Temmuz 2020 Meclis Karar Özeti

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

KARAR TARİHİ : 01.07.2020

KARAR NO: 26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44

 

 

Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Yaşar KARTAL, Şeref Nur MEMİOĞLU, Fatih PURTUL, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar : Hüseyin KURT, Mehmet Emin DANA

Belediye Meclisinin 01.07.2020 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki kararlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

1. (2020/26) : bulundurularak  Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından 2021 yılı  Nisan Ayı Olağan Meclisinde yapılacak olan seçime kadar  görev yapmak üzere Belediye Encümenine iki üyenin seçilmesi için üyelerin gizli oy ile seçimine esas kullandıkları oy pusulaları, Başkanlık Divanınca sayıldı. 10 oy pusulası olduğu tespit edildi. Pusulalara yazılan üye isimleri tek tek okunarak kayıt altına alındı. Yapılan gizli oylama sonucu okunan oy pusulalarına göre en çok oyu alan Meclis Üyesi Harun YALÇIN ( 10 oy) ve  Meclis Üyesi Fatih PURTUL (10 oy) alarak   Belediye Encümen Üyeliklerine seçilmişlerdir.

2. (2020/27) : Meclisimizce İmar Komisyonunun üç kişiden oluşmasına ve yine anılan Kanunun “Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.” hükmü gereği yeni İmar  Komisyonu üyelerinin 2021 yılı  Nisan Ayı  Olağan Meclisinde yapılacak olan seçime kadar  görev yapmak üzere  yapılan açık oylama  sonucu İmar Komisyon ÜyeliklerineBelediye Meclis Üyeleri Murat SERDAROĞLU, Şeref Nur MEMİOĞLU ve Ceyhun ÇORBACI oy birliği ile seçilmişlerdir.

3. (2020/28) : Meclisimizce Plan ve Bütçe Komisyonunun üç kişiden oluşmasına ve yine anılan Kanunun “Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.” hükmü gereği yeni Plan ve Bütçe  Komisyonu üyelerinin 2021 yılı  Nisan Ayı  Olağan Meclisinde yapılacak olan seçime kadar  görev yapmak üzere yapılan açık oylama  sonucu Plan ve Bütçe Komisyonun Üyeliklerine Belediye Meclis Üyeleri Yaşar KARTAL, Hüseyin KURT ve Hüseyin ER oy birliği ile seçilmişlerdir.

4. (2020/29) : Taşköprü Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği gereği Yardım Komisyonunda 2021 yılı  Nisan Ayı  Olağan Meclisinde yapılacak olan seçime kadar  görev yapmak üzere  Belediye Meclis Üyelerinden Asil Üyeliklere Belediye Meclis Üyesi Şeref Nur MEMİOĞLU ile Emine GÜLTEKİN ve Yedek Üyeliğe Belediye Meclis Üyesi Fatih PURTUL  yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile seçilmişlerdir.

5. (2020/30) : Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünce tanzim edilen ve Belediye Encümenimizce incelenip kabul edilerek bilahare Başkanlık Makamınca meclisimize sunulan Belediyemizin 2019 yılı Kesin Hesap cetvellerinin okunarak incelenmesi ve müzakere edilmesi neticesinde, idari ve kesin hesap cetvellerinin kayıtlara uygun olduğu, konusu suç teşkil edecek herhangi bir hususlara rastlanmamış olup kesin hesap cetvellerinin kabul ve tasdikine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

6. (2020/31) : Korona virüs salgını nedeniyle Dünyada ve Ülkemizde pek çok festival, fuar vb. etkinlikler ertelendiği/iptal edildiği bildiğinden İlçemizde düzenleyeceğimiz 34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali Pompeiopolis Antik Kent Tanıtım Etkinliklerinin iptal edilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

7. (2020/32) : Muhammet SARI  (T.C : 59317015450) tarafından verilen dilekçede vekili olduğu Ali Emre CISTIK (T.C: 16307794894) adına Belediye Başkanlığımıza Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz ve şartsız hibe edilmek istenen NLJWVH7HP4Z017707 şase numaralı, D4BH3T012815 motor numaralı, HYUNDAI marka Starex TCI KIM tipi 2004 model 57 AZ 750 plakalı Kamyonetin 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 85. Maddesi ile değişik l0. Maddesi hükümleri doğrultusunda bedelsiz hibe olarak kabul edilmesine ve  bu hibe işlemleri ile ilgili olarak Belediye Başkanı Sayın Abdullah ÇATAL’ a yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

8. (2020/33) :    Harun YALÇIN ( 45265484424) tarafından verilen dilekçede Belediye Başkanlığımıza Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz ve şartsız hibe edilmek istenen NMS0596000T026902 şase numaralı, FİAT8040050086206910 motor numaralı, OTOYOL marka, M23-9 tipi 2004 model, beyaz mavi renkli 37 FF 309 plakalı trafikten çekme belgeli Otobüsün 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 85. Maddesi ile değişik l0. Maddesi hükümleri doğrultusunda bedelsiz hibe olarak kabul edilmesine ve  bu hibe işlemleri ile ilgili olarak Belediye Başkanı Sayın Abdullah ÇATAL’ a yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

9. (2020/34) : Belediye Başkanlığımıza ait İlçemiz Ağcıkişi Mahallesi 405 ada 3 parselin satışı talep edilmekte olup, Ağcıkişi Mahallesi 405 ada 3 parselde bulunan Belediyemize ait parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılmasına ve bu hususta Belediye encümenine yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

10. (2020/35) : Belediye Başkanlığımıza ait İlçemiz Ağcıkişi Mahallesi 405 ada 6 parselin satışı talep edilmekte olup, Ağcıkişi Mahallesi 405 ada 6 parselde bulunan Belediyemize ait parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılmasına ve bu hususta Belediye encümenine yetki verilmesine  yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

11. (2020/36) : Belediye Başkanlığımıza ait İlçemiz Tekke Mahallesi 337 ada 53 parselin satışı talep edilmekte olup, Tekke Mahallesi 337 ada 53 parselde bulunan Belediyemize ait parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılmasına ve bu hususta Belediye encümenine yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

12. (2020/37) : Taşköprü Enerji İnşaat Turizm Tic. A.Ş’ ne Ödenmemiş sermaye tutarı olan 37.500,00 TL’ lik sermayenin aktarılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

13. (2020/38) : İlçemiz için hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli revizyon uygulama ve nazım imar planları gerekli inceleme yapılarak hazırlanacak komisyon raporunun Belediye Meclisimize sunulmak üzere İmar Komisyonuna havalesinin yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

14. (2020/39) : Belediyemiz bünyesinde bulunan Müdürlüklerimize ait ve inşaat çalışmalarından çıkan çeşitli hurda vasfındaki malzemelerin, muhammen bedel komisyon marifeti ile ihale yolu ile satışının yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

15. (2020/40) : 5393 sayılı belediye Kanunun 56. maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunun 41. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde, stratejik plan ve performans programı kapsamında hazırlanan Belediyemizin 2019 Faaliyet Raporu; kitapçık halinde Meclis toplantısından önce Meclis Üyelerine dağıtılmış olup; Meclisimizce yapılan görüşmeler sonunda yıllık faaliyetlerin yeterli olduğu görülerek 01.01.2019–31.12.2019 dönemini kapsayan Taşköprü Belediyesi 2019 mali yılı Faaliyet Raporu okunarak müzakere edildikten sonra, Yapılan açık oylama sonucu çalışmaların yeterli olduğuna oy birliği ile karar verildi.  

16. (2020/41) : Belediye Başkanlığımız Fen işleri Müdürlüğüne bağlı araç parkında bulunan  37 EY 067 plakalı TMY-101.19600 motor numaralı A29752 şase seri numaralı, 1978 model AUSTİN markalı cenaze yıkama arabası sürekli arıza yapması ve tamir maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılmasına ve bu satış işlemi için Belediye Encümenine yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

16. (2020/42) : Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Organize Sanayi Bölgesine enerji alınabilmesi için BEDAŞ’ a ait enerji nakil hattından indirme yapılarak İlçemiz Çördük köyü 174 ada 1 parsel üzerine trafo ve kabini konulması gerektiğinden, bahsi konu parsele hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilatının imar planımıza Teknik Altyapı olarak işlenmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

17. (2020/43) : Onaylanan hibe programı kapsamında hazırlanacak Taşköprü Modern Kapalı Hayvan Pazarı ve Mezbahanesi Belediye Başkanlığımıza ait Harmancık Mahallesinde 145 ada 11-13-16-19-22 parseller üzerine yapılmasına,

Yapılacak olan Modern Kapalı Hayvan Pazarı ve Mezbahanenin ihale yöntemi ile veya 4734 sayılı İhale Kanunu 3. Maddesine istinaden Tarım Kredi Kooperatifi aracılıyla yaptırılması/alınmasına ve bu iş ve işlemler ile ilgili olarak protokol ve sözleşme imzalamaya 5393 sayılı Belediye Kanununda Belediye Başkanına görev ve yetkilerini belirleyen 38’nci maddenin (g) bendi “Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak” hükmü gereği, Belediye Başkanına yetki verilmesineyapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

18. (2020/44) : 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18.maddesinin (l) bendi gereği; Belediyemizde münhal bulunan 1 dereceli Mali Hizmetler Müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine 3 dereceli Mali Hizmetler Müdürü kadrosu ihdas edilmesi ve  Belediye ve Bağlı kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğince bu konuda tanzim edilecek boş kadro iptal ve ihdas cetvelinin ile Dolu –  Boş kadro durumu (IV) nolu cetvellerin onaylanmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Abdullah ÇATALYaşar KARTALEmine GÜLTEKİN

BL. Meclis BaşkanıBL. Meclis KatibiBL. Meclis Katibi