İlçe Umumi Hıhzısıhha Kurulu 28-29-30-31 Nolu Karar Duyurusu

 

 

KARAR NO KARAR TARİHİ

 

 

: 28

 

: 01.06.2020

 

 

 

İLÇE UMUMİ  HIFZISSIHHA KURUL KARARI

 

İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 01.06.2020 tarihinde saat 10.00’da Kaymakam İbrahim ÇENET başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyeleri katılımıyla toplanarak, gündemdeki konular karara bağlanmıştır.

 

GÜNDEM:

 

İlimiz Hıfzıssıhha Kurulunun 23.05.2020 tarihinde almış olduğu 63 sayılı kararları doğrultusunda İlçemizde Koronavirüs (KOVİD-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınacak tedbirler ile Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 29 Mayıs 2020 Cuma günü itibariyle belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve Cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğine ilişkin alınan kararları görüşmek.

 

KARARLAR :

 

Koronavirüs (KOVİD-19) salgınının İlçemizde yayılmasına engel olmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında; salgın kontrol altına alınıncaya kadar İlçemiz genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazlarının ve Cuma namazlarının kılınmasına ara verilmesi ile ilgili kararlar alınarak 19.03.2020 tarih ve 7 No’lu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 30.03.2020 tarih ve 27 No’lu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 13. Maddesiyle ve Kurulumuzun almış olduğu 03.04.2020 tarih ve 12 sayılı kararla geçici süreliğine durdurulmuştur.

 

Gelinen aşamada 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı’nda cami ve mescitlerin cemaatle ibadete açılmasına yönelik alınacak tedbirler değerlendirilmiş, belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğine ilişkin karar alınmıştır. Bilim Kurulu tarafından belirlenen toplu olarak bulunulacak alanlarda uyulması gereken hijyen, sosyal mesafe vb. kurallar göz önünde bulundurularak 29 Mayıs 2020 Cuma günü itibariyle cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca aşağıdaki kurallar belirlenmiştir.

 

Bu çerçevede İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri kapsamında;

 

 • Cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve Cuma namazları kılınmasına, diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitlerin açık tutulmasına,

 

 • Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olan vatandaşlar ile hastalık belirtileri taşıyanların evlerinde kalmaları konusunda gerekli uyarılar/bilgilendirmelerin yapılmasına,

 

 • Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazlarının cami içinde kılınabilmesine, Cuma namazlarının ise cami içerisinde kılınmamasına,

 

 • Cemaatle ibadete başlanan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin uygun yöntemlerle her gün temizlenmesine her zamankinden daha fazla özen gösterilmesine, temizlik işlemlerinde kapı kolları gibi el temasının yoğun olduğu yerlerin özellikle dezenfektan maddelerle silinmesine,

 

 • Cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmaların çalıştırılmamasına, kapı ve camların açık tutularak cami ve mescit içerisinin sürekli havalandırılmasının sağlanmasına,

 

 • Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin kapalı tutulmasına, abdest vb. ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilmesi suretiyle cami ve mescitlere gelinmesi konusunda cemaate gerekli bilgilendirmeler/uyarıların yapılmasına,

 

 • Cemaatle öğle, ikindi ve Cuma namazı kılacak herkesin tıbbi bez maske kullanmasının zorunlu olmasına, maskesi olmayan kişi/kişilerin cemaatle namaz kılmasına müsaade edilmemesine, (Cami ve mescit içinde bireysel namaz kılacakların da maske takması zorunlu olacaktır.)

 

 • Cami ve mescitlerde genellikle ortak olarak kullanılan ve salgın/bulaş riskini artırabileceği değerlendirilen tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemelerin bulundurulmasına müsaade edilmemesine,

 

 • Koronavirüs ile ilgili alınacak tedbirler ile cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılmak için uyulması gereken kuralları içeren uyarıcı afişlerin (İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Müftülüğünden temin edilmek suretiyle), ivedi bir şekilde bastırılarak bütün cami ve mescitlere asılmasına,

 

 • Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi seccadelerini getirmeleri sağlanmasına veya imkanlar nispetinde İlçe Müftülüğü tarafından tek kullanımlık seccade temin edilmek suretiyle kullanıma sunulmasına, cami avlusunda namaz kılındığında vatandaşlarımıza seccadelerini yıkamalarının tavsiye edilmesine,

 

 • Namaz kılınacak tüm alanlarda hastalığın bulaşması açısından risk teşkil eden ve dezenfekte edilmesi mümkün olmayan koli, karton, çuval ve hasır vb. yaygıların kullanılmamasına,

 

 • Cami ve mescit girişlerinde ve cami/ibadet alanı olarak belirlenen yerlere girecek herkesin ellerini mutlaka dezenfekte etmesinin sağlanmasına,

 

 • Cami ve mescitlerde topluca geçirilecek sürenin mümkün olduğunca kısa tutulması amacıyla, namazların sünnetlerinin evde kılınabileceği ve tesbihatın evde yapılabileceği hususunda cemaatin bilgilendirilmesinin sağlanmasına,

 

 • Cemaatin fiziksel temastan kaçınmasına, (el sıkışma, musafaha, kucaklaşma vb.) sosyal mesafe kuralına uyması yönündeki gerekli uyarıların sıklıkla tekrarlanmasına,

 

 • Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekânlarının ziyarete açılmamasına, türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak şekilde şerit çekilmesine,

 

 • Camilerde sosyal mesafenin korunmasını zorlaştıracak nitelikte mevlit, toplu yemek vb. etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına izin verilmemesine,

 

 • Cami önlerinde dilencilere karşı alınan tedbirlerin en üst seviyeye çıkarılmasına, özellikle Cuma namazı sonrasında sergi olarak tabir edilen sebze, meyve, giyim eşyası, oyuncak vb. ürün satışına izin verilmemesine,

 

 • Cami ve mescitlerde sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde cemaatle namaz kılınabilmesi için Kaymakamımız Sayın İbrahim ÇENET’in koordinesinde;

 

 1. a) Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanmasını teminen camilerin kapalı alanlarında/avlusunda/bahçesinde ve namaz kılmak için belirlenecek diğer alanlarda, bir kişinin en az 60×110 cm’lik bir alanının (seccadenin kaplayacağı alan) kullanacağı göz önünde bulundurularak, her namaz kılınacak alanın en uç noktalarından her yönden birer metre mesafe olacak şekilde uygun zeminde işaretleme yapılmasına,

 

 1. b) (a) bendine göre belirlenecek cami içi, bahçesi/avlusu ile namaz kılınacak açık alanların azami kapasitelerinin, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde anılan alanların girişine asılmasına, içerideki kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında ise bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun şekilde duyurulmasına,

 

 • Cuma Namazı,
 1. a) Kaymakamlığımızca belirlenecek (İlçe    Müftülüğümüzün         tespitleri         kapsamında) yeterli

bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde kılınabilmesine,

 

 1. b) Cami bahçesi/avlularının yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde ilçe müftülüğünün teklifi ile ilçe kaymakamlığımızın onayı ile uygun görülen açık alanlarda, alınacak tedbirler çerçevesinde Cuma namazı kılınabileceğine,

 

 1. Cuma namazı kılınacak alanların belirlenmesinde mevsimsel şartlar ile alanın genişlik ve giriş-çıkış kolaylığı gibi faktörlerin göz önünde bulundurulmasına,

 

ç) Belediyemizce Cuma namazı kılmak için belirlenecek camiler (avlu/bahçeleri) ile açık alanların en geç 26.05.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları kullanılarak kamuoyuna duyurulmasına,

 

 1. Camilerin kapalı alanlarının Cuma vaktinde kapalı tutulmasına,

 

 1. Cuma namazı kılınacak alanda sesin rahat duyulması ve hutbe okunurken hatibin cemaat tarafından görülebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına,

 

 1. Cuma namazı kılmak için belirlenen açık alanların namaz öncesi ve sonrası, Belediyemiz ile iş birliği içerisinde temizlenmesi/dezenfekte edilmesinin sağlanmasına,

 

 1. Cuma namazlarında ilk saftan başlamak üzere oturmaya başlanmasına ve son saf dolana kadar bu sıranın takip edilmesine, namaz bitiminde ise en son saftan başlamak üzere sırasıyla cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması için gerekli tedbirlerin alınmasına, bu düzenin sağlanması için Kaymakamlığımızca İlçe Müftülüğü önerileri doğrultusunda her namaz kılınacak cami ve açık alanlar için en az beş kişiden müteşekkil Cuma Heyeti oluşturulmasına ve kolluk personeli görevlendirilmesine,

 

ğ) Cuma Heyetinin öncelikli olarak Cuma namazı kılınmayan camilerin din görevlileri, erkek Kur’an kursu öğreticileri, müftülük personelinden oluşturulmasına; bu kapsamda yeterli personel bulunmaması durumunda diğer kamu görevlilerinden görevlendirme yapılabilmesine, ayrıca ihtiyaç bulunması halinde cami dernekleri üyelerinin de bu amaçla görevlendirilebilmesine,

 

Cuma Heyetinin Görevleri,

 

 1. Cuma Heyeti; görevlendirilecek kolluk personeli ile koordineli şekilde cemaatin 28 No’lu İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararında belirtilen şartlar dahilinde namaz kılınacak alanlara girmesi (ellerin dezenfekte edilmesi, maske ile girilmesi, seccade getirilmesi vb.), saf tutması, içeriye girecek kişi sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun şekilde anlatılması ve namaz sonrası cemaatin sosyal mesafeyi koruyarak çıkmalarının sağlanması konusunda görev yapmasına,

 

ı) Kaymakamlığımızca 28 No’lu İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararında belirtilen kuralların uygulanmasına, özellikle de cemaatin namaz kılınacak yerlere sosyal mesafeyi sağlayacak bir düzen dahilinde alınmasına, namaz kılınacak alanlara belirlenen kapasite üzerinde cemaatin girmemesine, içerideki kapasite dolduğu zaman dışardaki cemaatin bilgilendirilmesine, sosyal mesafeyi ihlal edecek şekilde kalabalık oluşmaması konularında doğrudan sorumlu olacak kolluk personeli görevlendirilmesine, kolluk birimlerinin görevlerini Cuma Heyetleri ile koordineli olarak yerine getirmesine,

 

 1. Kolluk birimlerince Cuma namazı kılınacak alanlarda cemaatin giriş/çıkışlarının kontrollü şekilde sağlanması için gerektiğinde akordiyon bariyer, bariyer, renkli kordon/şerit, plastik duba vb fiziki engellerden yararlanmasına,

 

 1. Cuma namazlarında vaaz yapılmamasına, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbelerin hiçbir ilave ve çıkartma yapılmadan okunmasına, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılmasına,

 

 

 

İş bu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Başkan                                               Üye                                                 Üye

İbrahim ÇENET                              Abdullah ÇATAL                          Dr.Caner ÇELİK

Kaymakam                                  Belediye Başkanı                           İlçe Sağlık Müdürü

.

 

Mesut ŞALLI                                Yıldıran YÜKSEL                             Dt.Günay  ALAY

İlçe Tarım ve Orman                         Serbest Eczacı                               Serbest Diş Tabibi

Müdürü V.

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR NO KARAR TARİHİ

 

 

: 29

 

: 01.06.2020

 

 

 

 

                                İLÇE UMUMİ  HIFZISSIHHA KURUL KARARI

 

İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 01.06.2020 tarihinde saat 10.00’da Kaymakam İbrahim ÇENET başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyeleri katılımıyla toplanarak, gündemdeki konular karara bağlanmıştır.

 

 

GÜNDEM:

 

İlçemizde Koronavirüs (KOVİD-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınacak tedbirler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin kararları görüşmek.

 

KARARLAR :

 

Koronavirüs (KOVİD-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş ve altı gençlerimizin sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Diğer yandan, Koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığından toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde; 18-20 yaş aralığındaki gençlerimiz için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız ile 0-18 yaş aralığındaki gençlerimizin ve çocuklarımızın belirlenen günlerde kısıtlamadan muaf tutulması, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızdan SGK ve/veya vergi kaydı olanların çalışma, ticaret ve iş hayatı içinde faaaliyetlerini yürütmek üzere sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması hususları değerlendirilmiştir. Bu çerçevede İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri kapsamında;

 

 1. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,
 2. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerimizden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanların (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına,
 3. Sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklarımız ve gençlerimizın ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilmesi, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesine,
 4. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız için;

 

31.05.2020 Pazar günü ve aksi yönde bir karar alınmadıkça haftanın her Pazar günü

 

14.00-20.00 saatleri arasında,

 

0-18 yaş aralığındaki çocuklarımız ve gençlerimiz için;

 

5.03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü ve aksi yönde bir karar alınmadıkça haftanın her Çarşamba ve Cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,

 

İş bu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Başkan                                               Üye                                                 Üye

İbrahim ÇENET                              Abdullah ÇATAL                          Dr.Caner ÇELİK

Kaymakam                                  Belediye Başkanı                           İlçe Sağlık Müdürü

.

 

Mesut ŞALLI                                Yıldıran YÜKSEL                             Dt.Günay  ALAY

İlçe Tarım ve Orman                         Serbest Eczacı                               Serbest Diş Tabibi

Müdürü V.

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR NO KARAR TARİHİ

 

 

: 30

 

: 01.06.2020

 

 

 

 

İLÇE UMUMİ  HIFZISSIHHA KURUL KARARI

 

İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 01.06.2020 tarihinde saat 10.00’da Kaymakam İbrahim ÇENET başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyeleri katılımıyla toplanarak, gündemdeki konular karara bağlanmıştır.

 

 

GÜNDEM:

 

İlçemizde Koronavirüs (KOVİD-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınacak tedbirler ile şehir giriş/çıkış seyahat kısıtlamaları, lokanta, restoran kafe vb. iş yerleri, park, piknik alanları, mesire yerleri, spor tesisleri ve giyim pazarlarıyla ilgili kararları görüşmek.

 

KARARLAR :

 

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerileri, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’ın, talimatları doğrultusunda; İlimizde salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, izolasyonu temin etme, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçilmiştir.

 

Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçildiği, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN başkanlığında 28 Mayıs 2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda kısıtlamaların bazılarının kaldırılması hususları değerlendirilmiştir.

 

Bu çerçevede İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri kapsamında;

 

1- Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi alma zorunluluğunu düzenleyen 30.03.2020 tarih ve 27 No’lu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 20. maddesinin yürürlükten kaldırılmasına, şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılmasına,

 

2- Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 15 ilimizde 19.05.2020 tarih ve 59 No’lu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 1-2-3. maddeleri kapsamında uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasının 31.05.2020 Pazar günü saat 24.00’dan sonra sonlandırılmasına,

 

3- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 21.05.2020 tarih ve 61 No’lu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile düzenlenen Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilmesine,

 

4- Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız hariç) Seyahat İzin Belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilmelerine,

 

5- İlçemizde faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik

 

faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00’a kadar hizmet vermeye başlamasına, ( Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.),

 

6- İlçemizde faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00’a kadar; spor merkezleri/tesislerinin faaliyetlerini kendi iç düzenlemeleri çerçevesinde en geç saat 24.00’a kadar sürdürmelerine izin verilmesine, bu yerlerin belirtilen saatlerden sonra faaliyetlerini sonlandırmasına,

 

7- İlçemizde daha önce alınan kararlar ile kısıtlanan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren başlanmasına,

 

8- İlçemizde faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan giyim pazarları  sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren faaliyetlere başlamasına,

 

9- Koronavirüsün (salgının) yayılmaması ve kontrol altında tutulması için Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Sağlık Bakanlığı KOVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde bulunan ilgili çalışma alanlarında, rehberdeki esaslar doğrultusunda hareket edilmesine, bahse konu faaliyetler için belirlenen kuralların ilgili işletmeci/esnafa tebliğ edilmesine,

 

10- İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personelinin, 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle normal mesaiye başlamasına; kanser hastaları ve organ nakli olan hastaların ve immünsüpresif ilaç kullananların hastalığını hekim raporuyla belgeleyenler ile iş göremezlik raporu olanların raporda belirtilen süre müddetince idari izinli sayılmalarına,

 

11- 02.04.2020 tarih ve 31 No’lu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile ‘kamu personellerinin kolay temizlenebilir ve sık yıkamaya uygun serbest kıyafet ile mesaiye gelebilmesinin pandemi süresince uygun görülmesine’ şeklinde alınan kararın kaldırılmasına, 25.10.1982 tarih ve 17849 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik ile Mülga Başbakanlığın 26.05.2007 tarih ve 2007/14 No.’lu Genelgesi göz önünde bulundurularak Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeli yaz dönemi kıyafet uygulamasının 1 Haziran 2020-15 Eylül 2020 tarihi arasında uygulanmasına,

 

12- Kreşler ve gündüz bakım evlerinin Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği faaliyetler doğrultusunda faaliyetlerine 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlamasına, (EK-1 KOVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi) (EK-2 Milli Eğitim Bakanlığı tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere ek olarak özel okul öncesi eğitim kurumlarında uyulacak kurallar)

 

13- İlçemiz sınırları içerisinde yol güzergahlarındaki dinlenme tesislerinin faaliyetlerine 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlamasına,

 

 

14- Hayvan satış yerlerinin (pazarlarının) 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle faaliyetlerine başlamasına, pazar girişlerinde tek kullanımlık eldiven bulundurulmasına, maske kullanılma zorunluğuna uyulmasına, her para alış-verişinin ayrı eldiven ile yapılmasına, hayvanlara tek kullanımlık eldiven ile temas edilmesine, hayvan pazarlarında sahte paraya karşı para kontrol cihazının bulundurulmasına, bu hükümlerin hayvan pazarı olan ilçelerimiz tarafından da karar altına alınmasına,

 

 

15- Sürücü kursları ve benzeri kursların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere ek olarak motorlu taşıtlar sürücüleri kursu ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu, iş makinesi operatörlüğü kursu, gemi adamı yetiştirme kursu, pilot yetiştirme kursları, özel çeşitli kurslar, özel hizmet içi eğitim merkezleri, özel uzaktan öğretim yapan kurslarda uygulanacak kurallar dahilinde 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle hizmet verebilmesine (EK-3)

 

 

16- Açık havada oturma yeri olan yerlerdeki konserlerin saat 24.00 ile sınırlı olmak üzere 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle başlayabilmesine,

 

17- 06.05.2020 tarih ve 53 No’lu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 3. Maddesi ile alınan ‘KOVİD-19 Pandemisinin hali hazırda devam ediyor olması, diyaliz hastalarının KOVİD-19 yönünden riskli grupta yer alması, diyaliz merkezlerinde tedavilerin toplu bir alanda yapılmasından dolayı personele ve hastaların birbirlerine hastalık bulaşma riski doğabileceğinden; tatil için İlimize gelmek ve tedavilerine burada devam etmek isteyen diyaliz hastalarının yaşamakta oldukları illerden yaptıkları müracaatların ikinci bir karar alınana kadar kabul edilmeyerek bulundukları şehirlerde diyaliz tedavilerine devam etmelerine’ kararının kaldırılmasına,

 

18- 20.04.2020 tarih ve 48 No’lu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 3. Maddesi ile alınan ‘Sinop ili Boyabat ilçesinden İlimize gelişlerin çalışma ve sağlık vb. kabul edilebilir zorunlu sebepler haricinde sınırlandırılmasına, zorunlu sebepler olmadan gelenlerin Hanönü ilçesinde il sınırındaki kontrol noktasından geri döndürülmesine’ kararının kaldırılmasına,

 

19- 09.05.2020 tarih ve 56 No’lu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı C bendi ile alınan ‘İlimize il dışından giriş yapanların takiplerinin yapılabilmesi için daha önceden olduğu gibi bu kişilerin bilgilerinin kolluk kuvvetlerince il/ilçe sağlık müdürlüğüne, toplum sağlığı merkezlerine bildirilmesi uygulamasının devamına, bu kişilerin ilgili toplum sağlığı merkezleri tarafından 14 günlük ev izolasyonuna alınmalarına, izolasyon kurallarına uymalarının sağlanması ve gerekli kontrol ile takiplerinin daha iyi yapılabilmesi için, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ve İçişleri Bakanlığı sistemlerine bilgi aktaran halk sağlığı yönetim sistemine (HSYS) kayıtlarının yapılmasına, izolasyon kurallarına uymayan kişiler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince işlem tesis edilmesine’ kararının kaldırılmasına,

 

20- İl dışından gelenlerin ilimiz sınırlarındaki kontrol noktalarında ateş ölçümü uygulamasına devam edilmesine,

 

21- İlimizde daha önce alınan kararlar gereği yurt dışı ve il dışından gelen vatandaşlarımızın yurt ve evlerde karantinaya alınma kararlarının kaldırılmasına, ilimizi ziyaret edecek kişiler ile mümkün olduğunca doğrudan temasta bulunulmamasına, İlimizde maske takma zorunluluğuna tabi olmalarına, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ilimizde seyahat ve gezilerini yapmalarına,

 

22- İlimizin genelinde tüm açık alanlarla, işyerleri, resmi dairelerde maske takma zorunluluğu uygulamasının devamına, bu alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesi uygulamasının devamına, ayrıca vatandaşlarımızın kişisel hijyen kurallarına dikkat etmelerine, toplu halde kapalı ortamlarda bulunulmamasına dikkat edilmesine,

 

23- 10 ve üstü kişi çalışan işyerleri ve sanayi kuruluşları için denetim ekipleri oluşturulmasına, denetim ekibinde İl Sağlık Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasından birer uzmandan oluşan denetim ekibi tarafından denetlenmesi,

 

24- KOVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan her iş kolu ile ilgili denetim formlarının İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanmasına ve denetim görevlilerine verilerek formlar rehberliğinde denetimlerin yapılmasına,

 

25- Söz konusu kuralların özel sektör kapsamındaki tüm işyerleri ve ortak sağlık güvenlik birimlerince titizlikle uygulanmasına, yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç halinde Sağlık Bakanlığının

 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html internet adresinde yayınlanan Kovid-19 Bilim Kurulu Rehberlerine göre hareket edilmesine,

 

İş bu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Başkan                                               Üye                                                 Üye

İbrahim ÇENET                              Abdullah ÇATAL                          Dr.Caner ÇELİK

Kaymakam                                  Belediye Başkanı                           İlçe Sağlık Müdürü

.

 

Mesut ŞALLI                                Yıldıran YÜKSEL                             Dt.Günay  ALAY

İlçe Tarım ve Orman                         Serbest Eczacı                               Serbest Diş Tabibi

Müdürü V.

 

 

KARAR NO                         : 31

KARAR TARİHİ     : 05.06.2020

 

                                        İLÇE UMUMİ  HIFZISSIHHA KURUL KARARI

 

              İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 05.06.2020 tarihinde saat 10.00’da Kaymakam İbrahim ÇENET başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyeleri katılımıyla toplanarak, gündemdeki konular karara bağlanmıştır.

GÜNDEM:

Koronavirüs salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT sürecine geçilmiş,  Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kapatılan ve/veya faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin faaliyetlerine başlayabileceği kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda aşağıdaki kararlar alınmıştır.        

KARARLAR :                    

İlçemizde tüm şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin % 50’si oranında yolcu kabul edileceği ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacağı, personel ve işçi servislerinin de bu kurala tabi olmaları yönünde kararlar alınmıştı.

Gelinen aşamada KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT sürecine geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından Ek-1’deki “Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve Diğerleri) ile ilgili alınması gereken önlemler”, Ek 2’deki “Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler” ve Ek 3’deki “Karayolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Denizyolu Yolcu Taşımacılığı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler” adıyla şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığına ilişkin rehberler yayınlanmıştır.
Bu çerçevede İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri kapsamında;

1) İlimizde daha önce alınan kararlar ile tüm şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin % 50’si oranında yolcu kabul edileceği uygulamasının yürürlükten kaldırılmasına,

2) Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığındaki uygulamaların Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehberler doğrultusunda gerçekleştirilmesine,

3) Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve Diğerleri) ile İlgili Alınması Gereken Önlemlerin KOVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi “14.2-Yolcular İçin Alınması Gereken Önlemler” başlıklı kısmının 4’üncü fıkrasının  “Araçlara koltuk sayısı kadar müşteri alınabilir, ayakta yolcu alınmamalıdır. Karşılıklı dörtlü koltukların iki koltuğu kullanılmalı, yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz olarak oturulmalıdır. Farklı özelliği veya niteliği olan diğer araçlarda oturma kuralları ve sosyal mesafeye göre düzenleme yapılmalıdır.” hükmünün uygulanmasına, rehber doğrultusunda hareket edilmesine,

            4) 31.05.2020 tarih ve 65 No’lu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 10 Maddesi.ve Kurulumuzun 01.06.2020 tarih ve 30 sayılı kararının 10. Maddesinin kaldırılmasına,

            5) 29/05/2020 tarihli ve 31139 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı tarafından “COVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu 2020/8 sayılı genelge yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Genelge hükmüne göre çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığımızca belirlenen kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı öngörülmüştür.

Bu kapsamda idari izinli sayılacak kamu personelinin aşağıda yer alan hususlara göre alacağı belgeyi kurumuna sunmak suretiyle idari izinli sayılmasına;

 1. a) Kamu çalışanlarından idari izne esas olmak üzere COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar; halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik ve/veya kemoterapi/radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği/kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar, serebrovasküler hastalık (inme, kanama) geçiren hastalar şeklinde Sağlık Bakanlığına belirlenmiştir.
 2. b) Sağlık Bakanlığınca belirlenen hastalıklardan 01.06.2020 tarihinden önceki 2 (iki) yıl içerisinde 2 (iki) kez aynı tanıyı almış olan kamu çalışanlarına Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemi üzerinden “İdari izne esas COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi” üretilecektir.
 3. c) Kamu çalışanları söz konusu belgeyi e-nabız sistemi üzerinden temin edeceklerdir.
 4. d) Sistem üzerinden “İdari izne esas COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi”ni alamayan kişiler mevcut hastalık raporlarıyla kayıtlı olduğu aile hekimine müracaat edecek, durumu uygun görülenlere hastanın ibraz ettiği hastalık raporları ek yapılarak aile hekimi tarafından “COVID-19 idari izin” tanısı ile durum bildirir tek hekim raporu düzenlenecektir.
 5. e) KOVİD-19 salgınını ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin,gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içinde izinli sayılmasına,

           

6) LOKANTA, RESTORAN, KAFE VB. İŞYERLERİNDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÖNLEMLERİ ALMALARINA:

            A-GENEL ESASLAR

 • Lokanta veya restoran (alkollü ve alkolsüz), pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, dernek lokalleri ve çay bahçeleri faaliyetlerini saat00’a kadar sürdürebileceklerdir. Söz konusu işletmeler saat 22.00’dan sonra temizlik, ertesi güne hazırlık vb. nedenlerle müşteri almamak kaydıyla çalışabileceklerdir.
 • Şehirlerarası yol güzergâhları üzerindeki dinlenme tesisleri içinde yer alan lokanta, restoran vb. yerlerin kapanış saatleri ruhsatlarında belirtilen kapanış saatleri olacaktır.
 • Bu Kararlar kapsamında faaliyete başlayacak iş yerlerinde temasa neden olabilecek dans/oyun vb. amaçla müzik yayını (canlı müzik dahil) yapılmayacaktır. Ancak sadece müşterilerin dinlemesine yönelik olan müzik yayını (canlı müzik dahil) yapılabilecektir.
 • Bu Kararlar kapsamında faaliyete başlayacak iş yerlerinde iskambil, okey, tavla oyunlarına ve nargile satışına geçici bir süreliğine izin verilmeyecektir.
 • Koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi için bu Kararlar dışında diğer Bakanlıklar ve kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilmiş/edilecek tedbirlere de işletmelerin uymaları sağlanacaktır. Bakanlıklar ve kamu kurum veya kuruluşlarının almış olduğu kararlar kapsamında uygulamada sorun olması durumunda gerekli koordinasyon sağlandıktan sonra uygulamanın yürütülmesi sağlanacaktır.
 • Açık alanı ve bahçesi bulunan işletmelerin öncelikli olarak müşterilerini bu alanlarda kabul etmesi esas olacak, müşteri yoğunluğuna göre kapalı alanlar da kullanılabilecektir.
 • Tüm işletmeler temizlik/hijyen uygulamaları ve süreçleri ile müşteri ve personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde ulaşılacak/yönlendirilecek kişi/kurumları, hastalık belirtileri gösteren müşteriye personelin yaklaşımını ve alınacak önlemleri kapsayan “İşletme İçi Salgın Tedbir Planı” hazırlayacaktır. Bu planın hazırlanması için Sağlık Bakanlığının yayınladığı COVID-19 Rehberinin ilgili bölümünden yararlanılacak ve bu planda aşağıdaki hususlara yer verilmesi sağlanacaktır.
 1. İşletmenin koronavirüs sorumlusu/sorumlularının ad, soyad ve telefon numaraları,
 2. İşletme, müşteri ve çalışanlara ilişkin tedbirler, denetim ve sosyal mesafe önlemleri,
 3. İşletme personeline yönelik takip ve denetimin ne şekilde olacağı,

ç. Müşterilerin ve personelin işletmenin tüm alanlarını kullanırken uymaları gereken sağlık ve hijyen kuralları,

 1. Genel kullanım alanlarının (tuvalet, lavabo vb.) temizliği/dezenfekte edilme sıklığı (en fazla 2 saati aşmamak kaydıyla), temizlik/dezenfektesi için kullanılacak araç, gereç ve malzemeler ile bunların kullanımlarına ilişkin standartlar,
 2. İşletmeye kabulü yapılacak gıda ve temizlik maddeleri gibi işletme dışından gelen her türlü malzemenin kabul usul ve esasları, bu malzemeleri getiren kişilerle temas edecek işletme personelinin ad, soyad ve telefon bilgileri ile bu kişilerle temasının en aza indirilmesine yönelik tedbirler (ilgili personel temas ettiği kişilerin ad, soyad ve telefon bilgilerini kayıt altına alacak ve bu bilgiler 14 gün süreyle muhafaza edilecektir.),
 • Müşteri ve personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde ulaşılacak/yönlendirilecek işletmeye en yakın sağlık kuruluşu, adresi, telefon numarası, kuruluşta irtibata geçilecek görevliler ve bunların telefon numaraları, yer alacaktır.
 • Plan düzenli aralıklarla değerlendirilecek, uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan diğer veya ilave tedbirler dikkate alınarak güncellenecektir.
 • Tesis işletmecileri, tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlü olacaktır. Genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin bu Genelgede belirtilen mesafeler göz önüne alınarak oturma planı hazırlanır, tesisin misafir kapasitesi mesafe planına göre belirlenir, bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilir ve kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere asılır. Ayrıca, tesis giriş holünde veya dış cephesinde ve misafir ile personelin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, tesiste uygulanan ve uyulması gereken COVID-19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panolar düzenlenir.
 • Koronavirüs sorumlusu/sorumluları tarafından gerektiğinde ibraz edilmek üzere hijyen ve temizlik tedbirlerinin kontrolü başta olmak üzere her tedbir alanına ilişkin günlük/periyodik izleme formları ve kontrol listeleri hazırlanacaktır.
 • Korona virüs sorumlusu/sorumluları söz konusu formları kullanarak günlük olarak işletmede alınan tedbirleri denetleyecek, aksaklıkları giderecek ve varsa alınması gereken ilave tedbirler konusunda işletme sahibini/yönetimini bilgilendirecektir.
 • İşletme İçi Salgın önleme Tedbir Planı kapsamında uyulması gereken kuralları gösteren afişler işletmede personel ve müşterilerin kolaylıkla görebileceği alanlara asılacaktır.
 • Söz konusu işletmelerde çalışanların ve işletmecilerin tıbbi/bez maske veya siperlik kullanması zorunludur.
 • Müşteriler işletmeye maskeli olarak kabul edilecek, müşterilerin yeme-içme faaliyeti dışında maske takması takip edilecektir.
 • İşletme girişinde talep edilmesi halinde müşterilere verilmek üzere yeterli miktarda maske hazır bulundurulacaktır.
 • İşletme girişinde herkesin (çalışanlar dahil) termal kamera veya temassız dijital termometre ile ateşleri ölçülecektir. Ateşi 38 dereceden yüksek olduğu tespit edilen müşteri/müşteriler içeri alınmayarak en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.
 • İşletme girişlerinde dezenfektan bulundurulacak ve müşterilerin ellerini dezenfektan ile temizlemelerinden sonra içeri girişleri sağlanacaktır.
 • İşletme bünyesinde bulunan mescitler İçişleri Bakanlığının 22/05/2020 tarihli ve 8357 sayılı Genelge hükümlerine uygun olarak kullanıma açılabilecektir. Mescitlerin anılan Genelge kapsamında kullanımına ilişkin gerekli bilgilendirmeler/uyulması gereken kurallar (afiş, pano vb.) mescit girişlerine asılacak, bu koşullar haricinde mescitlerin kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.
 • İşletme giriş ve ıslak zemin mekanlara çıkan kapılar hariç iç mekân kapıları sensörlü değilse mutlaka açık bulundurulacaktır.
 • Kıraathane, kahvehane, kafe, kafeterya, dernek lokalleri, kır bahçeleri ve çay bahçelerinde plastik veya karton bardak kullanılması esas olacak, cam vb. bardak kullanılması durumunda bardaklar her kullanımdan sonra en az 60 derecede deterjan kullanılarak yıkanacaktır.
 • İşletmeler tarafından park hizmetinin verilmesi durumunda valeler eldiven kullanmayacak, her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra ellerini uygun antiseptik ile temizleyecek ve araçlara maskesiz binmeyeceklerdir. Ayrıca araçta temas edilen her nokta (kapı kolu, direksiyon, vites vb.) temizlendikten sonra araç müşteriye teslim edilecektir.

B- İŞLETME İÇİ VE SERVİSE İLİŞKİN KURALLAR

 1. Yemek salonları, giriş alanı ve holü, ilave salonlar gibi genel alan kullanımları ve açık alanlar dahil tesisin tamamı sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenir. Tesisin içinde veya dışarısında sıra oluşabilecek her yerde (lavabo önleri, varsa sigara içme alanları vb.) 1,5 metre ara ile sosyal mesafe işaretlemeleri yapılır.
 • Servis yapılan masalar arası mesafe 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenecektir. Mesafe ayarlamasının yapılamayacağı işletmelerde bir masa dolu bir masa boş olacak şekilde müşteri kabul edilebilecektir.
 1. Masaların sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanacak, masa yanlarına sandalye konularak oturma düzeni oluşturulmayacaktır.
 2. Karşılıklı oturmada masa eni 70 cm’den küçük masalarda çapraz oturma düzeni uygulanacak (masa kapasitesinin yarısı kadar müşteri çapraz şekilde oturtulacaktır.) veya grup halinde gelen misafirler için masa birleştirilebilecek ancak bu durumda da yan yana sandalyeler arası 60 cm kuralı ve diğer masalarla 1,5 metre mesafe kuralı hiçbir şekilde ihlal edilmeyecektir.
 • Bütün masa düzeni kuralları masa şekline bakılmaksızın (kare, dikdörtgen veya daire) her masa için uygulanacaktır.
 • Yan yana tek kişilik oturma düzeni olan bar masası şeklindeki masalarda sandalyeler arası mesafe 1 metre olacak şekilde düzenlenecek, personel ile müşterinin doğrudan yüz yüze kaldığı bar masalarında banko genişliği 1 metre olma ve bu alanda çalışan personelin maske ve siperliği aynı anda kullanması şartıyla kullanılabilecektir.
 • İşletmeye aynı anda alınabilecek müşteri sayısı 1 ve 2 nci maddede belirtilen sistematiğe uygun olarak belirlenerek işletme girişine görünebilir şekilde asılacaktır.
 • Müşteri sayısı maksimuma ulaştığında içeri müşteri alınmayacaktır.
 • Açık alanlar dâhil işletmenin tamamı mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenecektir.
 • İşletmenin içinde veya dışında sıra oluşabilecek her yerde 1 metre ara ile zeminde mesafe işaretlemeleri yapılacaktır.
 • Mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı aileden olan müşteri grubu için uygulanmayacaktır.
 • Çay/kahve makinesi, su sebilleri, içecek makinesi gibi araçların kaldırılması veya misafirin servis elemanı aracılığıyla servis alması sağlanacaktır.
 • Servis personeli, servis esnasında mesafe kurallarını korumaya ve temastan kaçınmaya özen gösterecektir.
 • Her masada yeterli sayıda en az %70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulacaktır.
 • Yemek masaları ve sandalyeler, servis malzemeleri, şeker, tuz, baharat, peçete, menü gibi malzemelerin her misafir kullanımından sonra silinerek uygun şekilde temizliği ve dezenfeksiyonu sağlanır. Mümkünse tek kullanımlık şeker, tuz, baharat, peçete kullanılır, mümkün olmadığı takdirde 2 set bu amaçla tuz, baharat malzemeleri bulundurulur, her bir müşteri için dış yüzeyleri temizlendikten sonra dönüşümlü olarak kullanılır. Masa örtüleri her misafir kullanımı sonrasında değiştirilir.
 • Kullanılacak metal çatal, kaşık, bıçaklar gerekli hijyen şartlarında temizlendikten sonra hijyen şartlarında kapalı ortamlarda muhafaza edilerek el değmeden müşteriye sunulacaktır.
 • Açık büfe uygulaması yapılması halinde açık büfenin müşteri tarafına müşteri erişimini engelleyecek şekilde pleksiglas veya benzeri bariyer yapılacak, servis işletme çalışanı tarafından yapılacaktır.
 • İşletmede asansör kullanılıyorsa, asansör içine 1’er metre ara ile mesafe yer işaretleri yapılarak, toplam kapasitesinin üçte birini geçmemek kaydıyla kapasitesi belirlenecek ve yazılı/görsel bilgilendirme yapılacaktır.
 • İşletmeni kapalı alanlarındaki çocuklara ayrılmış oyun odası gibi alanlar hizmete açılmayacaktır. İşletmelerin açık alanlarındaki çocuk oyun grupları (salıncak, kaydırak vb.) Periyodik Olarak temizlenmek şartı ile kullanılabilir.
 • Mümkün olduğunca temassız ödeme alınacaktır. Temaslı pos cihazı kullanılması halinde, her kullanımdan sonra cihazın temizlik ve dezenfeksiyonu yapılacaktır.
 • Kasada ödeme alan personel maske veya siperlik kullanacaktır. Kasa önünde sıra beklerken durulması gereken yerlere, müşterilerin aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretlemesi yapılacaktır. Ödeme noktalarında dezenfektan bulundurulacaktır.
 • Self servis hizmet veren işletmelerde sıra yoğunluğunu önleyecek veya kontrol altında tutacak tedbirler alınacaktır.

C- TEMİZLİK, HİJYEN VE HAVALANDIRMA KURALLARI

 1. Tüm alanların temizliği, yüzeyin niteliğine göre standartlara uygun ürün kullanılarak, uygun sıklıkta yapılacaktır.
 2. İşletmenin tamamında kapı kolları, asansör düğmeleri, elektrik düğmeleri, pos cihazı, televizyon kumandası, telefon, bilgisayar klavyesi, menü, masa üstleri gibi el temasının yoğun olduğu yüzeyler sık sık su ve deterjanla temizlenecek, 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu ile dezenfeksiyonu sağlanacak, klor bileşiklerinin zarar verdiği pos cihazı, telefon, bilgisayar klavyesi gibi yüzeylerde ise %70’lik alkol bazlı ürünler kullanılacaktır.
 3. Genel kullanım alanlarının ve müşteri tuvaletlerinin girişlerinde dezenfektan bulundurulacaktır.
 4. Tuvaletlerde teması mümkün olduğunca azaltabilmek amacıyla muslukların, sıvı sabun ünitelerinin mümkünse fotoselli olması sağlanacaktır.
 5. Müşteri tuvaletlerinin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenecek, düzenlenememesi halinde giriş kapılarının kollarının sık sık dezenfeksiyonu sağlanacaktır.
 6. Bazı işletmelerin ortak kullanıma sunduğu hasta ve özel gereksinimi olan kişiler tarafından kullanılan tekerlekli sandalye, mama sandalyesi vb. araçlar her kullanım sonrası mutlaka temizlenecek/dezenfekte edilecektir.
 7. Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuarlar 1/10; lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile sık sık temizlenecek ve dezenfeksiyonu sağlanacaktır.
 8. Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilir ve temizlik saatleri görünür şekilde asılır. Devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kağıt havlu bulundurulur.
 9. Temizlik yapan personel kişisel koruyucu ekipman (eldiven ve maske) kullanır, işlem sonrası ekipmanını işyeri çöpüne atar, su ve sabunla en az 20 saniye el temizliğini ve hijyenini sağlar.
 10. Tuvaletlerde el kurutma fanları kapatılarak kullanım dışı bırakılacak, tek kullanımlık kağıt havlular kullanılacaktır. Devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu bulundurulacaktır.
 11. Havalandırma ve klima sisteminin, bulaşık makinesi gibi araç, gereç, malzeme ve donanımın periyodik bakımları ve gerekli olanların sterilizasyonu sağlanacaktır. Klima ve havalandırma sistemlerinin filtreleri periyodik olarak değiştirilecektir.
 12. Klimalar %100 dışarıdan temiz hava alacak şekilde çalıştırılacak, vantilatör kullanılmayacaktır. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan işletmelerin havalandırması, temiz hava dolaşımını sağlayacak şekilde düzenlenecek ve sık sık doğal havalandırma yapılacaktır. Klima kullanımı konusunda Sağlık Bakanlığının yayınladığı/yayınlayacağı “Toplumda Klimaların Kullanımı” Rehberine uyulacaktır.
 13. Tesisteki kapalı mahallerin tamamının sıklıkla kapı ve pencereleri açılarak doğal havalandırması sağlanacaktır.

D-ÇALIŞANLARA YÖNELİK KURALLAR

 1. İşletme bünyesinde görev alan personele işletmede uygulanacak plan, hijyenik malzeme ve koruyucu ekipmanların kullanımı konusunda periyodik temel eğitimler verilecek/verdirilecektir.
 2. Müşteriye hizmet verecek tüm çalışanların (fiili olarak görev yaptıkları süre boyunca) maske veya yüz koruyucu siperlik kullanmaları zorunlu olacaktır.
 3. Çalışanların sağlık kontrolü düzenli olarak yapılacak, birlikte yaşadığı kişilerin Covid-19 açısından izlenebilmesi için çalışanlardan periyodik bilgi alınacaktır.
 4. Çalışanlarda hastalık belirtileri tespiti halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurması sağlanacaktır.
 5. KOVİD-19 tanısı alan ya da KOVİD-19 temaslı olması nedeniyle takibe giren çalışanın en az 14 gün çalıştırılmaması esasına riayet edilecektir.
 6. Personele, çalışma yerine, misafirler ve ortam ile temasına uygun kişisel koruyucu donanım (maske, tıbbi maske, eldiven, yüz koruyucu gibi) ile el antiseptiği sağlanır ve kullanımı izlenir.
 7. Çalışanların kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanacaktır.
 8. Aynı vardiyada mümkün olduğunca aynı personelin çalıştırılmasına özen gösterilecektir.
 9. Çalışanların ortak yemek yeme, dinlenme alanları mesafe koşullarına uygun olarak düzenlenecek, bu konuda gerekirse yer işaretleri, şerit, bariyer gibi düzenlemeler yapılacak, bu alanların temizliği ve kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonu düzenli olarak sağlanacaktır.

 

E- MUTFAK VE İMALAT YERLERİNE İLİŞKİN KURALLAR

 1. Haşere ve zararlılarla mücadele hususları da gözetilerek KOVİD-19 tedbirlerine yönelik mutfak temizliği ve gıda güvenliğini içerecek şekilde tedbirler planlanacaktır. Belirlenecek sorumlu personelce bu tedbirlere uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecektir. Gıda güvenliği ve mutfak hijyeni uygulamalarının ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun yapılması sağlanacaktır.
 2. Gıda üretim/imalat alanına ham madde ve ürün sevklerinde ve mutfak alanında hijyen bariyerleri, sterilizasyon cihazları el ve vücut hijyeni için gerekli alet ve ekipman bulundurulacaktır. Mutfak ve pişirme alanlarına görevli olmayan personel giremeyecektir.
 3. Bütün gıdalar kapalı dolaplarda veya üzeri kapalı şekilde muhafaza edilecektir.
 4. Çapraz bulaşmayı önlemek için, işlem görmemiş gıda maddeleri ile hazırlanmış gıdalar mutfakta birbirlerinden ayrı yerlerde muhafaza edilecektir. Ayrıca, hiçbir gıda maddesi zeminle temas ettirilmeyecektir.
 5. Mutfak ve ilişkili alanların, mutfakta kullanılan her türlü donanım ve ekipmanın, tezgâh ve saklama alanlarının temizlik ve hijyeni düzenli olarak sağlanacaktır. Elle sık temas eden yüzeyler 1/100’lük çamaşır suyu ile düzenli olarak silinecektir.
 6. Mutfak personelinin çalışma esnasında iş kıyafeti ve kişisel koruyucu ekipman (maske, siperlik) kullanmaları, ellerini düzenli olarak yıkamaları ve antiseptik ile temizlemeleri sağlanacaktır.
 7. Mutfakta, personelin uyması gereken kurallar ve iyi hijyen uygulamaları ile ilgili görsel/yazılı bilgilendirme yapılacaktır.
 8. Mutfakta çalışan personelin işletmenin diğer alanlarında çalıştırılmaması sağlanacaktır.

 

8) KAHVEHANE VE KIRAATHANELERİN AŞAĞIDAKİ TEDBİRLERİ ALARAK FAALİYETTE BULUNMALARINA:

A-GENEL ESASLAR

 • Kahve/kıraathaneler faaliyetlerini saat 22.00’a kadar sürdürebilecektir.
 • İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici konulmalıdır. Bu kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit olabileceği gibi, kasa, plastik duba gibi bir blokaj materyali de olabilir.
 • Müşteriler ve çalışanlar sosyal mesafe kurallarına uymalı, kişisel hijyene dikkat etmeli ve maske kullanma kurallarına uymalıdır. Kahve/kıraathane girişine KOViD-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve kahve/kıraathane içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. Kahve/kıraathanelerin girişinde ve içerde el antiseptiği bulundurulmalıdır
 • Kahve/kıraathanelerin giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmalı ve düzenli olarak boşaltılmalıdır.
 • Kahve/kıraathanelere maskesiz müşteri/ çalışan alınmamalıdır. İçerde maske takmaya devam etmelidirler.
 • İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamalıdır.
 • Bulaşma riski yüksek olduğundan şans oyunları (okey, briç, iskambil oyunları, tavla vb.) oynanmamalıdır.
 • Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları teşvik edilmelidir. Ödeme terminallerinde dokunulan yüzeyler %70’lik alkol ile temizlenmelidir.
 • Masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenmelidir.
 • Grup halinde gelen misafirler için masa birleştirilebilecek ancak bu durumda da yan yana sandalyeler arası 60 cm kuralı ve diğer masalarla 1,5 metre mesafe kuralı hiçbir şekilde ihlal edilmeyecektir.
 • Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanmalıdır. Masa yanlarına sandalye konulmamalı ve masa yanlarına oturma düzeni oluşturulmamalıdır.
 • Karşılıklı oturmada masa eni 70 cm’den küçük masalarda çapraz oturma düzeni uygulanır veya iki masa birleştirilerek kullanılır, böylece karşılıklı oturma mesafesi arttırılır.
 • Bütün masa düzeni kuralları masa şekline bakılmaksızın (kare, dikdörtgen veya daire) her masa için uygulanır.
 • Masa/sandalyeler her müşteri sonrasında %70’lik alkolle silinmeli, masa örtüsü kullanılmamalı, kullanılıyorsa her yeni müşteri grubu öncesinde temiz olanı ile değiştirilmelidir.
 • Servis personeli, servis esnasında mesafeyi korumalı ve temastan kaçınmalıdır.
 • Kişiler içeceklerini çay ocağından kendileri almamalıdır.
 • Çay/kahve ve diğer içeceklerin servisinde kullanılan bardaklar su ve deterjanla yıkanmalıdır.
 • Kahve/kıraathanelerde mutfak, çay ocağı ve servis alanları KOVİD-19 kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kafe ve restoranlar için hazırlanan kurallara göre düzenlenmelidir.
 • Kahve/kıraathanelerin işletmecileri sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlüdür. Genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanmalı, kahve/kıraathanelerin müşteri kapasitesi sosyal mesafe planına göre belirlenmeli, bu kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul edilmeli ve kapasite bilgisi kahve/kıraathanenin girişinde görülebilir bir yere asılmalıdır.

B- MÜŞTERİLERE YÖNELİK ÖNLEMLER

1.Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, KOVİD-19 vakası veya temaslısı kahve/kıraathaneye alınmamalıdır. Tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

   2.İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirme okunmalı ve belirtilen kurallara uyulmalıdır.

     3.Çalışanlar ve müşteriler arasındaki sosyal mesafe korunmalıdır.

   4.Kahve/kıraathaneye girmeden önce maske takılmalıdır. Bu tip yerler ve genel olarak toplum içinde bez maske takılması yeterlidir. Bunu yaparken bez maske kullanımı kurallarına uyulmalıdır. İçeride maske çıkarılmamalıdır.

      5.Kahve/kıraathaneye girerken el antiseptiği kullanılmalıdır.

 

C- PERSONELE YÖNELİK ÖNLEMLER

1.Çalışan personelin KOVİD-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalıdır.

2.Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan/gelişen, KOVİD-19 vakası veya temaslısı çalışanlar tıbbi maske takılarak KOVİD-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

3.Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.

4.Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

5.Personel kıyafetleri günlük olarak değiştirilmelidir.

           6.Yalancı güven hissi oluşturarak KOVİD-19 bulaşma riskini arttırabileceği için kahve/kıraathanelerde bulaşık yıkayanlar haricindeki çalışanların eldiven kullanımı önerilmemektedir.

 

D- KAHVE/KIRAATHANELERİN TEMİZLENMESİ, DEZENFEKSİYONU VE HAVALANDIRILMASI

1.Kahve/kıraathanelerde her gün düzenli olarak temizlik yapılmalıdır. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenmelidir.

2.Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilmelidir. Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalıdır.

       3.Kahve/kıraathanelerin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

4.Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.

5.Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış yüzey dezenfektanları kullanılabilir.

6.Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 600C’de yıkanması önerilir.

7.Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır.

8.Tuvaletlere tuvalet kağıdı ve tek kullanımlık kâğıt havlu konulmalıdır. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalıdır.

9.Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. Antiseptik içeren sabuna gerek yoktur.

10.Tuvaletlerdeki su ve sabunlar mümkünse fotoselli olmalıdır.

11.Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.

12.Merkezi havalandırma sistemleri bulunan kahve/kıraathanelerin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Klima ve vantilatörler kullanılmamalıdır.

13.Kahve/kıraathaneler sık sık havalandırılmalıdır.

14.Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19 vakası veya temaslısı Kahve/Kıraathaneye alınmamalıdır. Tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

15.İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirme okunmalı ve belirtilen kurallara uyulmalıdır.

     16.Çalışanlar ve müşteriler arasındaki sosyal mesafe korunmalıdır.

17.Kahve/kıraathaneye girmeden önce maske takılmalıdır. Bu tip yerler ve genel olarak toplum içinde bez maske takılması yeterlidir. Bunu yaparken bez maske kullanımı kurallarına uyulmalıdır. İçeride maske çıkarılmamalıdır.

     18.Kahve/kıraathaneye girerken el antiseptiği kullanılmalıdır.

9) KOVİD-19 KAPSAMINDA PLAJ VE YÜZME ALANLARI  İLE PARK/BAHÇE, REKREASYON ALANLARINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN TEDBİRLERİN ALINMASINA

A.1- PLAJLAR VE YÜZME ALANLARINA İLİŞKİN GENEL KURALLAR

 • Plaj ve yüzme alanlarında vatandaşlarımızın görebileceği yerlere KOVİD-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları içeren bilgilendirici afişler asılacaktır.
 • Plaj ve yüzme alanlarının girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya bulundurulacaktır.
 • Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, Covid-19 hastası ve temaslısı olan kişiler plaj ve yüzme alanlarını kullanmayacaklardır.
 • KOVİD-19 açısından risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri, yüksek tansiyon, kalp, şeker vb. kronik hastalığı olan kişiler plaj ve yüzme alanlarını kullanmaları esnasında dikkatli olmaları konusunda uyarılacaktır.
 • Vatandaşların yüzme dışındaki etkinliklerde plaj alanlarında maske takmaları esas olacaktır.
 • Koronavirüs (KOVİD-19) temas riskini artıracağından plaj ve yüzme alanlarında uzun süre kalınmaması, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması yönünde uyarı anonsları yapılacaktır.
 • Plajlarda şezlong ve şemsiyeler arasında en az 1,5 metre mesafe olacak, 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde plajların kullanılması planlanacaktır. Plajlarda bu hususa göre şezlongların konulabileceği yerler işaretler ile belirlenecektir. Şezlong bulunmayan plajlarda vatandaşlarımızın kullanabileceği mesafe alanlarında da gerekli işaretlemeler yapılacaktır.
 • Localarda mesafe kurallarına uygun olarak düzenleme yapılacaktır. Loca alanlarında 2 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenecektir.
 1. Gölgelikler arası mesafe şezlonglar arası mesafeye uygun olacak şekilde düzenlenecektir.
 2. Daha önceden bu amaçla yerleştirilmiş gölgelik, şezlong vb. dinlenme alanları varsa bunlar belirlenen mesafe şartlarına göre yeniden yerleştirilecektir.
 3. Zeminde işaretlemeler işletmeciler tarafından yapılacak, işletmecinin bulunmadığı halk plajları ve yüzme alanlarında ise ilgisine göre belediye ve özel idareler tarafından zeminde işaretlemeler yapılacaktır.
 4. Halk plajı olarak tabir edilen plajlar ve yüzme alanlarının vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanıldığı gün ve saatlerde başta mesafe kontrolü olmak üzere bu Kararlarda belirtilen kurallar ve ilave edilecek kuralların uygulanmasını sağlamak üzere Kaymakamlıklar tarafından Koronavirüs sorumluları görevlendirilecektir.
 • Plajlar ve çevresinin temizliği ve hijyeni ilgisine göre belediye ve özel idareler tarafından azami ölçüde sağlanacaktır.
 • Şezlonglar, sandalyeler, masalar vb. her kullanımdan sonra dezenfekte edilecektir. Şezlong, sandalye, masalar üzerinde de kumaş minder kullanılmayacak, yıkanabilir/silinebilir minderler kullanılarak her kullanımdan sonra temizlenecektir.
 • Plajlarda su sporlarının veya plaj voleybolu, plaj futbolu vb. sporların yapılmasına, aile içi etkinlikler hariç, izin verilmeyecektir.
 • Plaj bünyesinde bulunan kafeterya, restoran, lokantalar yayınlanan talimatlara uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir.
 • Halk plajlarında soyunma kabinlerinin dezenfekte edilmesi konusunda belediyeler ve özel idareler gerekli tedbirleri alacak, soyunma kabinlerinde temas edilen noktaların her kullanım sonrası dezenfekte edilmeye çalışılacaktır.
 • Kişilerin kendilerine ait plaj havlusu getirmesi/kullanması teşvik edilecektir. Plajda havlu hizmeti verilecek ise havlular ambalajlı olacak ve günlük olarak değiştirilecektir. Havlu vb. tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanacaktır.
 • Tek kişinin kullandığı su etkinlikleri (jetski, sörf vb.) yapılabilir. Su sporları aktiviteleri bireysel olarak veya ailede çocuklar anne veya babaları ile birlikte yapabilir. Otellerde oda numarası üzerinden rezervasyon ve takibi yapılması durumunda bu sporları aynı odada kalanlar birlikte yapabilir. Sonrasında kullanılan her türlü malzeme ve ekipmanlar su ve deterjanla temizlenmeli sık dokunulan yüzeyler dezenfekte edilmelidir.
 • Deniz paraşütü vb. su etkinliklerinde çalışanlar dahil tekne kapasitesinin yarısı sayıda kişi kabul edilecektir/alınacaktır.
 • Duş ve tuvaletler sık aralıklarla, mümkünse her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek şekilde planlama yapılacaktır.
 • Tuvalet ve lavabolarda su, sıvı sabun, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ve çöp kutusu bulundurulacak, bu ürünlerin eksik olması durumunda ilave yapılacaktır.
 • Duş, kabin, tuvalet vb. alanların kapı ve pencereleri açılarak sık sık havalandırılması sağlanacaktır.
 • Deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemeler kişiye özgü olacak ve paylaşılmayacaktır.
 • Plaj çevresinde bulunan tuvaletler, duş ve giyinme kabinlerinin belirli periyotlar halinde (örneğin saat başı) temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanacak; bunlar uygun mesafeye göre konumlandırılacak, temizlik ve dezenfekte işlemlerinin kayıtları tutulacaktır.
 • Bu Kararların uygulanmasında birinci derecede sorumluluk; alanların yönetimi/işletmesi doğrudan bir kamu kurumu ya da özel sektörde ise, işleten/yöneten gerçek ya da tüzel kişide olacaktır; doğrudan bir yönetim bulunmuyor ise, alanın belediye mücavir alanında ya da il özel idaresi alanında olmasına göre ilgili yerel yönetimde olacaktır.

A.2- PLAJLAR VE YÜZME ALANLARINDA ÇALIŞAN PERSONELE YÖNELİK ÖNLEMLER

 • Çalışan personelin KOVİD-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilenmesi sağlanacaktır.
 • Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan KOVİD-19 hastası veya temaslısı olan personel çalıştırılmayacaktır.
 • Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.
 • Plaj ve deniz yüzme alanlarında hizmet verirken en az 1 metre olan sosyal mesafe kuralına uyulacaktır.
 • Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takacak, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılacaktır.
 • Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanacaktır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanacak, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılacaktır.
 • Eldivenin doğru kullanılmaması Covid-19 bulaşma riskini artırabileceğinden çalışanlar kart, para veya fiş alırken teması önlemek için eldiven kullanmayacak, ellerin yıkanması veya el antiseptiği kullanılması yeterli olacaktır.
 • Çalışan personel dinlenme alanlarında da en az 1 metrelik mesafeyi koruyacak ve maske takmayı sürdürecektir. Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanacaktır.

A.3- PLAJ VE YÜZME ALANLARINDA ÇALIŞAN CANKURTARANLARA YÖNELİK ÖNLEMLER

 1. Cankurtaranlar kişisel koruyucu ekipman olarak mutlaka FFP2/N95 maske, eldiven ve siperlik kullanacaktır
 2. Resüsitasyon (canlandırma) işlemi için; suni solunum maskesi ve balon ventilasyon kullanılacaktır.
 3. Cankurtaranlar canlandırma ve ilkyardım gibi Covid-19 açısından yüksek risk taşıyan işlemler yaptıklarından, standart enfeksiyon kontrol önlemlerine uygun bir şekilde çalışmaları sağlanacaktır.
 4. Canlandırma ve ilkyardım işlemleri 1 metreden yakın temas gerektiren ve aerosol oluşturan işlemler olması nedeniyle cankurtaranların bu işlem sırasında mutlaka FFP2/N95 maske, eldiven ve yüz koruyucu siperlik kullanması sağlanacaktır.

 

BSAĞLIK BAKANLIĞI BİLİM KURULUNUN ÖNERİLERİ DOĞRULTUSUNDA PARK/BAHÇE, REKREASYON ALANLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN AŞAĞIDAKİ KURALLAR BELİRLENMİŞTİR

 1. Belirtilen alanlarda vatandaşlarımızın toplu kullanımına sunulmuş spor aletlerinin kullanılmasına izin verilmeyecektir. Vatandaşlarımız söz konusu yerlerde mesafe kuralını gözeterek yalnızca yürüyüş/koşu vb. yapabilecektir. Toplu oyunlara aynı aileden olan kişiler hariç müsaade edilmeyecektir.
 2. Spor amaçlı koşu haricinde bu alanlarda maske ile dolaşmak, bulunmak esas olacaktır.
 3. Bu alanlar içinde piknik yapacakların kullandığı masalar arasında en az üç metre mesafe bulunmasına dikkat edilecektir.
 4. Masaların, ortak kullanım alanlarının bulunduğu yerlerde alkol bazlı el antiseptiği/dezenfektanı bulundurulacaktır.
 5. Yerleşim yeri içinde bulunan park/bahçe, rekreasyon ve mesire alanlarında mangal yapılmasına izin verilmeyecektir.
 6. Alanların içinde vatandaşlarımızın ortak kullanımına sunulan mangal/barbekü yerlerinin kullanımına izin verilmeyecektir. Bu türden ihtiyaçları vatandaşların kendi imkânları ile karşılaması gerektiği alan girişinde vatandaşlara bildirilecektir.
 7. Alan içinde çay bahçesi/kafe/restoran gibi işletmelerin bulunması halinde bu işletmeler kendi türlerindeki işletmeler için salgına karşı konulan tüm kurallara riayet edeceklerdir. Vatandaşların talepleri işletme çalışanları tarafından yerine getirilecek, vatandaşların içecek dolabı vb. nesnelerle fiziki temasına izin verilmeyecektir.
 8. Alan içinde bulunan çöplerin gün içinde belirli aralıklarla toplanması sağlanacaktır.
 9. Belirtilen alan içinde ortak kullanılan lavabo/tuvaletler sık sık temizlenecek ve dezenfekte edilecek, el kurutma makinelerinin yerine kağıt havlu kullanılacaktır. Mümkün olduğu ölçüde sıvı sabunlukların yerine fotoselli sistem kurulmasına çalışılacaktır. Giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenecek, düzenlenememesi halinde uygun şekilde paravan konularak giriş kapıları açık tutulacaktır.
 10. Belirtilen alan içinde yukarıda değinilen spor aletleri ve oyun alanları gibi yerlerde yasakları bilgilendirici afişler asılacaktır.
 11. Alan içinde bisiklet, oyuncak ya da golf arabası, kayık, sandal, deniz bisikleti vb. kiralaması yapılıyorsa toplu kullanılanları sadece ailelerin kullanmasına müsaade edilecek ve bunların her kullanımından sonra dezenfeksiyonları yapılacaktır.
 12. Bu Kararların uygulanmasında birinci derecede sorumluluk; alanların yönetimi/işletmesi doğrudan bir kamu kurumu ya da özel sektörde ise, işleten/yöneten gerçek ya da tüzel kişide olacaktır; doğrudan bir yönetim bulunmuyor ise, alanın belediye mücavir alanında ya da il özel idaresi alanında olmasına göre ilgili yerel yönetimde olacaktır.

 

10) DERNEK LOKALLERİNDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TEDBİRLERİN ALINMASINA

KOVİD-19 enfeksiyonu damlacık ve temas yoluyla bulaşmaktadır. Dernek lokalleri genellikle kapalı alanda hizmet sunmaları nedeniyle KOVİD-19 bulaş açısından risk oluşturmaktadır. Bu nedenle dernek lokallerinde aşağıdaki kurallara uyulmalıdır.

Dernek Lokallerinde Alınması Gereken Genel Önlemler

 1. Dernek lokalleri faaliyetlerini saat 22.00’a kadar sürdürebilecektir.
 2. Dernek lokallerinin girişine KOVİD-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve lokal içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır.
 3. Dernek lokallerinin giriş ve çıkışlarında en az 1 metre mesafe kuralına uyulmalıdır.
 4. İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit uyarıcı/engelleyici materyaller konulmalıdır. Bu kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit olabileceği gibi, kasa, plastik duba vb. bir blokaj materyali de olabilir.
 5. Dernek lokallerinin girişinde ve içeride el antiseptiği bulundurulmalıdır.
 6. Dernek lokallerine maske takılarak girilmeli, lokal içinde de maske takılması sürdürülmelidir. Maskesiz gelen dernek üyeleri ve misafirler için lokalde maske bulundurulmalıdır.
 7. Dernek lokalinde üyeler, misafirler ve çalışanların el hijyenini sağlamalarına yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır.
 8. Dernek lokallerinin kapasitesi (çalışanlar dahil) 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenmelidir.
 9. Masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenmelidir. Grup halinde gelen müşteriler için masa birleştirmeleri yapılması halinde sandalyeler arası 60 cm’lik ve diğer masalarla arasındaki 1,5 metrelik mesafe korunmalıdır.
 10. Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanmalıdır. Masa yanlarına sandalye konulmamalı ve oturulmamalıdır.
 11. Karşılıklı oturmada masa eni 70 cm’den küçük masalarda çapraz oturma düzeni uygulanmalı veya iki masa birleştirilerek kullanılmalı, böylece karşılıklı oturma mesafesi arttırılmalıdır.
 12. Bütün masa düzeni kuralları masa şekline bakılmaksızın (kare, dikdörtgen veya daire) her masa için uygulanmalıdır.
 13. Masa ve sandalyeler her müşteri kullanımının ardından deterjanlı bezle silinmeli, sonrasında da %70’lik alkolle dezenfekte edilmelidir.
 14. Masa örtüsü kullanılmamalı şayet kullanılıyorsa her yeni müşteri grubu öncesinde temiz ve hijyenik olanı ile değiştirilmelidir.
 15. Servis sadece personel tarafından yapılmalı ve servis süresince mesafe korunmalı, temastan kaçınılmalıdır.
 16. Çay/kahve ve diğer içeceklerin servisinde kullanılan bardaklar su ve deterjanla en az 60o C’de yıkanmalıdır.
 17. Dernek lokallerinde yiyecek ve içecek servisi yapılıyor ise mutfak, çay ocağı ve servis alanları “Covid-19 Kapsamında Restoran, Lokanta ve Kafelerde Alınması Gereken Önlemler Rehberi”ne göre düzenlenmelidir.
 18. Bulaş riski yüksek olduğundan şans oyunları (okey, briç, iskambil oyunları, tavla vb.) oynanmamalıdır.
 19. Kasada ödeme alan personel maske ve siperlik kullanmalıdır. Kasa önünde sıra beklerken durulması gereken yerlere, müşterilerin aralarında en az bir metre mesafe olacak şekilde yer işaretlemesi yapılmalıdır. Ödeme noktalarında dezenfektan bulundurulmalıdır.
 20. Ödemeler tercihen temassız yöntemlerle yapılmalıdır. Ödeme terminallerinde dokunulan yüzeyler %70’lik alkol ile temizlenmelidir
 21. Dernek lokali giriş-çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmalı, düzenli olarak boşaltılmalıdır.
 22. Ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamalıdır.
 23. Dernek lokali sorumluları genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin mesafe planı hazırlamalı, müşteri kapasitesi mesafe planına göre belirlemeli, bu kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul etmeli ve kapasite bilgisi dernek lokallerinin girişinde görülebilir bir yere asılmalıdır.

Dernek Üyeleri ve Misafirlerine Yönelik Önlemler

 1. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı vb. hastalık semptomları olanlar, KOVİD-19 tanısı alan veya temaslısı olanlar dernek lokallerine alınmamalı, tıbbi maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.
 2. İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirme okunmalı ve belirtilen kurallara uyulmalıdır.
 3. Dernek üyeleri ve misafirleri ile çalışanlar arasında mesafe korunmalıdır.
 4. Dernek lokaline girmeden önce maske takılmalı, içeride maske çıkarılmamalıdır. Bez maske takılması yeterlidir. Bunu yaparken bez maske kullanımına ilişkin kurallara uyulmalıdır.
 5. Dernek üyeleri ve misafirlerinin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. Eller yüze değdirilmemelidir. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda el antiseptiği veya en az %70 alkol içeren kolonya kullanılmalıdır.
 6. Dernek lokalinde yiyecek/içecek hizmeti verilmesi halinde “Covid-19 Kapsamında Restoran, Lokanta ve Kafelerde Alınması Gereken Önlemler Rehberi”ne uygun hareket edilmelidir.

Personele Yönelik Önlemler

 1. Personelin KOVİD-19’un bulaş yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.
 2. Personele giriş kapısında ateş ölçümü yapılmalıdır. Ateş ölçen personel, tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalıdır. Ateşi 380 C’den yüksek olanlar içeri alınmamalıdır. Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan / gelişen, KOVİD-19 tanısı alan veya temaslısı çalışanlar tıbbi maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.
 3. Personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.
 4. Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.
 5. Personel dinlenme odalarında en az 1 metrelik mesafe kuralı korunmalı ve maske takmaya devam edilmelidir. Ortak yeme-içme ünitelerinde de mesafe kurallarına uygun olarak masa ve sandalyeler düzenlenmeli, bu alanların kapasitesi belirlenmeli ve belirlenen kapasite kadar personelin bu alanları kullanması sağlanmalıdır.
 6. Personel kıyafetleri günlük olarak değiştirilmelidir.
 7. Sahte güven hissi oluşturarak KOVİD-19 bulaşma riskini arttırabileceği için dernek lokallerinde bulaşık yıkayanlar haricindeki çalışanların eldiven kullanımı önerilmemektedir.

Dernek Lokallerinin Temizlenmesi, Dezenfeksiyonu ve Havalandırılması

 1. Dernek lokallerinde genel temizlik her gün düzenli olarak su ve deterjanla yapılmalıdır. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenmelidir.
 2. Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilmelidir. Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalıdır.
 3. Dernek lokallerinin temizliğinde kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi sık temas edilen yüzeylerin temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Lavabo ve tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.
 4. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri en az %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.
 5. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış yüzey dezenfektanları kullanılmalıdır.
 6. Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60o C’de yıkanmalıdır.
 7. Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır.
 8. Tuvaletlere tuvalet kağıdı ve tek kullanımlık kâğıt havlu konulmalıdır. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalıdır.
 9. Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. Antiseptik içeren sabuna gerek yoktur.
 10. Tuvaletlerdeki batarya ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.
 11. Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp kapalı ve pedallı çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.
 12. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan lokallerin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Klima ve vantilatörler (buharlı olanlar dahil) kullanılmamalıdır.
 13. Dernek lokalleri pencereleri açılarak sık sık havalandırılmalıdır.

11) ÇAY BAHÇELERİNDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TEDBİRLERİN ALINMASINA

KOVID-19 enfeksiyonu damlacık ve temas yoluyla bulaşmaktadır. Çay bahçelerinin açık alanda hizmet sunması, bu alanlara yoğun bir talep olması ve kişiler arası mesafenin korunamaması nedeniyle KOVID-19 bulaş riski oluşturabileceği değerlendirildiğinden çay bahçelerinde aşağıdaki kurallara uyulmalıdır.

Çay Bahçelerinde Alınması Gereken Genel Önlemler

 1. Çay bahçeleri faaliyetlerini saat 22.00’a kadar sürdürebilmesine,
 2. Çay bahçelerinin girişine KOVID-19 önlemleri ile ilgili afişlerin (el yıkama, maske kullanımı ve çay bahçesi içinde uyulması gereken kurallar) asılmasına,
 3. Çay bahçelerinin giriş ve çıkışlarında en az 1 metre mesafe kuralına uyulmasına,
 4. İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit uyarıcı/engelleyici materyal konulmasına, bu, kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit olabileceği gibi, kasa, plastik duba vb. bir blokaj materyali de olabilmesine,
 5. Çay bahçelerinin girişinde ve içeride el antiseptiği bulundurulmasına,
 6. Çay bahçelerine maske takılarak girilmesine, yeme/içme faaliyeti dışında maske takılmasının sürdürülmesine, maskesiz gelen müşteriler için maske bulundurulmasına,
 7. Çay bahçelerinin kapasitesinin (çalışanlar dahil) 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenmesine,
 8. Masalar arası mesafenin her yönden 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenmesine, grup halinde gelen müşteriler için masa birleştirmeleri yapılması halinde sandalyeler arası 60 cm’lik ve diğer masalarla aradaki 1,5 metrelik mesafe korunmasına,
 9. Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanmasına, masa yanlarına sandalye konulmamasına ve oturulmamasına,
 10. Karşılıklı oturmada masa eni 70 cm’den küçük masalarda çapraz oturma düzeni uygulanmasına veya iki masa birleştirilerek kullanılmasına, böylece karşılıklı oturma mesafesi arttırılmasına,
 11. Bütün masa düzeni kurallarının masa şekline bakılmaksızın (kare, dikdörtgen veya daire) her masa için uygulanmasına,
 12. Masa ve sandalyelerin her müşteri kullanımının ardından deterjanlı bezle silinmesine, sonrasında da %70’lik alkolle dezenfekte edilmesine,
 13. Masa örtüsü kullanılmamasına, şayet kullanılıyorsa her yeni müşteri grubu öncesinde temiz ve hijyenik olanı ile değiştirilmesine,
 14. Servisin sadece personel tarafından yapılmasına ve servis süresince mesafe korunmasına, temastan kaçınılmasına,
 15. Çay /kahve ve diğer içeceklerin servisinde kullanılan bardaklar su ve deterjanla en az 60o C’de yıkanmasına,
 16. Kişilerin içeceklerini çay ocağından kendileri almamasına,
 17. Çay bahçelerinde yiyecek servisi yapılıyor ise mutfak, çay ocağı ve servis alanlarının KOVID-19 Kapsamında Restoran, Lokanta ve Kafelerde Alınması Gereken Önlemler Rehberi”ne göre düzenlenmesine,
 18. Bulaş riski yüksek olduğundan şans oyunları (okey, briç, iskambil oyunları, tavla vb.) oynanmamasına,
 19. Ödemelerin tercihen temassız yöntemlerle yapılmasına, ödeme terminallerinde dokunulan yüzeylerin %70’lik alkol ile temizlenmesine,
 20. Çay bahçelerinin giriş/çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmasına ve düzenli olarak boşaltılmasına,
 21. Ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamasına,
 22. Çay bahçeleri için genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanmasına, müşteri kapasitesi mesafe planına göre belirlenmesine, bu kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul edilmesine ve kapasite bilgisi çay bahçelerinin girişinde görülebilir bir yere asılmasına,

Müşterilere Yönelik Önlemler

 1. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı vb. hastalık semptomları olanların, KOVID-19 tanısı alan veya temaslısı olanlar çay bahçelerine alınmamasına, tıbbi maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesine,
 2. Dışarıda görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması gereken kuralları açıklayan bilgilendirmenin okunmasına ve belirtilen kurallara uyulmasına,
 3. Çalışanlar ve müşteriler arasındaki mesafenin korunmasına,
 4. Çay bahçelerine girmeden önce maske takılmasına, içeride yeme/içme faaliyeti dışında maskenin çıkarılmamasına, bez maske takılmasının yeterli olmasına, bunu yaparken bez maske kullanımına ilişkin kurallara uyulmasına,
 5. Çay bahçelerine girerken el antiseptiği kullanılmasına,
 6. Müşterilerin el hijyenine dikkat etmesinin sağlanmasına, ellerin yüze değdirilmemesine, el hijyenini sağlamak için ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmasına, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmasına,
 7. Çay bahçelerinde yiyecek/içecek tüketilirken KOVID-19 Kapsamında Restoran, Lokanta ve Kafelerde Alınması Gereken Önlemler Rehberi”ne uygun hareket edilmesine,

Personele Yönelik Önlemler

 1. Personelin KOVID-19’un bulaş yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilendirilmesinin sağlanmasına,.
 2. Çalışanlara giriş kapısında ateş ölçümü yapılmasına, ateş ölçen personelin, tıbbi maske ve yüz koruyucu siperlik kullanmasına, ateşi 38o C’den yüksek olanların içeri alınmamasına, ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan / gelişen, KOVID-19 tanısı alan veya temaslısı çalışanların tıbbi maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesine,
 3. Personelin tümü kuralına uygun maske takmasına, maskenin nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesine, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmasına,
 4. Personelin el hijyenine dikkat etmesinin sağlanmasına, el hijyenini sağlamak için, ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmasına, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmasına,
 5. Personel dinlenme odalarında da en az 1 metrelik mesafenin korunmasına ve maske takmayı sürdürmesine, ortak yeme-içme ünitelerinde mesafe kuralına uygun olarak masa ve sandalyelerin düzenlenmesine, bu alanların kapasitesinin belirlenmesine ve belirlenen kapasite kadar personelin bu alanları kullanmasının sağlanmasına,.
 6. Personelin kıyafetleri günlük olarak değiştirilmesinin sağlanmasına,
 7. Sahte güven hissi oluşturarak KOVID-19 bulaş riskini arttırabileceği için çay bahçelerinde bulaşık yıkayanlar haricindeki çalışanların eldiven kullanımının önerilmemesine,

Çay Bahçelerinin Temizlenmesi, Dezenfeksiyonu ve Havalandırılması

 1. Çay bahçelerinde genel temizliğin her gün düzenli olarak su ve deterjanla yapılmasına, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesine,.
 2. Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilmesine, toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmasına,.
 3. Çay bahçelerinin temizliğinde kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmesine bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmasına, Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Lavabo ve tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmasına,
 4. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeylerinin %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmasına,
 5. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış yüzey dezenfektanlarının kullanılmasına,
 6. Temizlik bezlerinin kullanım alanına göre ayrılmasına ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmesine, yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60o C’de yıkanmasının önerilmesine,
 7. Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişlerin asılmasına,
 8. Tuvaletlere tuvalet kağıdı ve tek kullanımlık kâğıt havlu konulmasına, hava ile el kurutma cihazlarının çalıştırılmamasına,
 9. Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmasına ve devamlılığının sağlanmasına,
 10. Tuvaletlerdeki batarya ve sabunlukların mümkünse fotoselli olmasına,
 11. Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasının sağlanmasına, temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmasına, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamasına,

 

12) KOVİD-19 KAPSAMINDA SOSYETE PAZARLARINDA AŞAĞIDAKİ TEDBİRLERİN ALINMASINA

Sosyete pazarları giyim, ayakkabı, çanta, süs eşyası, oyuncak vb. ürünlerin satıldığı, kalabalığın yoğun olduğu yerlerdir. KOVİD-19 bulaş riskinin yüksek olduğu sosyete pazarlarında riski en aza indirmek için aşağıdaki önlemlere uyulmalıdır.

 

Sosyete Pazarlarında Alınacak Genel Önlemler

 1. Pazar için temizlik/hijyen uygulamaları ve süreçleri ile müşteri ve personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde ulaşılacak/yönlendirilecek kişi/kurumları, hastalık belirtileri gösteren müşteriye personelin yaklaşımını ve alınacak önlemleri kapsayan sorumluluk sahasına göre İl Özel İdaresi/Belediye başkanlığı tarafından “Pazar İçi Salgın Tedbir Planı” hazırlanacaktır. Bu planın hazırlanması için Sağlık Bakanlığının yayınladığı KOVİD-19 Rehberinin ilgili bölümünden yararlanılacak ve bu planda aşağıdaki hususlara yer verilmesi sağlanacaktır.
 2. Pazar koronavirüs sorumlusu/sorumlularının ad, soyad ve telefon numaraları,
 3. Pazar, müşteri ve çalışanlarına ilişkin tedbirler, denetim ve mesafe önlemleri,
 4. Pazar personeline yönelik takip ve denetimin ne şekilde olacağı,

ç. Müşterilerin ve personelin pazarın tüm alanlarını kullanırken uymaları gereken sağlık ve hijyen kuralları,

 1. Genel kullanım alanlarının (tuvalet, lavabo vb.) temizliği/dezenfekte edilme sıklığı (en fazla 2 saati aşmamak kaydıyla), temizlik/dezenfektesi için kullanılacak araç, gereç ve malzemeler ile bunların kullanımlarına ilişkin standartları,
 2. Pazara kabulü yapılacak gıda ve temizlik maddeleri gibi pazar dışından gelen her türlü malzemenin kabul usul ve esasları, bu malzemeleri getiren kişilerle temas edecek pazar personelinin ad, soyad ve telefon bilgileri ile bu kişilerle temasının en aza indirilmesine yönelik tedbirler (ilgili personel temas ettiği kişilerin ad, soyad ve telefon bilgilerini kayıt altına alacak ve bu bilgiler 14 gün süreyle muhafaza edilecektir.),
 3. Müşteri ve personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde ulaşılacak/yönlendirilecek pazara en yakın sağlık kuruluşu, adresi, telefon numarası, kuruluşta irtibata geçilecek görevliler ve bunların telefon numaraları, yer alacaktır.
 4. Plan düzenli aralıklarla değerlendirilecek, uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan diğer veya ilave tedbirler dikkate alınarak güncellenecektir.
 5. Pazara gelen müşterilerin mümkün olan en kısa süre içinde alışveriş yapıp bahse konu alanlardan ayrılması esas olacaktır. Bu kapsamda, müşterilere en az 1 metre mesafe kuralına riayet etmeleri, uzun süre pazar içinde kalmamaları yönünde afiş, sinevizyon, anons vb. yöntemlerle gerekli uyarılar yapılacaktır.
 6. Pazarların tüm giriş ve çıkışları kontrol altına alınmalıdır. Giriş-çıkışlarda müşterilerin karşılıklı olarak temas etmesini engellemek için tedbir alınacak, mümkün olduğunca müşterilerin tek yönden giriş, tek yönden çıkış yapması sağlanacak, bu amaçla yer işaretlemeleri ile yönlendirme yapılacaktır.
 7. Kapalı pazarların içinde bulunan asansörler yalnızca özel gereksinimi olan bireylerimiz tarafından kullanılabilecektir. Bu kapsamda, asansör içerisinde en az 1 metre mesafeyi korumalıdır.
 8. Pazarların girişlerinde ve pazar içerisinde uygun görülebilir yerlere kurallar, mesafe, maske kullanımı ve el temizliğiyle ilgili afişler asılmalıdır.
 9. Pazar yerlerine girişte maske kullanımı zorunlu olmalıdır. Pazar yerinde maskesiz esnaf veya müşteri bulunmamalıdır. Maskelerin doğru şekilde kullanılması (ağzı ve burnu kapatacak şekilde) sağlanmalıdır.
 10. Pazar yerleri/alanında tezgâh ve/veya tahtalar aralarında en az 3 metre mesafe olacak şekilde yerleştirilmelidir.
 11. Pazar yerlerindeki kişi sayısı (satıcılar ve müşteriler dâhil) kapalı sosyete pazarlarında toplam inşaat alanından varsa otopark, depo, tesisat katı/odası, yönetici/ odası, idari bürolar, çalışan yemekhaneleri, yangın merdiveni vb. müşteri kabul edilmeyen alanlar çıkarıldıktan sonra aktif müşteri/ziyaretçi kabul edilebilecek alanlarına aynı anda 8 metrekareye bir kişi şeklinde olmalıdır. Açık sosyete pazarlarında ise her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde veya tezgâh sayısının iki katı kadar müşteriyle sınırlandırılmalıdır. Müşteri kapasitesi tespit edilmeli ve pazar yerlerinin girişine/girişlerine herkes tarafından görülebilecek bir şekilde asılmalıdır.
 12. Belediye imar müdürlükleri tarafından kapalı pazarların onaylı mimari projeleri esas alınarak; pazarın aktif kullanım alanında aynı anda bulunabilecek müşteri sayısı ile varsa her bir iş yeri için aynı anda bulunabilecek kişi sayısı 8 inci maddeye göre ayrı ayrı belirlenerek, resmi yazı ile pazar yönetimine tebliğ edilecek ve her türlü iletişim kanalları ile müşterilere duyurulmalıdır.
 13. Pazar yerine giren müşteri sayısı belirlenerek (görevlinin sayması veya turnike vb. sistemler kullanılmak suretiyle) maksimum müşteri kapasitesine ulaşıldığında içeriye yeni müşteri alınmamalı, bu kişi/kişiler en az 1 metre mesafe kuralına göre bekletilmelidir.
 14. Pazar yerlerinin tüm girişlerinde ve her tezgâhta el antiseptiği veya en az %70 alkol içeren kolonya bulundurulmalıdır.
 15. Yerde satış yapılmasına müsaade edilmemelidir.
 16. Pazarcı esnafı sık sık el antiseptiği kullanmalıdır.
 17. Tezgâh aralarındaki geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kutu ve ambalajlar kaldırılmalıdır.
 18. Pazar tezgahlarının önüne mesafenin korunmasını sağlayacak şekilde yer işaretlemeleri yapılmalıdır.
 19. Deneme kabinleri kullanılmamalıdır.
 20. Kapalı pazar yerlerinin havalandırılması sağlanmalıdır. Havalandırma ve klima kullanımı Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun olarak yapılmalıdır.
 21. Kirli hava çıkışının yapıldığı noktalarda insan geçişi engellenmelidir.
 22. Kapalı pazarlarda varsa merkezi havalandırma işlemi bina kullanımda değilken (gece) dahi sürdürülmelidir.
 23. Satışlar sona erdikten sonra pazar alanının temizliği toplu yaşam alanları için belirlenen esaslar çevresinde yapılmalıdır.
 24. İnsan sağlığına ve çevreye zararlı olduğu bilindiğinden pazar girişlerinde dezenfeksiyon tüneli, dezenfektan püskürtme vb. uygulamaların kullanılmasına müsaade edilmemelidir.
 25. Sosyete pazarlarının barındırdıkları risk açısından belirlenen kurallara uygun önlemlerin alınması ve uygulanmasından pazar yönetimi sorumludur.
 26. Plan düzenli aralıklarla değerlendirilecek, uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan diğer veya ilave tedbirler dikkate alınarak güncellenmelidir.
 27. Mülki idare amirleri yerel yönetimler ile koordinasyon içerisinde pazarların açılış saatinden itibaren içeriye girecek müşteri sayısını kontrol etmek ve belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı hususunu denetlemek amacıyla yeterli sayıda personel görevlendirilmelidir.
 28. Valilikten alınacak onayla İl Sağlık Müdürlüğünce içinde halk sağlığı uzmanı ve makine mühendisinin bulunduğu beş kişilik bir komisyon tarafından pazarda alınması gereken Koronavirüs tedbirleri açısından haftada en az bir kez denetlenmesinin sağlanmalıdır.

Müşterilere Yönelik Önlemler

 1. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı vb. şikayetleri olan, COVID-19 tanısı alan veya COVID-19 temaslısı olan müşterilerin pazar yerlerine girmemeleri konusunda gerekli anonslar yapılmalıdır.
 2. Müşterilerin pazar yerlerine maskesiz girişlerine izin verilmemelidir. Maske ağız ve burnu kapatacak şekilde takılmalı ve pazar yerinde bulunulduğu sürece çıkarılmamalıdır.
 3. Müşteriler pazar yerlerinde en az 1 metre mesafeye uymaları konusunda uyarılmalıdır.
 4. Ödemeler tercihen temassız yöntemlerle yapılmalıdır. Ödeme terminallerinde dokunulan yüzeyler %70’lik alkol ile temizlenmelidir.

 

Esnafa Yönelik Önlemler

 1. Pazarcı esnafı KOVİD-19, mesafe, maske kullanımı ve el temizliği konusunda bilgilendirilmelidir.
 2. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı vb. şikayetleri olan, KOVİD-19 tanısı alan veya KOVİD-19 temaslısı olan esnafın pazar yerine girişine izin verilmemeli ve bu durumda olan kişi/kişiler tıbbi maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.
 3. Pazarcı esnafı;
  1. Ağız ve burnu kapalı olacak şekilde maske takmalıdır. Maske nemlendikçe ya da kirlendiğinde değiştirilmeli, maskenin dış yüzüne dokunulmamalıdır. Maske değiştirmeden önce ve sonra el antiseptiği kullanılmalıdır.
  2. Tezgâh arkasında satış yaparken diğer esnafla arasındaki mesafenin en az 1 metre olmasına dikkat etmelidir.
  3. KOVİD-19’un damlacık yolu ile bulaşı artıracağı bilindiğinden pazarcı esnafının bağırarak satış yapmasına izin verilmemelidir.
  4. Çay/kahve/su ve yemek molalarında en az 1 metre mesafe kuralına dikkat edilmelidir.

Lavabo/Tuvaletlerin Temizlenmesi ve Dezenfeksiyonu

 1. Tuvalet girişlerine el hijyeni ve el yıkama ile ilgili afişler asılmalıdır.
 2. Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmelidir. Bu imkân yoksa tuvalet alanına giriş kapılarının kolları sıklıkla dezenfekte edilmelidir.
 3. Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları sık sık temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
 4. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.
 5. Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kaydedilmeli ve görünür şekilde asılmalıdır.
 6. Tuvaletlerde sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır.
 7. Tuvaletlerdeki batarya ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.
 8. Hava ile el kurutma kullanıma kapatılmalı ve tek kullanımlık kağıt havlular tercih edilmelidir.
 9. Tuvalet temizliği yapacak personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp kapalı ve pedallı çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.

13) GÜNÜBİRLİK HAMAN, SAUNA, BUHAR ODALARI, JAKUZİ, KAPLICA VE KAPALI YÜZME HAVUZLARINDA AŞAĞIDAKİ TEDBİRLERE UYULMASINA

A-GENEL ESASLAR

1.Koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi için bu Kararlar dışında diğer Bakanlıklar ve kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilmiş/edilecek tedbirlere de işletmelerin uymaları için gerekli tedbirler ve kararlar alınacak, Bakanlıklar ve kamu kurum veya kuruluşlarının almış olduğu kararlar kapsamında uygulamada sorun olması durumunda gerekli koordinasyon sağlandıktan sonra uygulamanın yürütülmesi sağlanacaktır.

2.Tüm işletmeler için temizlik/hijyen uygulamaları ve süreçleri ile müşteri ve personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde ulaşılacak/yönlendirilecek kişi/kurumları, hastalık belirtileri gösteren müşteriye personelin yaklaşımını ve alınacak önlemleri kapsayan “İşletme İçi Salgın Tedbir Planı” hazırlanacaktır. Bu planın hazırlanması için Sağlık Bakanlığının yayınladığı KOVİD-19 Rehberinin ilgili bölümünden yararlanılacak ve bu Planda aşağıdaki hususlara yer verilmesi sağlanacaktır.

a.İşletmenin koronavirüs sorumlusu/sorumlularının ad, soyad ve telefon numaraları,

b.İşletme, müşteri ve çalışanlara ilişkin tedbirler, denetim ve sosyal mesafe önlemleri,

c.İşletme personeline yönelik takip ve denetimin ne şekilde olacağı,

ç.Müşterilerin ve personelin işletmenin tüm alanlarını kullanırken uymaları gereken sağlık ve hijyen kuralları,

d.Genel kullanım alanlarının (tuvalet, lavabo vb.) temizliği/dezenfekte edilme sıklığı (en fazla 2 saati aşmamak kaydıyla), temizlik/dezenfektesi için kullanılacak araç, gereç ve malzemeler ile bunların kullanımlarına ilişkin standartlar,

e.İşletmeye kabulü yapılacak gıda ve temizlik maddeleri gibi işletme dışından gelen her türlü malzemenin kabul usul ve esasları, bu malzemeleri getiren kişilerle temas edecek işletme personelinin ad, soyad ve telefon bilgileri ile bu kişilerle temasının en aza indirilmesine yönelik tedbirler (ilgili personel temas ettiği kişilerin ad, soyad ve telefon bilgilerini kayıt altına alacak ve bu bilgiler 14 gün süreyle muhafaza edilecektir.),

f.Müşteri ve personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde ulaşılacak/yönlendirilecek işletmeye en yakın sağlık kuruluşu, adresi, telefon numarası, kuruluşta irtibata geçilecek görevliler ve bunların telefon numaraları, yer alacaktır.

3.Plan düzenli aralıklarla değerlendirilecek, uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan diğer veya ilave tedbirler dikkate alınarak güncellenecektir.

4.Tesis işletmecileri, tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlü olacaktır. Genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin bu Kararlarda belirtilen mesafeler göz önüne alınarak oturma planı hazırlanır, tesisin müşteri kapasitesi mesafe planına göre belirlenir, bu kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul edilir ve kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere asılır. Ayrıca, tesis giriş holünde veya dış cephesinde ve müşteri ile personelin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, tesiste uygulanan ve uyulması gereken KOVİD-19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panolar düzenlenir.

5.Koronavirüs sorumlusu/sorumluları tarafından gerektiğinde ibraz edilmek üzere hijyen ve temizlik tedbirlerinin kontrolü başta olmak üzere her tedbir alanına ilişkin günlük/periyodik izleme formları ve kontrol listeleri hazırlanacaktır.

6.Korona virüs sorumlusu/sorumluları söz konusu formları kullanarak günlük olarak işletmede alınan tedbirleri denetleyecek, aksaklıkları giderecek ve varsa alınması gereken ilave tedbirler konusunda işletme sahibini/yönetimini bilgilendirecektir.

7.İşletme İçi Salgın önleme Tedbir Planı kapsamında uyulması gereken kuralları gösteren afişler işletmede personel ve müşterilerin kolaylıkla görebileceği alanlara asılacaktır.

8.Söz konusu işletmelerde çalışanların ve işletmecilerin tıbbi/bez maske veya siperlik kullanması zorunludur.

9.Müşteriler işletmeye maskeli olarak kabul edilecektir.

           10.İşletme girişinde talep edilmesi halinde müşterilere verilmek üzere yeterli miktarda maske hazır bulundurulacaktır.

11.İşletme girişinde herkesin (çalışanlar dahil) termal kamera veya temassız dijital termometre ile ateşleri ölçülecektir. Ateşi 38 dereceden yüksek olduğu tespit edilen müşteri/müşteriler içeri alınmayarak en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.

12.İşletme girişlerinde dezenfektan bulundurulacak ve müşterilerin ellerini dezenfektan ile temizlemelerinden sonra içeri girişleri sağlanacaktır.

13.İşletme bünyesinde bulunan mescitler İçişleri Bakanlığının 22/05/2020 tarihli ve 8357 sayılı Genelge hükümlerine uygun olarak kullanıma açılabilecektir. Mescitlerin anılan Genelge kapsamında kullanımına ilişkin gerekli bilgilendirmeler/uyulması gereken kurallar (afiş, pano vb.) mescit girişlerine asılacak, bu koşullar haricinde mescitlerin kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

14.Günübirlik hamam, kaplıca, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuziler mümkünse randevu ile çalışmalıdır. Yapılan bütün işlemler (tarih, müşterinin hangi alanları kullandığı, hizmet eden personel ile giriş-çıkış saatleri) kayıt altına alınmalıdır.

 15.Bu alanların girişinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmalıdır. El antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilmeli ve her zaman dolu olması sağlanmalıdır.

  16.Günübirlik hamamlarda ağız burun ve yüze yakın temas içeren köpük masajı ya da kese gibi uygulamalar KOVİD-19 bulaşması açısından riskli olduğundan yapılmamalıdır.

17.Mikrobiyolojik kalite için rutin testler mevzuata uygun olarak yapılmalıdır.

18.Kapalı havuzlarda toplu egzersiz, inhaloterapi, dalış dersleri vb. aktiviteler salgın süresince yapılmamalıdır.

19.Duş bataryası, musluk, sabunluk vb. malzemelerin sensörlü olanlarının kullanımı teşvik edilmelidir.

20.Bu alanlardaki kafe ve restoran benzeri hizmet bölümleri kapalı olmalıdır. Su, meşrubat ve ambalajlı dondurma dışında içecek ve yiyecek satışı yapılmamalıdır. Kafe ve restoran hizmeti verilmeye başlanması durumunda KOVİD-19 Kapsamında Turizm İşletme Belgeli Restoran, Lokanta, Kafe ve Yeme-İçme İşletmelerinde Alınması Gereken Önlemlere uyulmalıdır.

21.Bu alanların otel, apart otel vb. konaklama tesisi içinde olması durumunda Sağlık Bakanlığı COVID-19 Kapsamında Konaklama Tesisleri İçin Korunma ve Kontrol Önerilerine uyulmalıdır.

           B- ORTAM DÜZENLEMESİ

1.Günübirlik hamam, kaplıca, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuzilerde KOVİD-19 kapsamındaki tüm işleyişten sorumlu en az bir personel sürekli olarak bulundurulmalıdır.

2.Bu alanlarda görünür yerlere önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve işletmende uyulması gereken kurallar) asılmalıdır.

3.Girişte ve belirli noktalarda el antiseptiği veya el yıkama lavaboları oluşturulmalıdır.

4.Bu alanlarda kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici koyulmalıdır.

             5.Günübirlik hamam, sauna, buhar odaları ile jakuzilerde çalışanlar dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmelidir.

6.Kapalı havuz içinde 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmelidir.

             7.Sauna, masaj salonları ve çocuk kulüpleri mümkün olduğu kadar kullanılmamalıdır. Kullanımı durumunda rezervasyonla sınırlı sayıda kayıt tutularak kullanılmalı, bu alanların mekanik temizlikleri ve havalandırmaları düzenli aralıklar ile yapılmalıdır.

8.Fizik tedavi birimlerinde kişisel odalarda yapılan uygulamalar sırasında sosyal mesafe kuralına dikkat edilmeli, bu odalarda çoklu kullanıma izin verilmemelidir

             9.Dinlenme koltukları ve şezlonglar arası mesafe en az 1,5 metre olmalıdır.

10.Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmamalıdır. Yıkanabilir/silinebilir minderler kullanılmalı ve her kullanımdan sonra temizlenmelidir.

11.Soyunma odalarında mesafeye dikkat edilmeli, dolaplar her kullanımdan sonra temizlenmelidir.

12.İşletme tarafından sunulan bornoz ve havlular ambalajlı olmalıdır. Günlük olarak değiştirilmelidir. Bornoz, havlu vb. tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanmalıdır.

C- PERSONELE YÖNELİK ÖNLEMLER

1.Personelin çalışma tarihi, saati ve randevulu müşteri bilgisi kayıt altına alınmalıdır.

2.Çalışan personelin KOVİD-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.

3.Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, KOVİD-19 tanısı alan veya temaslısı olan personel çalıştırılmamalıdır.

4.Personele günlük ateş ölçümü yapılmalıdır. Ateş (38oC derecenin üzerinde), öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gösteren personel tıbbi maske takılı olarak sağlık kurumuna yönlendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı KOVİD-19 Rehberi doğrultusunda hareket edilmelidir.

5.Çalışan personelin tümü günübirlik hamam, kaplıca, sauna, buhar odaları dışındaki ön ofis, resepsiyon ve dinlenme alanlarında kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da            kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.

6.Günübirlik hamam, kaplıca, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuzilerde hizmet verme sırasında en az 1 metre olan mesafeye uyulmalıdır.

            7.Eldivenin doğru kullanılmaması KOVİD-19 bulaş riskini artırabileceğinden çalışanlar kart, para veya fiş alırken teması önlemek için eldiven kullanmamalıdır. Ellerin yıkanması veya el          antiseptiği kullanılması yeterli olacaktır.

           8.Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun             kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

9.Çalışan personel dinlenme alanlarında da en az 1 metrelik mesafeyi korumalı ve maske    takmayı sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır.

10.Bir metreden yakın temas gerektiren durumlar için tıbbi maske yeterlidir.

 

  D- MÜŞTERİLERE YÖNELİK ÖNLEMLER

               1.Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, KOVİD-19 ve temaslısı olan kişiler günübirlik hamam, kaplıca, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuzileri kullanmamalıdır. Bunun için girişte sağlık beyanı alınmalı, ateş ölçümü yapılmalıdır. Ateş (38oC derecenin üzerindeki), öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, tıbbi maske takılı olarak sağlık kurumuna yönlendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı KOVİD-19 Rehberi doğrultusunda hareket edilmelidir.

2.Kişiler mesafeye (en az 1 metre) uymaları konusunda uyarılmalıdır.

3.Su ve buharla maskenin ıslanabileceği alanlar dışında beklerken, dinlenirken ya da soyunup giyinirken kişiler maske takmalıdır. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalıdır.

4.El hijyeni el hijyenine dikkat edilmelidir. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

5.Kişilerin kendilerine ait havlu, bornoz ve peştamal getirmesi/kullanması teşvik edilmelidir. Havlular kişiye özel olmalıdır. Havlu, bornoz, peştamal vb. tekstil ürünleri en az 60 derecede    yıkanmalıdır.

6.Hamam tası kese, lif, sünger gibi malzemeler müşteriye özel olmalı ve başka bir müşteride kullanılmamalıdır. Bu malzemelerin kişide bulunmaması durumunda paketli olarak yeterli sayıda tesiste bulundurulması sağlanmalıdır. Hamam tası ortak kullanılacaksa her müşteri sonrasında su ve sabunla yıkanmalıdır.

7.Bu alanlardaki plastik ve çelik yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağız ve buruna    dokunulmamalı, dokunulduğunda eller su ve sabunla yıkanmalı ya da el antiseptiği kullanılmalıdır.

8.KOVİD-19 temas riskini artıracağından günübirlik hamam, kaplıca, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuzilerde uzun süre kalınmamalıdır.

9.KOVİD-19 ishal belirtileri ile de seyredebileceğinden özellikle tuvalet eğitimini tamamlamamış (dışkı kontrolü olmayan), bez kullanan veya ishal belirtileri olan bebek/çocuklar bu alanlara         alınmamalıdır.

10.Çocukların mesafeyi korumaları zor olacağından bu alanlar ebeveyn gözetiminde kullanılmalıdır.

               E- CANKURTARANLARA/SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK ÖNLEMLER

1.Cankurtaranlar/sağlık personeli mutlaka FFP2/N95 maske, eldiven bulundurmalıdır.

2.Resüsitasyon (canlandırma) işlemi için; suni solunum maskesi, balon ventilasyon bulundurmalıdır.

3.Cankurtaranlar/sağlık personeli canlandırma ve ilkyardım gibi COVID-19 açısından yüksek riskli girişimler yaptığından standart enfeksiyon kontrol önlemlerine uygun çalışmalıdır.

4Cankurtaranlar/sağlık personeli tarafından yapılan canlandırma ve ilkyardım işlemleri 1 metreden yakın temas gerektiren ve aerosol oluşturan işlemler olması nedeniyle bu işlem sırasında mutlaka FFP2/N95 maske ve eldiven kullanmalıdır.

5.Sağlık personeli kaplıcayı kullanan kişileri COVID-19 semptomları açısından günlük olarak takip etmelidir.

              F- TEMİZLİK, DEZENFEKSİYON VE HAVALANDIRMA

1.Bu alanların genel temizliği her gün su ve deterjanla düzenli olarak yapılmalıdır. Toz çıkaran süpürme veya yüksek basınçlı su veya kimyasal püskürtme işlemlerinden kaçınılmalıdır. Temizlik  bezleri tek kullanımlık olmalıdır.

2.Havuzların temizliği ve dezenfeksiyonu için ilgili mevzuata uyulmalıdır.

3.Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp işletmedeki çöp kutusuna atmalı ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.

4.Sık dokunulan yüzeylerin (musluklar, duş bataryaları, kapı kolları, masa-sehpa yüzeyleri şezlonglar, gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvaletlerin dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

5.Klor bileşikleri ile temizlik yapılmasının uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.

6.Ödemelerin tercihen temassız ödeme şekilleriyle yapılması teşvik edilmelidir. Kişiler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa hemen arkasından %70’lik alkol ile temizlenmelidir.

7.Kullanılan dezenfektanların Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olması gereklidir.

8.Dezenfektan ile deterjan vb. kimyasal maddeler karıştırılmamalı, iyi havalanan alanlarda hazırlanmalı, güneş görmeyen ve serin alanlarda muhafaza edilmelidir.

9.Banyo, duş yerleri ve tuvaletlerde mesafe kuralına dikkat edilmelidir.

10.Duş bataryası, musluk, sabunluk vb. malzemelerin sensörlü olanlarının kullanımı teşvik edilmelidir.

11.Duş ve tuvaletler sık aralıklarla mümkünse her kullanımdan sonra temizlenmelidir.

12.Tuvalet ve lavabolarda su, sıvı sabun, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ve çöp kutusu  bulundurulmalıdır.

13.Duş, kabin, tuvalet vb. yerlerin kapı ve pencereleri açılarak sık sık havalandırılması  sağlanmalıdır.

14.Merkezi havalandırma sistemleri bulunan yerlerin havalandırılma işlemi temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır.

15.Serinletme amacıyla vantilatör (su buharlılar dahil) kullanılmamalıdır.

16.Tekerlekli sandalye ve rehabilitasyon amacı ile kullanılan araç-gerecin her kullanımdan sonra uygun şekilde temizliği yapılmalıdır.

 

 

14) OTEL, TERMAL/KAPLICA OTELLERİ, MOTEL, APART OTEL, PANSİYON, KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT MİSAFİRHANELER/KAMPLAR İLE HER TÜRLÜ KONAKLAMA TESİSLERİNDE AŞAĞIDAKİ TEDBİRLERE UYULMASINA

 

 1. A) GENEL ESASLAR
 2. Bilim Kurulunun sektörel bazda yayınladığı rehberler esas alınarak konaklama tesisinin bünyesinde bulunan tüm bölümlerine yönelik (misafir odaları, yemekhane/restoran, mutfaklar, yüzme havuzları, spor merkezleri, hamam, sauna, SPA merkezi, kaplıca vb.) temizlik/hijyen uygulamaları ve süreçleri, misafir/personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde ulaşılacak/yönlendirilecek kişi/kurumları, hastalık belirtileri gösteren misafire personelin yaklaşımını ve bu kapsamda alınacak önlemleri belirlemek üzere “Tesis İçi Salgın Tedbir Planı” hazırlanacaktır. Bu planda;
 3. a. Tesisin koronavirüs sorumlusu/sorumlularının ad, soyad ve iletişim bilgileri,
 4. Tesiste yer alan restoran, kafeterya, hamam, sauna, buhar banyosu, masaj üniteleri, jimnastik salonu/spor salonu gibi özel ve genel kullanıma özgü alanların her birinde bu Kararlar dahilinde belirlenen kuralların yanı sıra mesafenin korunmasını sağlamak üzere aynı anda kaç personelin/misafirin bulunabileceğine yönelik planlamalar,
 5. Tesiste bulunan ortak kullanım alanlarında mesafeye yönelik yer işaretlemeleri, bu alanların çalışma saatleri, çalışma usulleri (randevu, sıra usulü vb.), her kullanım sonrası uygulanması gereken temizlik, dezenfekte ve havalandırma işlemleri ve bu işlemlerin süresi, temizlik/dezenfekte/havalandırma işlemleri sonrasında yeni misafirin kabulü için beklenilecek süreye yönelik planlamalar,

            ç. Lokanta/restoran ve resepsiyon gibi mesafenin korunmasını zorlaştırabilecek alanlara yönelik yer işaretlemeleri, şerit ve bariyer düzenlemesi vb. tedbirler,

            d . Tesis içerisinde misafirlerin birbirleri ve personel ile temasını en aza indirmek, mesafenin korunmasını sağlamak ve misafirlerin ulaşmak istedikleri yere kolayca ulaşmalarını sağlamak amacıyla; koridorların/alanların gidiş/dönüş yönlü olacak şekilde zemin işaretlemelerini içeren gerekli tedbirler,

 1. Tesis bünyesinde bulunan tüm bölümler için (lokanta/restoran, mutfaklar, spor salonları, misafir odaları vb. alanlar için ayrı ayrı oluşturulacak) tesis personeline yönelik takip ve denetim çizelgeleri,
 2. Tüm genel kullanım alanlarının (genel tuvalet, lobi, resepsiyon, tesis koridorları vb.) temizliği/dezenfekte edilme sıklığı (bu süre 2 saati aşmayacak şekilde belirlenecektir), bu alanların temizlik/dezenfektesi için kullanılacak araç, gereç ve malzemeler ile bunların kullanımlarına ilişkin standartlar,
 3. Tesisin tüm alanlarının (misafir odaları, yemekhane/restoran, mutfaklar, ortak kullanım alanları vb. dahil) temizliğinde personel tarafından uyulacak standartlar, temizlik esnasında kullanılacak koruyucu ekipmanlar (tıbbi/bez maske, tek kullanımlık eldiven, yüz koruyucu siperlik vb.) ve bunların kullanım sürelerinin yanı sıra Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılacaklar hakkında verilecek teorik/pratik eğitimler ve denetim usulleri,

            ğ. Tesislerde konaklayan misafirlerin konaklama süreleri bittikten sonra odanın temizliği/dezenfekte edilmesi ve havalandırılması, aynı odaya yeni misafirin kabulüne ilişkin prosedürler,

 1. Tesise kabulü yapılacak gıda ve temizlik maddeleri vb. tesis dışından gelen her türlü malzemenin kabulüne ilişkin usul ve esaslar, bu malzemeleri getiren kişilerle temas edecek tesis personelinin ad, soyad ve iletişim bilgileri ile bu kişilerle temasın en aza indirilmesine yönelik alınacak tedbirler (Bu kapsamda, ilgili personel temas ettiği kişilerin ad, soyad ve iletişim bilgilerini kayıt altına alacak ve bu bilgiler asgaride 14 gün süreyle muhafaza edilecektir.),

            ı. Misafirlerin ve personelin tesisin tüm alanlarını kullanırken uymaları gereken sağlık ve hijyen kuralları hakkında bilgilendirilmesi ve bu kuralların personele tebliği,

                        i.Misafir ve personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde ulaşabilmek ve gerekli yönlendirmeyi yapabilmek üzere tesise en yakın sağlık kuruluşu, bu sağlık kuruluşunun adresi, telefon numarası,

            j.Hastalık belirtileri gösteren personel/misafirle ilgilenecek tesis görevlisi/görevlilerinin ad, soyad ve telefon bilgileri (bu kişiler 24 saat esasına göre görev yapacaktır.), Tesis görevlisinin şüpheli veya pozitif vaka durumda olan kişilere yaklaşımı, Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen/belirlenecek usul ve esaslar dahilinde şüpheli/hastanın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi, takibi, konaklamasına ilişkin esaslar,

            k.Koronavirüs (KOVİD-19) şüphesi ile en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilen personel/misafirin konakladığı odanın temizliği/dezenfektesinin yapılma usulleri (temizlik personelinin bu işlemleri yaparken kullanacağı koruyucu ekipmanlar ve işlem süresi vb.), bu kişilerin temas ettiği kişilere ve diğer misafirlere yönelik alınacak tedbirler, hususları ile her tesisin bulunduğu bölgenin özellikleri (vaka sayısının yoğunluğu vb.) dikkate alınarak ihtiyaç duyacağı diğer hususlara da yer verilecektir.

 1. “Tesis İçi Salgın Tedbir Planı” kapsamında, uyulması gereken kurallar tesiste personel ve misafirlerin kolaylıkla görebileceği alanlara (lobi, resepsiyon, yoğun olarak kullanılan koridorlar, restoran/lokanta girişleri vb.) ve misafir odalarına asılacaktır. Bahse konu plan tesisin internet sitesinde de yayımlanacaktır.
 2. “Tesis İçi Salgın Tedbir Planı” kapsamında, misafirler tarafından kullanılacak konaklama tesisinin bünyesinde bulunan tüm bölümler/alanlar için bu genelge kapsamında uyulması gereken tüm kurallar belirlenecek ve bu kuralların uygulanması ve denetiminden sorumlu personel görevlendirmesi yapılacaktır. Bu görevlendirme yapılırken tesisin büyüklüğü göz önünde bulundurulacak, görevlendirilecek personel sayısı da bu doğrultuda belirlenecektir.
 3. Plan düzenli aralıklarla değerlendirilecek, uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan ilave tedbirler dikkate alınarak güncellenecektir.
 4. Koronavirüs sorumlusu/sorumluları tarafından gerektiğinde ibraz edilmek üzere hijyen ve temizlik tedbirleri başta olmak üzere her bir alan için alınan/uygulanan tedbirlere ilişkin günlük/periyodik izleme formları ve kontrol listeleri hazırlanacaktır.
 5. Koronavirüs sorumlusu/sorumluları söz konusu formları kullanarak her saat başı tesiste alınması gereken tedbirleri denetleyecek, aksaklıkları giderecek ve varsa alınması gereken ilave tedbirler konusunda tesis yönetimini bilgilendirecektir.
 6. Tesislerde konaklamaya gelen misafirlerin hem diğer misafirlerle hem de tesis personeliyle fiziksel temasını azaltmak amacıyla tesisin ortak kullanım alanları için mesafe planları hazırlanacaktır. Hazırlanan bu planlar çerçevesinde tesisteki tüm ünitelerin girişlerinde ve sıra oluşabilecek her noktada mesafeyi sağlamaya yardımcı yer işaretlemeleri yapılacaktır.
 7. Tesislerdeki ortak kullanım alanlarında (restoran/yemekhane giriş/çıkış, ATM noktaları, lavabo çıkışları, havuz, plaj, hamam, sauna, termal/kaplıca vb.) el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulacak, teması mümkün olduğunca azaltabilmek için bunların mümkünse fotoselli olmaları sağlanacaktır.
 8. Koronavirüs (KOVİD-19) ve hijyen uygulamalarına ilişkin bilgilendirme afiş/panoları hazırlanacak, personel ve misafirlerin rahatlıkla görebileceği alanlara asılacaktır.
 9. Misafirlere, resepsiyonda Koronavirüs (KOVİD-19) ile hijyen konusunda alınan önlemler ve uygulamalar ile misafirlerin uyacakları kurallar hakkında yazılı bilgilendirme yapılacaktır.
 10. Misafirlerin talep etmesi halinde tesis girişinde yeterli miktarda maske bulundurulacaktır.
 11. Konaklama tesislerinde Koronavirüs (KOVİD-19) şüphesi taşıyanlar ile pozitif olan vakalar karşısında ne tür işlemlerin yapılacağına ilişkin usul ve esaslar Kültür ve Turizm ile Sağlık Bakanlıklarınca belirlenecektir.
 12. İlgili mevzuat gereğince bünyesinde revir/sağlık birimi bulundurması zorunlu olan işletmeler, bu kapsamdaki personelin tam zamanlı olarak görev yapmalarına ilişkin gerekli planlamaları yapacaktır.
 13. Pandemi süresince tesislerde bulunan kapalı alanlarda konser, gösteri vb. Toplu etkinliklerin yapılmasına müsaade edilmeyecektir.
 14. Tesis bünyesinde bulunan mescitler İçişleri Bakanlığının 22/05/2020 tarihli ve 8357 sayılı Genelge hükümlerine uygun olarak kullanıma açılabilecektir. Mescitlerin anılan Genelge kapsamında kullanımına ilişkin gerekli bilgilendirmeler (afiş, pano vb.) mescit girişlerine asılacak, bu koşullar haricinde mescitlerin kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.
 15. Valilikçe, konaklama tesisleri ve alt faaliyetlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, ilgili Bakanlıklar ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı/yapacağı tüm düzenlemeler takip edilerek uygulama gözden geçirilecek ve gerekli hallerde güncellenecektir.
 16. B) Personel ve Eğitim
 17. Personel girişinde, dezenfeksiyon paspasları ve el dezenfeksiyonu veya antiseptiği bulundurulacaktır.
 18. Personelin tesise giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörlerle ya da temassız ateş ölçerlerle yapılacak ve bu veriler günlük olarak kayıt altına alınacak ve asgari 14 gün süreyle saklanacaktır. Ayrıca personelin birlikte yaşadığı kişilerin de koronavirüs (KOVİD-19) açısından izlenebilmesi için personelden bu kapsamda bilgi alınacaktır.
 19. Tesislerde çalışan personel için yeterli miktarda koruyucu ekipman bulundurulacaktır. Tüm personel, çalışma esnasında çalışma alanının gerektirdiği tıbbi/bez

maske, yüz koruyucu şeffaf siperlik vb. kişisel koruyucu ekipmanı kullanacaktır (Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek, yeni maskenin takılması esnasında ise el temizliğine özen gösterilecektir.).

 1. Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanacaktır.
 2. Personel, el hijyenine dikkat etmesi konusunda sürekli uyarılacaktır. (El hijyenini sağlamak için ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanacağı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiğinin kullanılacağı hususu esas alınacaktır.)
 3. Eldivenin doğru kullanılmaması Koronavirüs (KOVİD-19) bulaş riskini artırabileceğinden personelin kart, para veya fiş alırken teması önlemek üzere eldiven kullanmak yerine ellerin yıkanması veya el antiseptiği kullanılması yeterli olacaktır.
 4. Aynı vardiyada mümkün olduğunca aynı personelin çalıştırılmasına özen gösterilecektir.
 5. Tesis bünyesinde görev alan personele işletmede uygulanacak plan, hijyenik malzeme ve koruyucu ekipmanların kullanımı konusunda periyodik temel eğitimler verilecek/verdirilecektir. Söz konusu eğitimler mesafe kurallarına uygun ortamda mümkünse uzaktan eğitim (e-eğitim)metoduyla gerçekleştirilecektir.
 6. Temas ve izlem haritası oluşturulabilmesi amacıyla ünitelerden sorumlu yöneticilerce personelin gün içerisinde çalıştığı hizmet alanı, saati ve süresini gösterecek şekilde kayıt tutulması sağlanacak ve bu veriler asgari 14 gün süreyle saklanacaktır.
 7. Tesislerde görevli personelin duş, tuvalet, dinlenme, ortak yemek ve sosyal alanları mesafe koşullarına göre düzenlenerek (bu konuda gerekirse yer işaretlemeleri, şerit, bariyer vb. düzenlemeler yapılacak) bu alanların kapasitesi belirlenecek ve belirlenen kapasiteye uygun olacak şekilde personelce kullanımına müsaade edilecektir. Bu alanların temizliği ve kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonu düzenli olarak sağlanacaktır. Ayrıca buralarda alkol bazlı el antiseptiği/dezenfektanı bulundurulacaktır.
 8. Tesislerde işe yeni alınacak ya da mevcut (çalışan) personelin işe başlayışı yapılmadan önce, Koronavirüs (KOVİD-19) hastası olup olmadığı veya hastalığı atlatmış ise son negatif test sonucundan itibaren 14 günlük sürenin geçip geçmediği ve sonucu pozitif biriyle temaslı olması nedeniyle takibe girip girmediği sorgulanacaktır. Sorgulamalarda anılan durumlara rastlanılması halinde; gerekli tedaviyi olmadan ve/veya son negatif test tarihinden itibaren 14 günlük bir süre geçmeyen personelin işe başlayışı/işe devamı yapılmayacaktır. Ayrıca personelin işe kabul şartlarında Milli Eğitim Bakanlığı veya hijyen eğitimi verme yetkisi olan firmalardan “Hijyen Eğitimi Sertifikası”na sahip olma kriteri de dikkate alınacak, mevcut çalışan personelin bu Kararların yayımlanma tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde uzaktan eğitim (e-eğitim) metoduyla anılan sertifikayı alması sağlanacaktır.
 9. Personelin konaklama üniteleri/lojmanlarda koğuş sisteminde konaklama yapılmasına müsaade edilmeyecek, personelin en fazla 4 kişilik odalarda konaklaması sağlanacaktır. Bu alanlara dışarıdan ziyaretçi, akraba ve arkadaş kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu alanlarda ve personel transferlerinde mesafenin korunmasına yönelik önlemlerin (servis araçları için belirlenecek mesafe kurallarına uygun olarak personel taşınması, yemekhanelerde mesafeyi koruyucu gerekli yer işaretlemelerinin yapılması, tıbbi/bez maske kullanılması vb.) yanı sıra diğer hijyen önlemlerinin de alınması sağlanacaktır.
 10. Tesis giriş/çıkışlarında görev yapan güvenlik görevlilerinin (fiili olarak görev yaptıkları süre boyunca) maske ile beraber yüz koruyucu/siperlik kullanmaları zorunlu olacaktır. Güvenlik görevlilerine yaptıkları işlemlerden (kimlik alıpverme vb.) sonra kullanmaları için alkol bazlı el antiseptiği/dezenfektanı, tek kullanımlık mendil ve atıkları için özel çöp torbaları verilecektir.
 11. Personel, kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde Koronavirüs (KOVİD-19) semptomlarını görmesi halinde bu durumu vakit kaybetmeksizin tesis yöneticisine bildirecektir.
 12. Tesis yönetimince personele belirli periyotlar halinde ve herhangi bir şüpheli durumun varlığı (yüksek ateş, öksürme, nefes daralması, koku alma duyusunda kayıp, halsizlik vb.) halinde Koronavirüs (KOVİD-19) testi yaptırılacak, sonuçlar kayıt altına alınarak muhafaza edilecek, test sonucu pozitif çıkan ya da test sonucu pozitif biriyle temaslı olması nedeniyle takibe giren, test sonucu pozitif olup iyileşen ancak son negatif test sonucundan itibaren 14 günlük takip süresi geçmeyen ve kendisi veya birlikte yaşadığı kişinin şüpheli durumda olması nedeniyle test yaptırılan personelin test sonucu alınana kadar çalışmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.
 13. Personelin tesise girişi/görevi esnasında herhangi bir hastalık belirtisi göstermesi halinde (yüksek ateş, öksürme, nefes daralması, koku alma duyusunda kayıp, halsizlik vb.) bu Kararın “A) Genel Esaslar” bölümünün 12 nci maddesinde yer verilen hükümlere göre hareket edilecektir.
 14. Personel, koranavirüs semptomu/şüphesi bulunan misafir ile temas etmesi halinde nasıl hareket edeceği konusunda bilgilendirilecektir.
 15. C) Temizlik ve Hijyen
 16. Tüm alanların temizliği, yüzeyin niteliğine göre standartlara uygun dezenfeksiyon malzemeleri ile belirlenen sıklıkta yapılacak ve bu Kararın “A) Genel Esaslar” bölümündeki 5 inci madde uyarınca hazırlanacak günlük/periyodik izleme formları ve kontrol listeleri ile temizlik/hijyen uygulamaları düzenli olarak kayıt altına alınacaktır.
 17. Temizlik personeli temizlik/dezenfekte işlemleri süresince mutlaka tıbbi/bez maske, şeffaf yüz koruyucu siperlik kullanacaktır. (Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöp kutusuna atacak ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayacaktır.)
 18. Toz çıkaran süpürme veya yüksek basınçlı su veya kimyasal püskürtme işlemlerinden kaçınılacak, yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme/paspaslama tercih edilecek, temizlik, su ve deterjan ile tek kullanımlık temizlik bezleri vasıtasıyla yapılacaktır.
 19. Dezenfektan ile deterjan vb. kimyasal maddeler karıştırılmayacaktır. Dezenfektan vb. ürünlerin güneş görmeyen ve serin alanlarda muhafaza edilmesi sağlanacaktır.
 20. Kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri, elektrik düğmeleri, post cihazı, telefon, havlu kartı, oda kartı veya anahtarı, şezlonglar, duş bataryaları, masa/sehpa yüzeyleri gibi elle teması yoğun olan yüzeylerin sık sık temizliği ve dezenfeksiyonu yapılacak, günlük/periyodik izleme formları/kontrol listeleri ile temizlik/hijyen uygulamaları düzenli olarak kayıt altına alınacaktır.
 21. Klor bileşikleri ile temizlik yapılmasının uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihazların yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek gerekli dezenfeksiyon sağlanacaktır.
 22. Genel tuvaletlerin giriş kapısı mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenecek, düzenlenememesi halinde uygun şekilde paravan konularak giriş kapıları açık tutulacaktır. Bu alanların zeminleri, klozetler, pisuarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları sık sık (mümkünse her kullanımdan sonra dezenfekte edilebilecek bir planlama yapılacak) su ve deterjanla temizlenerek 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu kullanılarak dezenfekte edilecek ve ünitelerden sorumlu yöneticilerce günlük/periyodikizleme formları ve kontrol listeleri ile temizlik/hijyen uygulamaları düzenli olarak kayıt altına alınacaktır. Ayrıca tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve çöp kutusu bulundurulacak ve teması mümkün olduğunca azaltabilmek için muslukların, sıvı sabun ünitelerinin mümkünse fotoselli olmaları sağlanacaktır. El kurutma cihazlarının kullanımına izin verilmeyecektir.
 23. Kapalı mahallerin sıklıkla doğal havalandırması sağlanarak, klima ve havalandırma sistemleri Bilim Kurulunun belirlediği standartlara uygun olarak kullanılacaktır.
 24. Kirli hava çıkışının yapıldığı noktalardan insan geçişi engellenecektir.

            10.Tesis içerisinde yer alan dükkan/mağazaların; ilgisine göre Bilim Kurulunun sektörel bazda yayınladığı rehberler ve “Tesis İçi Salgın Tedbir Planına” uygun bir şekilde faaliyetlerine devam etmesi sağlanacaktır.

 1. Koronavirüs (KOVİD-19) teşhisi konulan misafirin ya da tesis personelinin odasındaki nevresim, çarşaf, havlu vb. tüm tekstil malzemeleri ayrı ayrı poşetlere konularak çamaşırhane veya tesis dışında çamaşır yıkama hizmeti alınan firmaya iletilecek ve bu ürünlerin diğer malzemelerden ayrı olarak yıkanması sağlanacaktır.
 2. Personel kullanım alanları ile misafir genel kullanım alanlarına atık kutuları konulacak, bu kutuların sadece maske, eldiven gibi hijyen malzemeleri için kullanılacağı belirtilecek ve bu atıklar imha edilirken diğer atıklarla birleştirilmeyecektir.
 3. Tesis bünyesinde gıda ürünlerinin tedariğini, üretimini, hazırlığını/servisini yapan birimlerde çalışan personel ile bu birimlere geçici olarak giren tedarikçiler, bakım elemanları, mal getiren şoförler vb. kişilerle yakın temasta bulunulmaması, mesafe kuralına riayet edilmesi ve koruyucu ekipman kullanılması sağlanacaktır.
 4. Tesislerin ortak kullanıma sunduğu, hasta ve özel gereksinimi olan bireyler tarafından kullanılan tekerlekli sandalye vb. araçlar bireysel kullanım sonrası mutlaka usulünce temizlenecek/dezenfekte edilecektir.
 5. Tesislerde bulunan ve çok sayıda misafir tarafından kullanılan ATM noktası/alanlarına muhakkak el dezenfektanı konulacak, misafirlerin ATM’lere temas etmeden önce el dezenfektanı kullanmaları konusunda ATM noktalarına/alanlarına uyarıcı afişler asılacaktır. Ayrıca ATM’lerin yoğun temas edilen yüzeyleri her saat başı temizlenecek/dezenfekte edilecektir.
 6. Şezlong, sandalye, sehpa ve oturma gruplar üzerinde kumaş minder kullanılmayacak bunların yerine yıkanabilir/silinebilir özellikte minderler kullanılacak ve her kullanım sonrasında temizlenecektir.
 7. Park hizmetinin verilmesi halinde araçta temas edilen her nokta (kapı kolu, direksiyon, vites vb.) temizlendikten sonra araç misafire teslim edilecektir.

            Ç) Misafirlerin Tesislere Girişi

 1. Konaklama tesisleri, yemekhane, spor merkezleri, plaj, hamam, sauna vb. Ortak kullanım alanları için belirlenen/belirlenecek mesafe kurallarının herhangi bir sıkıntıya mahal vermeksizin uygulanmasına imkân verecek sayıda misafir kabulü yapacaktır.
 2. Gelen misafirlerin tesislere kabulleri esnasında; termal kamera veya temassız ateş ölçerlerle ateşlerinin ölçülmesi, vücut sıcaklığı kontrollerinde kabul edilen sıcaklık aralığı haricinde bir tespitin yapılması ya da misafirlerin tesise girişte veya konaklamaları sırasında herhangi bir hastalık belirtileri göstermeleri durumunda (yüksek ateş, öksürme, nefes daralması, koku alma duyusunda kayıp, halsizlik vb.) ve acil hallerde bu Kararın A) Genel Esaslar” Bölümünün 1 2 n c i maddesinde yer alan hükümlere göre hareket edilecektir.
 3. Misafirlerin tesislere giriş işlemleri sürecinde valiz ve/veya eşyalarının bellboy tarafından taşınması durumunda; bellboy tarafından misafirlerin eşyalarına temas edilen her nokta taşıma işlemi bittikten sonra dezenfektan malzemelerle silinecek veya eşya taşıma işlemi öncesinde her misafir için ayrı ayrı steril eldiven kullanılarak gerçekleştirilecektir.
 4. Misafirlerden son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerin, varsa kronik rahatsızlıkları, Koronavirüs (KOVİD-19) geçirip geçirmedikleri, geçirdiler ise son negatif test tarihinden itibaren 14 günlük sürenin geçip geçmediği ve sonucu pozitif biriyle temaslı olması nedeniyle takibe girip girmediklerine ilişkin bilgilendirme istenilecektir. Koronavirüs (KOVİD-19) hastası olan, hastalığı atlatmış olsalar bile (uygulanan ve sonucunun negatif olduğu bildirilen son test tarihi üzerinden asgaride 14 günlük süre geçmesi gerekmektedir.) budurum üzerinden asgari olarak belirlenen süre geçirmediği tespit edilen ya da test sonucu pozitif biriyle temaslı olması nedeniyle takip altında olan misafirlerin tesise kabulleri yapılmayacaktır.
 5. Misafirlerin kullanımı için resepsiyon/danışma alanlarında alkol el antiseptiği/dezenfektanı, tıbbi/bez maske bulundurulacaktır.
 6. Misafirlerin yapacağı ödemelerde, nakit ödeme yerine mümkün olduğunca temassız pos cihazları, online ödeme vb. yöntemler tercih edilecektir. Temaslı pos cihazı kullanılması halinde cihazın her kullanımından sonra temizlik ve dezenfeksiyonu yapılacaktır.
 7. Oda kartı/anahtarı, havlu kartı, kalem, resepsiyon zili vb. ekipmanların kullanımının ardından uygun şekilde dezenfekte edilmesi sağlanacaktır.
 8. Temas ve izleme takibinin yapılabilmesi amacıyla her misafirin bulunduğu kattaki diğer misafirlerin (özellikle sağ ve sol yan odaları ile karşı odasında kalanların) bilgileri tesislerden ayrılmalarından itibaren 14 gün süreyle muhafaza edilecektir.
 9. D) Misafir Odaları
 10. Odalarda bulunan su ısıtıcıları, televizyon ve klima kumandaları, kapı ve pencere kolları ile çekmece kulpları gibi misafirlerin sıklıkla temas ettiği/edebileceği tüm noktalar misafir tesisten ayrıldığında bu Kararların “C) Temizlik ve Hijyen” bölümündeki hükümlere uygun olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.
 11. Odalarda bulunan şampuan, sabun, duş bonesi, vb. ürünler tek kullanımlık olacaktır.
 12. Tesis yönetimince, misafirlerin konaklama süresi göz önünde bulundurularak her misafir için ayrı ayrı olacak şekilde gerekli tıbbi/bez maske vb. ve alkol bazlı el antiseptiği/dezenfektanı bulundurulması sağlanacaktır.
 13. Odalarda misafirin kullanımına sunulan yatak örtüsü, çarşaf, yastık kılıfı vb. malzemeler her misafir için ayrı ayrı planlanacak, misafirin konaklama süresince belli aralıklarla en az 60° C’de yıkanacaktır. Her misafir ayrıldıktan sonra kişisel kullanıma sunulan malzemeler (havlu, çarşaf vb.) muhakkak temizlenecek/dezenfekte edilecektir.
 14. Misafir odadan ayrıldıktan sonra odanı uygun yöntemlerle temizliği/dezenfeksiyonu ve havalandırması yapılmadan odaya yeni misafir kabul edilmeyecektir.
 15. E) Mutfaklar
 16. Mutfaklar, bu Kararın “C) Temizlik ve Hijyen” bölümündeki hükümlere uygun olarak ilgili ünitelerde çalışan personel tarafından temizlenecek/dezenfekte edilecektir.
 17. Temizlik/hijyen uygulamaları ile ilgili ünitelerden sorumlu yöneticilerce belirtilen plan uyarınca hazırlanacak günlük/periyodik izleme formları ve kontrol listeleri ile yapılan iş/işlemler düzenli olarak kayıt altına alınacaktır.
 18. Mutfaklarda tüm gıdaların temiz, gıdaya uygun nitelikte bir ekipman ile kapalı dolaplarda ve üzeri kapalı olarak depolanmasına ve bu gıdalara mümkün olduğunca az personelin temas etmesine yönelik önlemler alınacaktır. Çapraz bulaşmayı önlemek amacıyla işlem görmemiş gıda maddeleri ile hazırlanmış gıdalar mutfakta birbirlerinden ayrı yerlerde muhafaza edilecektir. Ayrıca, gıda maddelerinin zeminle temas etmesini engelleyici tedbirler alınacaktır.
 19. Mutfakta, personelin uyması gereken kurallar ve iyi hijyen uygulamaları ile ilgili görsel/yazılı bilgilendirme yapılacaktır.
 20. Mutfaklarda çalışan personelin mutfağa girişleri iş kıyafetleri ve gerekli koruyucu ekipmanları ile (maske, şeffaf yüz koruyucu siperlik, eldiven, galoş vb.) yapılacak ve tesislerin mutfak bölümüne bu bölümde çalışan personel haricinde herhangi birinin girmesine kesinlikle müsaade edilmeyecektir.
 21. Mutfak içerisinde gerekli alanlarda sağlam, kapalı şekilde muhafaza edilebilir çöp kovaları ile sadece maske, eldiven, şeffaf yüz koruyucu siperlik, galoş vb. Hijyen malzemelerinin atılması amacıyla atık kutuları bulundurulacaktır.
 22. Gıda üretim alanı ve mutfak alanında; hijyen bariyerleri, sterilizasyon cihazları, el ve vücut hijyeni için gerekli alet ve ekipman (özellikle hammadde ve ürün sevki esnasında kullanılmak üzere) bulundurulacaktır.
 23. Tesisin tamamında (barlar, snack barlar dâhil) servis malzemeleri bulaşık makinesinde 60° C ve üzerinde yıkanacaktır.
 24. F) Ortak Kullanım Alanları
 25. Ortak kullanım alanları bu Kararın C) Temizlik ve Hijyen’’ bölümündeki hükümlere uygun olarak temizlenecek/dezenfekte edilecektir.
 26. Yapılan iş/işlemlere ilişkin günlük/periyodik izleme formları ve kontrol listeleri ile temizlik/hijyen uygulamaları düzenli olarak kayıt altına alınacaktır.
 27. İşletmede asansör kullanılıyorsa, asansör içine 1’er metre ara ile sosyal mesafe yer işaretlemeleri yapılarak, asansörün toplam kapasitesinin üçte birini geçmemek kaydıyla kapasitesi belirlenecek ve yazılı/görsel bilgilendirme yapılacaktır.
 28. Yemek salonları, toplantı salonu, pasta salonu, çok amaçlı salon, konferans salonu, lobi, resepsiyon alanı, oturma salonu, gösteri salonu, eğlence, animasyon alanları, satış üniteleri, açık alanlarda yer alan oturma/bekleme/yemeiçme düzenlemeleri ile havuz çevresi ve kıyıda bulunan gölgelikler/şezlong grupları dahil tüm genel kullanım alanları mesafe planına uygun olarak düzenlenecek, mesafeye ilişkin önlemler alınarak gerekli işaretlemeler yapılacak ve plana uygun kapasiteden fazla misafir kabul edilmeyecektir.
 29. Aynı odada konaklayan veya aynı aileden olan misafirler için ortak kullanım alanlarında mesafe şartı aranmayacaktır.
 30. Tesis içerisinde bulunan mini klüpler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kreşler için belirlenen usul ve esaslar göre faaliyetlerini yürütebilecektir. Kapalı alanlardaki çocuk oyun alanlarının faaliyetlerine ise izin verilmeyecektir.
 31. Tesis içerisinde lobi/bekleme salonu alanları dahil olmak üzere oturma alanları, kafe, plaj, havuz vb. ortak kullanım yerlerinde kesinlikle tavla, okey, iskambil kağıdı vb. materyal bulundurulmayacaktır.
 32. Restoran, Lokanta ve Yeme İçme Yerleri

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından restoran, lokanta, kafeler ile içinde yeme içme alanı bulunan dinlenme tesisleri, kitapçılar, büfe ve kantinler ile diğer işletmelerin restoran kafe bölümleri dahil tüm yeme içme yerleri belirlenen tedbirlere uygun bir şekilde faaliyetlerini yürütecektir.

            1.Girişlerinde el antiseptiği bulundurulacak ve misafirlerin ellerini antiseptikle temizlemelerinden sonra girişleri sağlanacaktır.

            2.Maskesiz misafir içeri alınmayacak, yanında maske yoksa verilmek üzere maske bulundurulacaktır. Misafirlerin yeme içme faaliyeti dışında ve masadan kalktıklarında maske takması sağlanacaktır.

            3.Yemek salonları, giriş alanı ve holü, ilave salonlar gibi genel alan kullanımları ve açık alanlar dahil tesisin tamamı sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenir. Tesisin içinde veya dışarısında sıra oluşabilecek her yerde (lavabo önleri, varsa sigara içme alanları vb.) 1,5 metre ara ile sosyal mesafe işaretlemeleri yapılır.

            4.Yemek servisi verilen masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenecektir. Grup halinde gelen müşteriler için masa birleştirmeleri yapılması halinde diğer masalarla 1,5 metre mesafe korunacak şekilde gerekli düzenleme yapılacaktır.

            5.Masaların sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanacaktır. Masa yanlarına sandalye konularak oturma düzeni oluşturulmayacaktır.

                        6.Karşılıklı oturmada masa eni 70 cm’den küçük masalarda çapraz oturma düzeni uygulanacak veya iki masa birleştirilerek kullanılacak, böylece karşılıklı oturma mesafesi artırılacaktır.

            7.Bütün masa düzeni kuralları masa şekline bakılmaksızın (kare, dikdörtgen veya daire) her masa için uygulanacaktır.

            8.Yan yana tek kişilik oturma düzeni olan bar masası şeklindeki masalarda sandalyeler arası mesafe 1 metre olacak şekilde düzenlenecektir. Personel ile müşterinin doğrudan yüz yüze kaldığı bar masaları en az 1 metre genişlik olması ve bu alanlarda görev yapan personelin maske ve siperlik kullanması şartı ile kullanılacaktır.

            9.Yemek/ara öğün saatleri yoğunluğa sebebiyet vermeyecek şekilde düzenlenecektir.

            10.Her masada el antiseptiği veya kolonya bulundurulacaktır.

            11.Lokanta/restoran alanlarında servis ekipmanları servis öncesi ve sonrası düzenli olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.

            12.Ortak kullanımda olan çay/kahve makinası, sebil, içecek makinası ve benzeri cihazların aynı personel vasıtasıyla kullanımına müsaade edilecektir.

            13.Masa üzerinde ortak kullanıma özgü tuzluk, biberlik, peçetelik vb. materyal bulundurulmayacak, mümkünse bunların yerine tek kullanımlık tuz, biber, peçete kullandırılacaktır. Tek kullanımlık olmayan masa üstü her türlü donanım her müşteri kullanımından sonra deterjan ve yüzeyin niteliğine uygun hijyen malzemesi temizlenecektir.

            14.Kullanılacak metal çatal, kaşık, bıçaklar gerekli hijyen şartlarında temizlendikten sonra kapalı alanlarda muhafaza edilecek ve el değmeden misafirlere sunulacaktır.

            15.Yemek masaları ve mobilyalarının sıklıkla temasa maruz kalan yüzeyleri, (menü vb.) masa üstü ekipmanları (tek kullanımlık olanlar hariç) alkol bazlı ürünler ile her misafirin kullanımı sonrasında temizlenecektir.

            16.Yemek masaları ve sandalyeler, servis malzemeleri, şeker, tuz, baharat, peçete, menü vb. malzemelerin her misafir kullanımından sonra silinerek uygun şekilde temizliği ve dezenfeksiyonu sağlanacaktır. Mümkünse tek kullanımlık şeker, tuz, baharat, peçete kullanılacaktır.

 1. “Açık Büfe” uygulamasının sürdürülmesi durumunda; büfede bulunan yiyeceklerin misafirler tarafından alınmasını ve misafirlerin yiyeceklerle temas kurmasını engelleyici bir yöntem geliştirilecektir. İstenen yiyeceklerin önlemler dahilinde bir görevli tarafından misafirlere servis edilmesi sağlanacaktır.

            18.Lokanta/restoranlar, misafir ve personelin ulaşabileceği alanlarda alkol bazlı el antiseptiği/dezenfektanı, talep edilmesi halinde verilmek üzere maske vb. hijyen malzemeleri bulunduracaktır.

            19.Lokanta/restoran dışında self servis usulü ile yiyecek ve içecek hizmetinin mümkün olduğunca verilmemesi esas olacaktır. Bu tarz hizmet verilmesi durumunda açık büfeler için uygulanacak kurallar çerçevesinde yeme/içme sunumu yapılacaktır.

 1. Yüzme Havuzları

Bu Kararın “C) Temizlik ve Hijyenbölümünde belirlenen şartlara ek olarak;

 1. Havuz suyunun, havuz çevresinin temizliği ve hijyeni azami ölçüde sağlanacaktır.
 2. Havuz suyundaki klor seviyesi açık havuzlarda 13 ppm, kapalı havuzlarda 11,5 ppm arasında tutularak klor seviyesinin periyodik olarak kontrolü sağlanacaktır.
 3. Kapalı olan havuzların metrekaresi hesaplanarak aynı anda havuz alanında 4 metrekareye 1 kişi, havuzda 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kişi sayısına sınırlandırma getirilecektir.
 4. Temas ve izlem takibinin sağlanabilmesi amacıyla kapalı havuza girişler kayıt altına alınarak asgari 14 gün süreyle muhafaza edilecektir.
 5. Misafirlerin havlulara temasını önlemek için havlu sunumu bir görevli tarafından gerekli koruyucu ekipmanlarla sağlanacak veya havlular poşetlenmiş bir şekilde misafirlere teslim edilecek ayrıca havluların günlük olarak değiştirilmesi ve her kullanım sonrasında en az 60° C ve üzerinde yıkanması sağlanacaktır.
 6. Kullanıma sunulacak şezlong, sehpa vb. malzemelerin her kullanım sonrası uygun araçlarla temizliği/dezenfeksiyonu yapılacaktır.
 7. Dinlenme koltukları ve şezlongların yerleştirilmesi esnasında mesafe kuralına (en az 1,5 metre) riayet edilecektir. (Aynı aileden olan, aynı odada veya evde konaklayan misafirler arasında sosyal mesafe şartı aranmaz.)
 8. Çocuk kapalı yüzme havuzlarının da kapasitesi belirlenerek 8 metrekareye 1 çocuk olacak şekilde ebeveyn gözetiminde kullanılması sağlanacaktır.
 9. Açık/kapalı havuzlarda Koronavirüs (KOVİD-19) kapsamındaki tüm işleyişten sorumlu en az bir personel sürekli olarak bulundurulacaktır.
 10. Açık/kapalı havuzlarda toplu egzersiz, dalış dersleri vb. aktiviteler yapılmayacaktır.
 11. Plajlar ve Yüzme Alanları

            c.1. Plaj ve Yüzme Alanlarında Genel Önlemler

 1. Plaj ve yüzme alanlarına Koronavirüs (KOVİD-19) salgınına ilişkin uyulması gereken hijyen kurallarının yer aldığı bilgilendirme panoları/levhaları yerleştirilecektir.
 2. Plajlarda kullanılacak duşlarda duş bataryası, musluk, sabunluk vb. materyallerin mümkünse sensörlü olanlarının kullanımı teşvik edilecek ve bu alanların temizliği kurallara uygun şekilde yapılacak, düzenli olarak dezenfeksiyonu sağlanacaktır.
 3. Plaj ve yüzme alanlarında bulunan kafe, restoran vb. hizmet bölümleri bu Kararın F/a bölümünde belirlenen şartlar çerçevesinde hizmet sunacaktır.
 4. Plaj ve yüzme alanları çevresinde bulunan içecek dolapları ve oturma grupları sıklıkla temizlenerek ve dezenfekte edilecek, bunların yanında kolay ulaşılabilecek şekilde el antiseptiği/dezenfektanı bulundurulacaktır.
 5. Misafirlerin, nakit ödeme yerine mümkün olduğunca temassız pos cihazları, online ödeme vb. yöntemlerini tercih etmesi sağlanacaktır.

            c.2. Personele Yönelik Önlemler

Bu Kararın “B) Personel ve Eğitim” bölümünde belirlenen şartlara ek olarak;

 1. Plaj ve yüzme alanlarında tüm işleyişten sorumlu en az bir personel sürekli olarak görev yapacaktır.
 2. Plajlarda ve yüzme alanlarında hizmet verilirken en az 1 metrelik mesafe kuralına uyulacaktır.
 3. Personelin dinlenme alanlarında da en az 1 metrelik mesafeyi koruması ve maske takmaya devam etmesi sağlanacaktır.

            c.3. Plajlar ve Yüzme Alanlarında Ortam Düzenlemesi

 1. Plaj alanında belirlenen/belirlenecek kapasitenin üzerinde kalabalık oluşmasını engellemek için gerekli önlemler alınacaktır.
 2. Plaj alanlarına çalışanlar dahil 4 metrekareye bir kişi ve dinlenme alanları arası mesafe en az 1,5 metre mesafe olacak şekilde şezlonglar/dinlenme materyalleri yerleştirilecek, bu sistematikle hizmet verilecek alanların kapasitesi belirlenecektir. (Aynı aileden olan, aynı odada veya evde konaklayan misafirler arasında mesafe şartı aranmayacaktır.)
 3. Gölgelikler arası mesafe şezlonglar arası mesafeye uygun olacak şekilde düzenlenecektir.
 4. Localarda mesafe kurallarına uygun olarak düzenleme yapılacak, loca alanlarında 2 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenecektir. (Aynı aileden olan, aynı odada veya evde konaklayan misafirler arasında mesafe şartı aranmayacaktır.)
 5. Soyunma kabinlerinin kullanımında mesafeye dikkat edilecek ve kabinler her kullanımdan sonra dezenfekte edilecektir.
 6. Su etkinliklerine katılım göstermek isteyen müşterilerin kayıtları alınarak 14 gün süreyle muhafaza edilecektir.
 7. Aynı anda birden fazla kişinin kullandığı su etkinlikleri (banana vb.) yapılıp yapılmayacağı hususunda; Bilim Kurulu tarafından bu konuya ilişkin yayınlanacak rehber esas alınacaktır.

            8.Tek kişinin kullandığı su etkinlikleri (jet ski, sörf vb.) yapılabilecek, etkinlik sonrasında kullanılan araç/ekipmanlar, can yelekleri su ve deterjanla  temizlenecek/dezenfekte edilecektir.

 1. Turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyetlerinde kullanılan tüp, denge yeleği vb. ekipmanlar faaliyet süresince sadece bir kişi tarafından kullanılabilecek ve kullanıldıktan sonra dezenfekte edilecektir.
 2. Deniz paraşütü vb. su etkinliklerinde (çalışanlar dahil) tekne kapasitesinin %50’si kadar kişi alınacaktır.

            c.4. Plajlar ve Yüzme Alanlarını Kullanan Müşterilere Yönelik Önlemler

Konaklama tesisinin genel misafirleri için alınacak önlemlere ilave olarak;

 1. Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi hastalık semptomları olan, KOVİD-19 hastası ve temaslısı olan kişi/kişilerin plaj ve yüzme alanlarını kullanmalarına müsaade edilmeyecektir.
 2. KOVİD-19 açısından riskli olan 65 yaş üzeri, yüksek tansiyon, kalp, şeker vb. hastalığı olan kişi/kişiler, plaj ve yüzme alanlarını kullanmaları esnasında dikkatli olmaları konusunda uyarılacaktır.
 3. Misafirlerin kişilerle yüz yüze olma, konuşma vb. etkinliklerde mesafenin korunmasının yanı sıra maske takmaları da sağlanacaktır. Plaj ve yüzme alanlarına girişte maskesi olmayanlar için yeterli miktarda maske bulundurulacaktır.
 4. Plajlarda el hijyenini sağlamak için, ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanması sağlanacaktır. (Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. Su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanılmalıdır.)
 5. Misafirlerin havlulara temasını önlemek için havlu sunumu bir görevli tarafından gerekli koruyucu ekipmanlarla sağlanacak veya havlular poşetlenmiş bir şekilde misafirlere teslim edilecek ayrıca havluların günlük olarak değiştirilmesi ve her kullanım sonrasında en az 60° C ve üzerinde yıkanması sağlanacaktır.
 6. Deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemeler kişiye özgü olacak, kimseyle paylaşılmayacaktır.
 7. Koronavirüs (KOVİD-19) temas riskini artıracağından plaj ve yüzme alanlarında uzun süre kalınmaması, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması yönünde gerekli uyarılar/anonslar yapılacaktır.

            c.5. Plajlar ve Yüzme Alanlarının Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırılması

Bu Kararın C) Temizlik ve Hijyen” bölümünde belirlenen şartlara ilave olarak;

 1. Yüzme alanlarında Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış dezenfektanlar kullanılacaktır.
 2. Tesislerde duş yerleri ve tuvaletlerde mesafe kuralına dikkat edilecektir.
 3. Duş, kabin, tuvalet vb. alanların kapı ve pencereleri açılarak sık sık havalandırılması sağlanacaktır.
 4. Serinletme amacıyla vantilatör (su buharlılar dahil) kullanılmayacaktır.
 5. Ödemelerde bu Kararın Ç/7 maddesi esas alınacaktır.
 6. Termal/Kaplıca Otellerinde Alınması Gereken İlave Önlemler

            d.1. Termal/Kaplıca Havuzlarında Alınması Gereken Genel Önlemler

 1. Termal/kaplıca alanları mümkünse randevu sistemi ile çalışacaktır. Yapılan bütün işlemler (tarih, müşterinin hangi alanları kullandığı, hizmet eden personel ile girişçıkış saatleri) kayıt altına alınacaktır.
 2. Termal/kaplıca alanlarına, KOVİD-19 salgını ile ilgili olarak uyulması gereken hijyen kurallarının yer aldığı bilgilendirme panoları/levhaları yerleştirilecektir.
 3. Termal/kaplıca alanlarının girişinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya bulundurulacaktır. El antiseptiğinin/dezenfektanının doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilecek ve her zaman dolu olması sağlanacaktır.
 4. Termal/kaplıcalarda ağız burun ve yüze yakın temas içeren masaj, peloidoterapi gibi uygulamalar KOVİD-19 bulaşı açısından riskli olduğundan yapılmayacaktır.
 5. Termal/kaplıca alanlarında toplu egzersiz, inhaloterapi gibi aktiviteler yapılmayacaktır.
 6. Duş bataryası, musluk, sabunluk gibi malzemelerin sensörlü olanlarının kullanımı tercih edilecek ve bu malzemelerin temizliği, kurallara uygun bir şekilde yapılacak, dezenfeksiyonu ise düzenli olarak sağlanacaktır.
 7. Termal/kaplıca kısımlarındaki açık ve kapalı termal havuzlara ilişkin bu Kararın F/b bölümüne göre hareket edilecektir.
 8. Termal/kaplıca alanlarında bulunan kafe, restoran vb. tesisler bu Genelgenin F/a bölümünde belirlenen şartlar çerçevesinde hizmet sunacaktır.
 9. Konaklama tesisi içinde müstakil bir termal/kaplıca hizmeti veriliyor ise hizmet sunulan tüm alanların metrekaresi hesaplanarak aynı anda kaplıcada 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kişi sayısına sınırlandırma getirilecektir.

            d.2. Personele Yönelik Önlemler

Bu Kararın B) Personel ve Eğitimbölümünde belirlenen şartlara ek olarak;

 1. Kaplıcalarda KOVİD-19 kapsamındaki tüm işleyişten sorumlu en az bir personel sürekli olarak görev yapacaktır.
 2. Kaplıcalarda hizmet verme sırasında en az 1 metre olan mesafe kuralına uyulacaktır.
 3. Çalışan personelin buharlı ortamlar dışındaki ön ofis, resepsiyon ve dinlenme alanlarında kuralına uygun tıbbi/bez maske ve yüz koruyucu siperlik kullanması ve 1 metrelik mesafe kuralına riayet etmesi sağlanacaktır.

            d.3. Termal/Kaplıca Kısımlarında Çalışan Sağlık Personeline Yönelik Önlemler

 1. Sağlık personeli, muayene, tıbbi müdahale gibi Koronavirüs (KOVİD-19) açısından riskli girişimler yapabilmesi nedeniyle standart enfeksiyon kontrol önlemlerine uygun çalışacaktır.
 2. Sağlık personeli tıbbi/bez maske takacak, aerosol oluşturan işlemler sırasında FFP2/N95 maskenin yanı sıra eldiven ve yüz koruyucu siperlik kullanacaktır.
 3. Sağlık personeli, kaplıcayı kullanan kişi/kişileri günlük olarak takip edecektir.

            d.4. Termal/Kaplıca Kısımlarını Kullanan Müşterilere Yönelik Önlemler

Konaklama tesisinin genel misafirleri için alınacak önlemlere ilave olarak;

 1. Mesafenin sağlanamadığı sıra banyosu gibi alanlarda, banyoların bir atlanarak (bir dolu bir boş olacak şekilde) kullanılmasına yönelik planlama yapılacaktır.
 2. Girişte maskesi olmayanlar için yeteri kadar maske bulundurulacaktır.
 3. Kişilerin mümkünse kendilerine ait havlu, bornoz ve peştemal getirmesi/kullanması

teşvik edilecektir. İşletme tarafından sağlanan havlular kişiye özel olacak, havlu, bornoz, peştemal vb. tekstil ürünlerinin her kullanım sonrası en az 60° C ’de yıkanması sağlanacaktır.

 1. Müşterilerin kaplıca havuzu ve sıra banyosu çevresindeki plastik ve metal yüzeylere dokunması halinde ellerini su ve sabunla yıkamaları ya da el antiseptiği kullanmaları sağlanacaktır.
 2. Koronavirüs (KOVİD-19) temas riskini artıracağından kaplıca havuzu ve sıra banyosunda uzun süre kalınmaması yönünde gerekli uyarılar yapılacaktır.
 3. Özellikle tuvalet eğitimini tamamlamamış olan bebek/çocukların havuz ve banyoları kullanmasına müsaade edilmeyecektir.
 4. Çocukların mesafeyi korumaları zor olacağından ebeveynlerinin gözetiminde havuz ve banyoları kullanmalarına müsaade edilecektir.

            d.5. Termal/Kaplıca Alanlarında Ortam Düzenlemesi

Bu Kararın F/d.1 bölümünde belirlenen şartlara ilave olarak;

 1. Kaplıca girişinde kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici koyulacaktır.
 2. Bütün kullanım alanlarında (özellikle havuz girişlerinde) kullanıcıların duş alabilmelerini ve ayak dezenfeksiyonu yapabilmelerini sağlayacak yerler ve düzenekler bulundurulacak ve bunların kullanımı zorunlu hale getirilecektir.
 3. Dinlenme koltukları ve şezlonglar arasında en az 1,5 metre bulunacaktır.
 4. Havuz kenarında yemek yenilmesine, çay/kahve/su içilmesine müsaade edilmeyecektir.
 5. Soyunma odalarında mesafe kuralına dikkat edilecek ve kabinler her kullanımdan sonra temizlenecektir.
 6. Fizik tedavi birimlerinde kullanılan cihazların mesafe kuralına göre yerleştirilmesi sağlanacaktır.
 7. Fizik tedavi birimlerinde kişisel odalardaki uygulamalar sırasında mesafe kuralına dikkat edilecek, bu alanlarda çoklu kullanıma izin verilmeyecektir.
 8. Aynı anda birden fazla kişinin katıldığı tedaviler (inhalatoryum, egzersiz, fizik tedavi uygulamaları vb.) salgın süresince uygulanmayacaktır.

            d.6. Termal/Kaplıca Alanların Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırılması

Bu Kararın C) Temizlik ve Hijyen” bölümünde belirlenen şartlara ilave olarak;

 1. Tekerlekli sandalye ve rehabilitasyon amacı ile kullanılan araç gerecin her kullanımdan sonra uygun şekilde temizliği yapılacaktır.
 2. Termal/kaplıcalarda Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış dezenfektanlar kullanılacaktır.
 3. Termal/kaplıcalarda banyo, duş yerleri ve tuvaletlerde mesafe kuralına dikkat edilecektir.
 4. Ödemelerde bu Kararın Ç/7 maddesi esas alınacaktır.
 5. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan yerlerde havalandırma işlemi temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile bu konuda yetkili kurum ve kuruluşlarının belirlediği standartlara göre havalandırma ve klima sistemleri çalıştırılacaktır.

            e.Sauna, Hamam ve SPA

            e.1. Personele Yönelik Önlemler

Bu Kararın B) Personel ve Eğitim” bölümünde belirlenen şartlar esas alınarak;

 1. Personelin tümü hamam, sauna, buhar odaları dışındaki ön ofis, resepsiyon ve dinlenme alanlarında kuralına uygun şekilde maske kullanacaktır. Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek, bu işlemin öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılacaktır.

            e.2. Hamam, Sauna, Buhar Odaları ile Kapalı Havuz ve Jakuzileri Kullanan Müşterilere Yönelik Önlemler

Bu Kararın F/d.4 bölümünde belirlenen şartlara ilave olarak;

 1. Kese, lif, sünger gibi müşteri tarafından kullanılacak malzemeler müşteriye özel olacak ve başka bir müşteri tarafından kullanılmayacaktır.
 2. Ortak kullanılan materyaller (hamam tası vb.) ise her kullanım sonrasında su ve sabunla mutlaka yıkanacak, dezenfekte edilecektir.

            e.3. Hamam, Sauna, Buhar Odaları ile Kapalı Havuz ve Jakuzilerde Genel Önlemler

 1. Bu alanlara KOVİD-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları içeren afişler herkes tarafından görülebilecek şekilde asılacaktır.
 2. Mikrobiyolojik kalite için rutin testler mevzuata uygun olarak yapılacaktır.
 3. Kapalı havuzlarda toplu egzersiz, dalış dersleri vb. aktivitelere müsaade edilmeyecektir.
 4. Duş bataryası, musluk, sabunluk vb. malzemelerin mümkünse sensörlü olanları kullanılacaktır.
 5. Bu alanlardaki kafe, restoran vb. hizmet bölümleri bu Kararın F/a bölümünde belirlenen şartlar çerçevesinde hizmet sunacaktır.
 6. Bu alanların otel, apart otel vb. konaklama tesisi içinde olması durumunda; Sağlık Bakanlığının “Konaklama Tesisleri İçin Korunma ve Kontrol Önerileri”nde yer verilen usul ve esaslara uyulacaktır.

            e.4. Hamam, Sauna, Buhar Odaları ile Kapalı Havuz ve Jakuzilerde Ortam Düzenlemesi

Bu Kararın F/d.1 bölümünde belirlenen şartlara ilave önlem olarak;

 1. Hamam, sauna, buhar odaları ve jakuzilerde (çalışanlar dahil) 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenecektir.
 2. Kapalı havuzlarda 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenecektir.

            e.5. Hamam, Sauna, Buhar Odaları ile Kapalı Havuz ve Jakuzilerin Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırılması

Bu Kararın F/d.6 bölümünde belirlenen şartların uygulanması esas olacaktır.

 1. Serinleme amacıyla vantilatör (su buharlılar dahil) kullanılmasına müsaade edilmeyecektir.

            f.Plaj, Yüzme Alanları ve Kapalı Havuzlarda Çalışan Cankurtaranlara Yönelik Önlemler

 1. Cankurtaranlar, kişisel koruyucu ekipman (FFP2/N95 maske, eldiven, şeffaf yüz koruyucu siperlik) kullanılması esasına riayet edecektir.
 2. Resüsitasyon (canlandırma) işlemi; suni solunum maskesi, balon ventilasyon ile sağlanacaktır.
 3. Cankurtaranlar canlandırma ve ilkyardım gibi KOVİD-19 açısından risk taşıyan işlemler yaptığından standart enfeksiyon kontrol önlemlerine uygun şekilde çalışmaları sağlanacaktır.
 4. Canlandırma ve ilkyardım işlemlerinin 1 metreden yakın temas gerektiren ve aerosol oluşturan işlemler olması nedeniyle suni solunum maskesi ve balon ventilasyon kullanılacak, ağızdan ağıza solunum tercih edilmeyecektir.

            g.Spor Salonları/Tesislerinde Alınması Gereken Genel Önlemler

 1. A) GENEL ESASLAR
 2. Koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi için bu Genelge dışında diğer Bakanlıklar ve kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilmiş/edilecek tedbirlere de işletmelerin uymaları için gerekli tedbirler ve kararlar alınacak, Bakanlıklar ve kamu kurum veya kuruluşlarının almış olduğu kararlar kapsamında uygulamada sorun olması durumunda gerekli koordinasyon sağlandıktan sonra uygulamanın yürütülmesi sağlanacaktır.
 3. Tüm işletmeler için temizlik/hijyen uygulamaları ve süreçleri ile müşteri ve personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde ulaşılacak/yönlendirilecek kişi/kurumları, hastalık belirtileri gösteren müşteriye personelin yaklaşımını ve alınacak önlemleri kapsayan “İşletme İçi Salgın Tedbir Planı” hazırlanacaktır. Bu planın hazırlanması için Sağlık Bakanlığının yayınladığı COVID-19 Rehberinin ilgili bölümünden yararlanılacak ve bu Planda aşağıdaki hususlara yer verilmesi sağlanacaktır.
 4. İşletmenin koronavirüs sorumlusu/sorumlularının ad, soyad ve telefon numaraları,
 5. İşletme, müşteri ve çalışanlara ilişkin tedbirler, denetim ve sosyal mesafe önlemleri,
 6. İşletme personeline yönelik takip ve denetimin ne şekilde olacağı,
 7. Müşterilerin ve personelin işletmenin tüm alanlarını kullanırken uymaları gereken sağlık

ve hijyen kuralları,

 1. Genel kullanım alanlarının (tuvalet, lavabo vb.) temizliği/dezenfekte edilme sıklığı (en fazla 2 saati aşmamak kaydıyla), temizlik/dezenfektesi için kullanılacak araç, gereç ve malzemeler ile bunların kullanımlarına ilişkin standartlar,
 2. İşletmeye kabulü yapılacak gıda, temizlik vb. maddeler gibi işletme dışından gelen her türlü malzemenin kabul usul ve esasları, bu malzemeleri getiren kişilerle temas edecek işletme personelinin ad, soyad ve telefon bilgileri ile bu kişilerle temasının en aza indirilmesine yönelik tedbirler (ilgili personel temas ettiği kişilerin ad, soyad ve telefon bilgilerini kayıt altına alacak ve bu bilgiler 14 gün süreyle muhafaza edilecektir.),

g.Müşteri ve personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde ulaşılacak/yönlendirilecek işletmeye en yakın sağlık kuruluşu, adresi, telefon numarası, kuruluşta irtibata geçilecek görevliler ve bunların telefon numaraları, yer alacaktır.

 1. Plan düzenli aralıklarla değerlendirilecek, uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan diğer veya ilave tedbirler dikkate alınarak güncellenecektir
 2. Tesis işletmecileri, tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlü olacaktır. Genel kullanım alanlarına ve antrenman düzenine ilişkin bu Genelgede belirtilen mesafeler göz önüne alınarak gerekli plan hazırlanır, tesisin müşteri kapasitesi mesafe planına göre belirlenir, bu kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul edilir ve kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere asılır. Ayrıca, tesis giriş holünde veya dış cephesinde ve misafir ile personelin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, tesiste uygulanan ve uyulması gereken COVID19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panolar düzenlenir.
 3. Koronavirüs sorumlusu/sorumluları tarafından gerektiğinde ibraz edilmek üzere hijyen ve temizlik tedbirlerinin kontrolü başta olmak üzere her tedbir alanına ilişkin günlük/periyodik izleme formları ve kontrol listeleri hazırlanacaktır.
 4. Koronavirüs sorumlusu/sorumluları söz konusu formları kullanarak günlük olarak işletmede alınan tedbirleri denetleyecek, aksaklıkları giderecek ve varsa alınması gereken ilave tedbirler konusunda işletme sahibini/yönetimini bilgilendirecektir.
 5. İşletme İçi Salgın önleme Tedbir Planı kapsamında uyulması gereken kuralları gösteren afişler işletmede personel ve müşterilerin kolaylıkla görebileceği alanlara asılacaktır.
 6. İlgili federasyonlarının izni ile yapılacak müsabaka, antrenman ve hazırlık süreçleri hariç olmak üzere spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar veya kişilerin birbirleriyle yakın temas gerektiren antrenmanlar yapılmayacaktır. (futbol, basketbol, voleybol, taekwondo, güreş, karate vb.)
 7. Spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında içeride 6 metrekareye 1 kişi olacak şekilde girişlere müsaade edilecektir. Bu alanlarda yapılacak her türlü aktivite için kişiler arası mesafe en az 2 metre olarak belirlenecektir.
 8. Güreş, karate, boks, taekwondo vb. spor faaliyetlerinin temassız antrenmanları ile diğer spor amaçlı etkinlikler (yoga, plates, zumba, golf, tenis vb.) metrekareye düşen insan sayısını ve 2 metre mesafe şartını ihlal etmemek şartı ile yapılabilecektir.
 9. Spor faaliyetleri dışında spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında maske takılması zorunlu olacaktır. (Bez maske takılması yeterlidir. N95/FFP2 maskeler kullanılmamalıdır.)
 10. Kafe tarzı yeme içme yerleri Sağlık Bakanlığının Restoran, Lokanta, Kafe çalışma rehberine

göre hizmet verebilir.

 1. Spor merkezleri/tesisleri vb. yerlerin girişine Covid-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve içeride uyulması gereken kurallar) asılacak, uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacaktır.
 2. Varsa girişlerde uygulanan parmak/avuç izine dayalı geçiş sistemleri geçici olarak kullanılmayacaktır.
 3. Koşu bandı/bisiklet vb. ekipman, aralarında en az 2 metre olacak şekilde yerleştirilecektir.
 4. Müşteriler randevu ile kabul edilecek, içeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici konulacaktır. Bu uygulama, kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şeritle olabileceği gibi kasa, plastik duba gibi blokaj bir materyalle de sağlanabilecektir.
 5. Müşterilerin giriş/çıkış saatleri kaydedilecektir. (Seans ile çalışılıyorsa, hangi seansta kimlerin geldiği ve çalıştığı kaydedilmelidir.)
 6. Giriş ve çıkışlara pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulacak ve düzenli olarak boşaltılacaktır. 19. Üyelik sözleşmelerine Covid-19 politikaları ve rezervasyon prosedürleri ile ilgili açıklama eklenecektir.
 7. Bu alanlarda herkes tarafından ortak kullanılacak şekilde (su sebili, meyve ikramı vb.) self servis yiyecek ve içecek ikramları yapılmayacaktır. Bu tür ikramlara ancak bir çalışan tarafından gerekli hijyen şartları sağlandıktan sonra yapılabilecektir.
 8. Müşterilerin kullandığı egzersiz araçlarının yanlarına Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış dezenfektan özelliği olan mendiller konulacaktır.
 9. Spor merkezleri/tesisleri vb. yerlere misafir alınmayacaktır.
 10. Egzersiz aralarındaki dinlenme molaları dışında müşterilerin beklemesine izin verilmeyeceklerdir.
 11. Su ve sabuna erişim kolay olacak ilgili alanlarda tek kullanımlık kâğıt havlu bulunması sağlanacaktır.
 12. İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmayacaktır.
 13. Her müşteriye sunulacak her türlü malzeme tek kullanımlık malzeme olmasına dikkat edilecek, bu mümkün olmadığı takdirde her kullanım sonrasında tekstil malzemeleri en az 60oC’de yıkanacaktır.
 14. Mümkünse koşu bandı ve ağırlık çalışılan alanlar ayrılacaktır.
 15. Sabit veya hareketli bütün alet ve cihazların elle ve vücutla temas edilen noktaları her misafir kullanımı sonrası mutlaka silinerek dezenfekte edilecektir. Kullanımdan sonra cihazların silinmesi ile ilgili uyarı afişleri spor salonu içinde farklı noktalara asılacaktır. Bu konuda sesli anonslar yapılacaktır. 29. Müşterilerin tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları teşvik edilecek, ödeme terminallerinde dokunulan yüzeyler %70’lik alkol ile temizlenecektir.

 

 1. B) MÜŞTERİLERE YÖNELİK ÖNLEMLER
 2. Girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38oC’den yüksek olanlar ile ateş, öksürük, burun akıntısı,

solunum sıkıntısı belirtileri olan, Covid-19 vakası veya temaslı olanlar içeri alınmayacak, tıbbi maske

takılarak sağlık kurumuna yönlendirilecektir.

 1. Müşteriler randevu ile gidecek ve randevu saatine uyacaktır.
 2. İçeride uyulması gereken kuralları açıklayan bilgilendirme afişleri görünür yerlere asılacaktır. 4. Müşteriler yanlarında kişisel havlu ve mat vb. malzemeleri götürecek, havlular işletme tarafından karşılanması halinde poşetli veya görevli tarafından verilecek, mat türü malzemenin de her kullanıcıdan sonra dezenfeksiyonu sağlanacaktır.
 3. Diğer müşteriler ve çalışanlar ile aradaki mesafe korunacaktır.
 4. Yüz bölgesinin aletlere ve zemine değme olasılığı olan hareketler yapılmayacaktır.
 5. İçeri girdikten sonra eller yıkanacak ya da el antiseptiği kullanılacaktır.

8.Mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmayacak, dokunulduğunda el antiseptiği kullanılacaktır.

 1. Ağırlık istasyonlarının birden fazla kişinin set aralarını paylaşarak aynı anda kullanımına izin verilmemelidir. Bir kişinin istasyonla işi tamamen bittikten sonra diğer müşteri kullanmalı, her müşteri sonrası cihazın el ve vücutla temas eden noktaları silinerek dezenfekte edilmelidir.
 2. Spor sırasında eller yüze değdirilmemelidir.
 3. Yiyecek ve içecek talebinde bulunulmamalıdır.

 

 1. C) PERSONELE YÖNELİK ÖNLEMLER
 2. Çalışan personelin Covid-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanacaktır.
 3. Çalışanların giriş kapısında ateş ölçümü yapılacak, ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu siperlik kullanacak, ateşi 38o C’dan yüksek olanlar içeri alınmayacaktır. Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan / gelişen, Covid-19 vakası veya temaslısı çalışanlar tıbbi maske akılarak Covid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecektir.
 4. Çalışma düzeni gerekli en az personel bulunacak şekilde planlanacaktır.
 5. Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takacak, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe

değiştirilecek, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılacaktır.

 1. Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanacak, el hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılacaktır.
 2. Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik mesafeyi koruyacak ve maske takmayı

sürdürecektir. Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanacaktır.

 

Ç) TEMİZLİK, DEZENFEKSİYON VE HAVALANDIRMA

 1. Her gün düzenli olarak temizlik yapılacaktır.
 2. Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilecek, toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılacaktır.
 3. Temizlikte özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, spor aletlerinin el ve vücudun sık değdiği bölümleri gibi) temizliğine dikkat edilecek, bu amaçla su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılabilecektir. Tuvalet dezenfeksiyonu için ise 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılacaktır.
 4. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek gerekli dezenfeksiyon sağlanacaktır.
 5. Koşu bantları, bisikletler, ağırlık aletleri vb. düzenli olarak temizlenecek, %70’lik alkol ile dezenfekte edilecektir. Bu aletlerin sık dokunulan yüzeyleri her müşteriden sonra temizlenecektir.
 6. Temizlik için Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış yüzey dezenfektanları kullanılabilecektir.
 7. Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılacak ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenecektir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerin en az 60o C’de yıkanacaktır.
 8. Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılacaktır.
 9. Tuvaletlere tuvalet kağıdı ve tek kullanımlık kâğıt havlu konulacak, hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmayacaktır.
 10. Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulacak, su ve sabunlar mümkünse fotoselli olacaktır.
 11. Duş ve soyunma kabinlerinin temizliği her müşteri kullanımından sonra tekrar yapılacaktır.
 12. Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanacak, temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp spor salonundaki çöp kutusuna atacak, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayacaktır.
 13. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan yerlerin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılacaktır.
 14. Spor salonları sık sık havalandırılacaktır
 15. G) Denetim

Koranavirüs salgını ile ilgili alınacak tedbirlerin denetimi kapsamında turizm işletme belgeli olan konaklama tesislerinin denetiminin bu Genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca (valilikçe şikâyet ve gerekli hallerde denetim yetkisi saklı kalmak şartı ile) turizm işletme belgeli olanlar dışındaki tesislerin denetiminin Valilikçe içinde halk sağlığı uzmanı, yerel yönetim temsilcileri, iş sağlığı uzmanı, makine mühendisinin bulunduğu asgari beş kişilik bir komisyon tarafından en az on beş günde bir denetlenmesi sağlanacaktır.

 

 

İş bu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

          Başkan                                               Üye                                                 Üye

İbrahim ÇENET                              Abdullah ÇATAL                          Dr.Caner ÇELİK

Kaymakam                                  Belediye Başkanı                           İlçe Sağlık Müdürü

.

 

Mesut ŞALLI                                Yıldıran YÜKSEL                             Dt.Günay  ALAY

İlçe Tarım ve Orman                         Serbest Eczacı                               Serbest Diş Tabibi

Müdürü V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in: