçlarımızın sürekli arza yapması ve tamir maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılmasına ve bu satış işlemi için Belediye Encümenine yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

10.( 2021/10) :  Toplam 5 (beş) adet aracın hurdaya ayrılmasına, söz konusu araçların MKE (Hurdasan)’a teslim edilmesine, satış iş ve işlemlerini yürütmek üzere Belediye Başkan Yardımcısı Harun YALÇIN’ a yetki verilmesine, yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

11.( 2021/11): Hasan ÇATAL ( T.C : 11609605558) tarafından verilen dilekçede Belediye Başkanlığımıza Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz ve şartsız hibe edilmek istenen 1998 Model Mercedes 0403 model 07 KS 788 plakalı otobüsü  237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 85. Maddesi ile değişik l0. Maddesi hükümleri doğrultusunda bedelsiz hibe olarak kabul edilmesine ve  bu hibe işlemleri ile ilgili olarak Belediye Başkanı Sayın Abdullah ÇATAL’ a yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

12.( 2021/12): 5393 sayılı Belediye Kanunu‘ un 14. Maddesinin ( b) bendi gereği,  Taşköprü İlçe merkezinde bulunan camilerin ve şadırvanların 2021 yılı içerisinde bakım, onarım ve tadilatlarının belediyemizin maddi imkanları ve iş yükü göz önünde bulundurularak yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

13.( 2021/13): 5393 sayılı Belediye Kanunu‘ un 14. Maddesinin ( b) bendi gereği,  Taşköprü İlçe merkezinde bulunan Okulların 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı süresince bakım, onarım ve tadilatlarının belediyemizin maddi imkanları ve iş yükü göz önünde bulundurularak yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

14.( 2021/14): Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Meclis kararları gereğince, Kastamonu (KASMİB) Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi için İller Bankası A.Ş.’den 692.405,00 (Altıyüzdoksanikibindörtyüzbeş) TL kredi kullanılmasına ve borçlanmaya, kredi kullanımıyla ilgili sözleşme yapmaya ve imzalamaya, kredi teminatı olarak temlik, rehin ve ipotek vermeye, krediyle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmaya Belediye Başkanı Abdullah ÇATAL’ ın yetkili kılınmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.