EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ      : 07.09.2022

KARAR NO              : 41-42-43

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri :Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Sennur YÜZÜCÜ, Cezmi GÜMÜŞ, Hüseyin KURT, Yaşar KARTAL, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar : Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Mehmet Emin DANA

 

                                     

Belediye Meclisinin 07.09.2022 tarihinde gerçekleşen toplantısında aşağıdaki kararlar görüşülerek karara bağlanmıştır.

 

  1. (2022/41): 5393 sayılı Belediye Kanununun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18/r maddesinde meclisin görev ve yetkileri arasında; “Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.” Hükmü uyarınca; 16.10.2020 / 23.08.2022 tarihleri arasında Taşköprü Kaymakamlığı görevini başarıyla yürüten Çağlar PARTAL’ a Belediye Meclisimiz tarafından Fahri Hemşerilik Beratı verilmesine yapılan açık oylama sonucu 2 red oya karşılık 7 kabul oyla oy çokluğu ile karar verildi.

 

  1. (2022/42) : İlçemizde yapılan yatırım harcamalarının tamamlanması için ihtiyaç duyulan 4.600.000,00 TL. nakit kredinin İller Bankası, Kamu veya özel bankalardan kredi kullanılmasına ve kredi işlemeleri için Belediye Başkanı Abdullah ÇATAL’ a temlik yetkisi de dahil olmak üzere borçlanma yetkisinin verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

  1. (2022/43) : 17 – 21 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Bosna Hersek ve Karadağ Çalışma Gezisine Belediyemizi temsilen Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah ÇATAL, Belediye Meclis Üyeleri Ceyhun ÇORBACI, Murat SERDAROĞLU, Hüseyin KURT, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet TUĞCU’ nun katılmasına ve 5682 sayılı Pasaport Kanunun Hizmet Damgalı Pasaportlar; Pasaport Kanununun 14. Maddenin (b) bendi gereğince yurtdışı çıkışları ve Hizmet Damgalı  (gri) pasaport başvuruları konusunda gerekli izinlerinin verilmesinin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                             Murat SERDAROĞLU                                Emine GÜLTEKİN

Meclis Başkanı                                   Meclis Katibi                                                 Meclis Katibi