ARALIK AYI OLAĞAN ÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARALIK AYI OLAĞAN ÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

KARAR TARİHİ      : 02.12.2020

KARAR NO              : 57-58-59-60-61

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı    : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri   : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Yaşar KARTAL, Şeref Nur MEMİOĞLU, Fatih PURTUL, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN, Mehmet Emin DANA

Katılmayanlar :

Belediye Meclisinin 02.12.2020 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki kararlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

  1. 1. (2020/57) : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) ve 59.maddesinin (e) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun hükümlerine göre hazırlanan 2021 Mali Yılı Gelir Tarife Cetvellerinin öncelikle tüm maddelerin tek tek oylanmasına akabinde tüm maddelerin genel olarak yapılan açık oylama sonucu 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
  2. (2020/58) : Bütçe fonksiyonel birinci düzeyleri arasında 5393 sayılı Belediye kanunun 18.maddenin (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesi uyarınca aktarma yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  3. (2020/59) : 10.04.2014 tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan D9 Belediyeler grubunda Belediyemizin Memur Norm Kadro sayısı 128 olarak açıklanmış bulunmaktadır. Bu nedenle hazırlanan ekli Geçici İşçi Vize Cetvelinde görüldüğü üzere 3x (5 ay 29 gün) = 15.87 Adam/Ay olarak geçici işçi çalıştırılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  4. (2020/60) : 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin görev ve yetkilerinin belirtildiği 18. maddesinin (l) bendi gereği Belediye Başkanlığımızda boş bulunan 3 adet kadro değişikliğini içeren ekli listede bulunan (II) sayılı Memur boş Kadro Değişikliği Cetveli ile Dolu – Boş kadro durumu (IV) nolu cetvellerin onaylanmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.
  5. (2020/61) : Taşköprü Kaymakamlığı görevini başarıyla yürüten ve 15.08.2020 tarihli İçişleri Bakanlığının onayı ile Kastamonu Vali Yardımcılığı’ na atanan Sn. İbrahim ÇENET’in görev süresince vakur bir Devlet Adamlığı kimliğinin yanı sıra gerek örnek çalışmaları gerekse de ilçemizin tanıtımı ve gelişiminde göstermiş olduğu üstün gayretleri ayrıca adaletli, sevgi, saygı ve hoşgörüye dayalı hizmet anlayışıyla ilçe halkımızın gönlünde yer bulduğundan şahsına Taşköprü ilçemizin hemşehrisi olarak “Fahrî Hemşehrilik” beratının verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (r) bendi doğrultusunda yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.