NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

 

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ       : 03.04.2023

KARAR NO              : 22-23-24-25-26-27

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı   : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri   : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Sennur YÜZÜCÜ, Cezmi GÜMÜŞ, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Murat GÜR, Mehmet Emin DANA, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar : Yaşar KARTAL

Belediye Meclisinin 03.04.2023 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki kararlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

  1. (2023/22): Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl görev yapmak üzere yapılan gizli oylama sonucu 11 (Onbir)’er oyla Belediye Encümen Üyeliğine Belediye Meclis Üyeleri Cezmi GÜMÜŞ ve Hüseyin ER seçilmişlerdir.

 

  1. (2023/23) : İmar  Komisyonu üyelerinin 1 (bir) yıl görev yapmak üzere yapılan açık oylama  sonucu İmar Komisyon Üyeliğine Belediye Meclis Üyeleri Murat SERDAROĞLU, Hüseyin KURT ve Ceyhun ÇORBACI oy birliği ile seçilmişlerdir.

 

  1. (2023/24) : Plan ve Bütçe Komisyon Üyelerinin 1 (bir) yıl görev yapmak üzere yapılan açık oylama  sonucu Plan ve Bütçe Komisyon üyeliğine Belediye Meclis Üyeleri Harun YALÇIN, Sennur YÜZÜCÜ ve Hüseyin ER oy birliği ile seçilmişlerdir.

 

  1. (2023/25) : Sosyal Yardım Komisyonunda 1 ( bir ) yıl görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyeleri arasından Asil Üyeliklere Belediye Meclis Üyesi Sennur YÜZÜCÜ ile Emine GÜLTEKİN ve Yedek Üyeliğe Belediye Meclis Üyesi Harun YALÇIN yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile seçilmişlerdir.

 

  1. (2023/26) : 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununun 41. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde, stratejik plan ve performans programı kapsamında hazırlanan Belediyemizin 2022 Faaliyet Raporu; kitapçık halinde Meclis toplantısından önce Meclis Üyelerine dağıtılmış olup; Meclisimizce yapılan görüşmeler sonunda yıllık faaliyetlerin yeterli olduğu görülerek 01.01.2022–31.12.2022 dönemini kapsayan Taşköprü Belediyesi 2022 mali yılı Faaliyet Raporu okunarak müzakere edildikten sonra, yapılan açık oylama sonucu çalışmaların yeterli olduğuna oy birliği ile karar verildi.
  2. (2023/27) : Belediyemize ait olan Alatarla Köyü 165 Ada 58  parsel de bulunan 134,62 m²’ lik taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılmasına ve satış işlemi için Belediye encümenine yetki verilmesine  yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Abdullah ÇATAL                                         Murat SERDAROĞLU                     M. Emin DANA

Meclis Başkanı                                              Meclis Katibi                                    Meclis Katibi