İlçe Umumi Hıhzısıhha Kurulu 32-33-34 Nolu Karar Duyurusu

 

KARAR NO                         : 32

KARAR TARİHİ     : 08.06.2020

 

 

         

                                       İLÇE UMUMİ  HIFZISSIHHA KURUL KARARI

 

           İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 08.06.2020 tarihinde saat 10.00’da Kaymakam İbrahim ÇENET başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyeleri katılımıyla toplanarak, gündemdeki konular karara bağlanmıştır.

 

GÜNDEM:

İlçemiz Koronavirüs (KOVİD-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınacak tedbirler, alışveriş merkezlerinde uygulanan tedbirler ile yerel yönetim meclis toplantıları ile ilgili kararları görüşmek.    

KARARLAR :                    

Koronavirüs salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kapatılan ve/veya faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin faaliyetlerine başlayabileceği kararlaştırılmıştır.

Bu çerçevede İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri kapsamında;

1- 31.05.2020 tarih ve 65 No’lu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ve Kurulumuzun 01.06.2020 tarihinde almış olduğu  30 sayılı kararın 5. maddesi ile lokanta ve restoranların faaliyetlerinin 22.00’a kadar sürdürebilmeleri kararı alınmıştır. Ancak bazı işletmelerin faaliyet niteliği gereği gece boyunca hizmetlerini sürdürmeleri gerektiğine ilişkin değerlendirmeler bulunmakta olup, lokanta ve restoranların saat 22.00’ye kadar oturarak müşteri kabul etmeleri esas olmakla beraber, faaliyetinin niteliği gereği saat 22.00’a kadar oturarak müşteri kabul etme hizmetinin sonlandırılarak saat 24.00’e kadar gel al ya da eve servis şeklinde hizmet vererek faaliyetlerini 24.00’te sonlandırmalarına,

2- 12.05.2020 tarih ve 57 No’lu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı A) Genel Esaslar başlığının;

  1. 6. maddesinde AVM’lerin oturma, bekleme, dinlenme amaçlı kullanılan ortak alanlarında bulunan tüm sandalye, koltuk ve masaların kaldırılacağı,
  2. 14. maddesinde, AVM’lerde oto yıkama hizmeti ile vale hizmetinin geçici bir süreliğine verilmeyeceği, mescitlerin ise Sağlık Bakanlığınca belirlenecek takvime kadar kullanılmayacağı kararları alınmıştır. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunca hazırlanan ‘AVM ve AVM İçindeki İş Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler Rehberinin’AVM giriş-çıkış kapıları ve genel alanlara yönelik önlemler başlığında yukarıda belirtilen hususların aşağıdaki şekilde revize edilmesine;
  3. Dinlenme alanlarında sosyal mesafe kurallarına göre işaretleme yapılmasına, mescitlerin KOVİD-19 Kapsamında Camilerde Uygulanacak Tedbirlere göre, oto kuaförü ve oto yıkamaların ise kendi sektörleri ile ilgili yayınlanan tedbirlere uygun şekilde çalışmalarına,
  4. Valelerin eldiven kullanmamasına, her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra ellerini uygun antiseptik ile temizlemesine, valelerin araçlara maskesiz binmemesine,

4- 30.03.2020 tarih ve 27 No’lu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 35-36. maddelerinin aşağıda belirtilen hususlara riayet edilmesi kaydı ile Haziran ayı toplantıları ile sonraki toplantılarına izin verilmesine, toplantılarında başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen/belirlenecek kurallara uyulmakla birlikte;

a.Meclis toplantılarının yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine KOVİD-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişlerin (el yıkama, maske kullanımı ve meclis toplantısı yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılmasına,

b.Meclis toplantılarının yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşlerinin ölçülmesine, 38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, kişilerin içeriye alınmayarak tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurmalarının sağlanmasına,

c.Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının dezenfeksiyonunun sağlanmasına, özellikle meclis toplantısı yapılacak yerde her toplantıdan önce bu işlemin mutlaka yapılmasına,

ç.Uygun yerlerde el antiseptiğinin bulundurulmasına,

d.Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınmasına,

e.Meclis toplantılarının yapılacağı yerlere/binalara muhakkak maske takılarak girilmesine ve toplantılar esnasında maskenin çıkarılmamasına,

f.Meslis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının doğal havalandırmasının sağlanmasına,

  1. Meclis toplantılarının yapıldığı yerlerde/binalarda ortak kullanım alanlarında (lavabo vb.) temizlik ve hijyen kurallarına uyulmasının sağlanmasına,

5- Şehirler arası ulaşım araçlarıyla, 100 km. kadar olan şehirlerarası yolculuklarla il içi yolculuklarda Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunun hazırlamış olduğu “COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” esas alınarak rehberde yer alan “Araçlara koltuk sayısı kadar müşteri alınabilir, ayakta yolcu alınmamalıdır. Karşılıklı dörtlü koltukların iki koltuğu kullanılmalı, yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz olarak oturulmalıdır” hükmüne özellikle dikkat edilmesine,

            İş bu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

                         

 

   Başkan                                               Üye                                                 Üye

İbrahim ÇENET                              Abdullah ÇATAL                          Dr.Caner ÇELİK

Kaymakam                                  Belediye Başkanı                           İlçe Sağlık Müdürü

.

 

Mesut ŞALLI                                Yıldıran YÜKSEL                             Dt.Günay  ALAY

İlçe Tarım ve Orman                         Serbest Eczacı                               Serbest Diş Tabibi

Müdürü V.

 

 

Karar No: 33

Karar Tarihi: 08.06.2020

 

 

İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA KOMİSYONU KARARI

 

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Komisyonu 08.06.2020 tarihinde Saat:16.00’de Kaymakam İbrahim ÇENET başkanlığında aşağıda imzaları bulunan üyelerin iştiraki coronavirüsle mücadele kapsamında olağanüstü şekilde toplandı.

Gündemdeki konular görüşülerek karara bağlandı.

GÜNDEM:

 Karşı köyünde uygulanan karantinanın sonlandırılması

KARAR:

1-İlçemiz Karşı Köyü Merkez Mahallesi’ne 24.05.2020 tarihinde İstanbul’dan gelen Bilal KURAĞLI isimli vatandaş 65 yaş üstü seyahat izni hakkını kullanarak oğlu tarafından Karşı Köyü No:17 adresine getirilmiştir. Kişinin 28.05.2020 tarihinde ateşlenmesi üzerine kişi 112 ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesi’ne götürülmüştür. Yapılan tetkikler sonucu 29.05.2020 tarihinde PCR testi Pozitif çıkmıştır. Filyasyon çalışmaları sonucunda kişinin temaslıları tespit edilmiş olup bu süreçte köy içerisinde pek çok kişi ile temaslı olduğu belirlenmiştir. Kişinin İstanbul ilinde ikamet ettiği süreçte yanında bulunan gelini Şerife KURAĞLI’nın da PCR testinin pozitif olduğu ve tedavi gördüğü öğrenilmiştir. Köy halkı içerisinde olası temas riskli vatandaşların olması, köyde genel sağlığın korunması ve bozulmuş ise yeniden temini için Karşı Köyü Merkez Mahallesi’nde  30.05.2020 tarihinde 14.gün süreyle karantina tedbirleri uygulanmıştır.

Köyde yapılan filyasyon çalışmaları neticesinde herhangi bir pozitif vakaya rastlanılmadığı, pozitif vakalı kişilerin iyileşme sürecinde olduğu, görülerek uygulanan karantinanın 08.06.2020  günü saat 24.00’da sonlandırılmasına karar verilmiştir.

İş bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlarımızın Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Başkan                                              Üye                                                 Üye

İbrahim ÇENET                            Abdullah ÇATAL                          Dr.Caner ÇELİK

Kaymakam                                  Belediye Başkanı                         İlçe Sağlık Mürü

 

Üye                                                 Üye                                                  Üye

Mesut ŞALLI                                Yıldıran YÜKSEL                        Dt.Günay  ALAY

İlçe Tarım ve Orman                          Serbest Eczacı                              Serbest Diş Tabibi

Müdürü V.

 

 

 

KARAR NO                         : 34

KARAR TARİHİ     : 10.06.2020

 

İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA KOMİSYONU KARARI

 

            İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 10.06.2020 tarihinde saat 10.00’da Taşköprü Kaymakamı İbrahim ÇENET başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyeleri katılımıyla toplanarak, aşağıdaki konular karara bağlanmıştır.

GÜNDEM:

İlçemizde Koronavirüs (KOVİD-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınacak tedbirler, 18 yaş altı ile 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması/esnetilmesi ve restoran-lokanta-kafeterya vb. işyerlerinin kapanış saati ile ilgili kararları görüşmek.        

KARARLAR :                    

Koronavirüs salgını ile mücadelede gelinen aşamada salgının yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi, yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş, gelinen aşamada alınan tedbirlerle salgının yayılım hızının düşüşe geçmesiyle beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 09.06.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde 18 yaş altı ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması/esnetilmesi hususları değerlendirilmiş ayrıca yaz mevsimine geçişle birlikte günlerin uzaması, iç turizmde yaşanan hareketlilik sonucu restoran, lokanta, kafeterya, kıraathane vb. işletmelerce sunulan hizmetlere duyulan ihtiyacın artması nedeniyle bahse konu işletmelerin kapanış saatlerinin 09.06.2020 tarihinden itibaren saat 24.00’a uzatılması kararlaştırılmıştır.

Bu çerçevede İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri kapsamında;

  1. 18 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının küçük çocukların ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılmasına,
  2. Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmesine,
  3. Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri dışında kalan sürede, 30.03.2020 tarih ve 27 No’lu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 19. ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 03.04.2020 tarihinde almış olduğu  nolu kararın 13.maddesi  65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulaması devam ettiğinden ve şehirlerarası seyahatlerine ilişkin kararlarımız yürürlükte olduğundan ilgili birimler tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına ve denetimlerin yapılmasına,
  4. Alınan tedbirlerle salgının yayılma ve vaka artış hızının düşüşe geçmesi, yaz mevsimine geçişle birlikte günlerin uzaması, iç turizmde yaşanan hareketlilik sonucu restoran, lokanta, kafeterya, kıraathane vb. işletmelerce sunulan hizmetlere duyulan ihtiyacın artması nedeniyle bahse konu işletmelerin kapanış saatlerinin 10.06.2020 tarihinden itibaren saat 24.00’a uzatılmasına,

 

            İş bu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

             Başkan                                              Üye                                                 Üye

İbrahim ÇENET                            Abdullah ÇATAL                          Dr.Caner ÇELİK

Kaymakam                                  Belediye Başkanı                         İlçe Sağlık Müdürü

 

Üye                                                 Üye                                                  Üye

Mesut ŞALLI                                Yıldıran YÜKSEL                        Dt.Günay  ALAY

İlçe Tarım ve Orman                          Serbest Eczacı                              Serbest Diş Tabibi

Müdürü V.

 

 

 

 

 

Posted in: