MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

 

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ       : 03.05.2023

KARAR NO              : 28-29-30-31

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı   : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri   : Harun YALÇIN, Cezmi GÜMÜŞ, Hüseyin KURT, Yaşar KARTAL, Hüseyin ER, Murat GÜR, Mehmet Emin DANA, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar : Murat SERDAROĞLU, Sennur YÜZÜCÜ, Ceyhun ÇORBACI

 

                                     

Belediye Meclisinin 03.05.2023 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki kararlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

  1. (2023/28): 10.04.2014 tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan D9 Belediyeler grubunda Belediyemizin Memur Norm Kadro sayısı 128 olarak açıklanmış bulunmaktadır. Bu nedenle hazırlanan ekli Geçici İşçi Vize Cetvelinde görüldüğü üzere 3x (5 ay 29 gün) = 15.87 Adam/Ay olarak geçici işçi çalıştırılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

  1. (2023/29) : Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünce tanzim edilen ve Belediye Encümenimizce incelenip kabul edilerek bilahare Başkanlık Makamınca meclisimize sunulan Belediyemizin 2022 yılı Kesin Hesap cetvellerinin okunarak incelenmesi ve müzakere edilmesi neticesinde, idari ve kesin hesap cetvellerinin kayıtlara uygun olduğu, konusu suç teşkil edecek herhangi bir hususa rastlanmamış olup kesin hesap cetvellerinin kabul ve tasdikine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

  1. (2023/30) : Belediye Meclisimizce yapılan değerlendirme neticesinde 2023 yılı içerisinde Belediyemiz Kesimhanesinde Kurban Bayramı münasebetiyle büyükbaş hayvan kesimi için yapılan müracaatlardan 1.250,00 TL ve Kurban Bayramı münasebetiyle küçükbaş hayvan kesimi için yapılan müracaatlardan 500,00 TL, alınmasına ve 2023 yılı gelir tarifelerine (Ücret ve Harç Tarifeleri) eklenmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

  1. (2023/31) : Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Başkanlığının tarafından yürütülen Avrupa Birliği IPA programında yer alan KASMIB Entegre Kati Atık Yönetimi Projesi kapsamında 04-08 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek teknik geziye Belediye Başkanlığımızı temsilen Belediye Başkanı Abdullah ÇATAL’ ın katılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                                         M. Emin DANA                                Emine GÜLTEKİN

Meclis Başkanı                                              Meclis Katibi                                    Meclis Katibi