İÇME VE KULLANMA SUYU ANALİZ SONUÇLARI

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İÇME VE KULLANMA SUYU ANALİZ SONUÇLARI
İl Sağlık Müdürlükleri ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezlerince ‘’İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’’ doğrultusunda İlçemizdeki belirlenen noktalardan periyodik olarak içme ve kullanma suyu numuneleri alınarak analiz yapılmaktadır. Yapılan analiz sonuçlarına ait bilgiler tabloda verilmiştir.

Posted in: