ŞİİR, HİKAYE VE MEKTUP YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAME

DEDEMİZ ATABEYGAZİ HÜSAMETTİN ÇOBAN BEY MUZAFFEREDDİN YAVLAK ARSLAN BEY

ŞİİR, HİKAYE VE MEKTUP YAZMA YARIŞMASI

ŞARTNAME

KAPSAM:

Bu şartname Hz Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı, Kastamonu Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Taşköprü Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü işbirliğince düzenlenecek olan Dedemiz Atabeygazi Hüsamettin Çoban Bey Muzaffereddin Yavlak Arslan Bey Şiir, Hikaye ve Mektup Yazma Yarışması’ katılım şartları, başvuru şekli, değerlendirme, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma takvimine ilişkin yöntem ve esasları kapsamaktadır.

YARIŞMANIN AMACI

Madde-1 Geleceğe güvenle bakmanın ön şartlarından birisi de geçmişi bilmek gerekli dersleri çıkarmak ve geçmiş ile geleceğe kültürel bir köprü kurmaktır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yıldönümüne atfen 2023 vizyonu,  İstanbul’un fethinin 600. Yılına atfen 2053 vizyonu Malazgirt zaferinin 1000. Yıldönümüne atfen 2071 vizyonu nu anlamak anlamlandırmak geçmişte kurduğumuz Türk İslam medeniyetinin gelecekte yeniden inkişafını sağlamak ve Türkiye Cumhuriyetini çağların ötesine Muasır Medeniyet Seviyesine taşımak demektir.

Bu yarışma gençlerimizin “millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı, sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş şahsiyetler” olmaları konusunda farkındalık oluşturacaktır.

Kastamonulu öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın Şehitler ve Evliyalar Diyarı olarak bilinen Kastamonu’nun tarihi şahsiyetlerini doğru tanımaları, milli şuur sahibi olmalarına katkı sağlayacaktır. Şehitler ve Evliyalar Diyarı olarak bilinen Kastamonu’nun fethi ve Türk İslam Beldesi olma sürecinde Anadolu Selçuklu Devletinin uç beyi Atabeygazi Hüsamettin Çoban Bey sonrasında Alp Yürük Bey, Muzaffereddin Yavlak Arslan Bey, Nasırüddin Mahmut Bey,  büyük bir önem ve yere sahiptir. Bu yarışmada Çobanoğulları Beyleri olarak tarihe geçen ecdadımızı tanımak, özelde Atabeygazi Hüsamettin Çoban Bey ve Muzaffereddin Yavlak Arslan Beyin doğru tanınmasını sağlamak amaçlanmıştır.

 

 

 

 

YARIŞMANIN KONUSU:

Madde-2 Atabeygazi Hüsamettin Çoban Bey ve Muzaffereddin Yavlak Arslan Bey

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

Madde-3 Şiir dalında;

 1. Şiir yarışması herkese açıktır.
 2. Konusu Çobanoğulları Beyleri Atabeygazi Hüsamettin Çoban Bey ve Muzaffereddin Yavlak Arslan Beyin şahsiyeti ve hizmetleri olacaktır.
 3. Eserler ödül töreni tarihinden önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ödül almamış ve herhangi bin yerde yayınlanmamış olacaktır.
 4. Yarışmaya katılan eserlerin tüm hakkı Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfına aittir.
 5. Yarışmaya katılacaklar ekte yer alan “Taahhütname” yi doldurarak imzalayacaktır. Öğrenciler için “Taahhütname” velileri tarafından imzalanacaktır.
 6. Her katılımcı yarışmaya yalnız 1 eserle katılacaktır.
 7. Eserler Word formatında A4 boyutunda Arial yazı tipi 12 punto 1,5 satır aralıklı şekilde yazılacaktır. Eserler atabeygaziyarisma@gmail.com mail adresine gönderilecektir. İsteyenler Taşköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne şahsende başvurabileceklerdir.

Madde-4 Hikaye yazma dalında;

 1. Yarışma herkese açıktır
 2. Konusu Çobanoğulları Beyleri Atabeygazi Hüsamettin Çoban Bey ve Muzaffereddin Yavlak Arslan Bey ve dönemi üzerinden kurgulanacaktır.
 3. Eserler ödül töreni tarihinden önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ödül almamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olacaktır.
 4. Yarışmaya katılan eserlerin tüm hakkı Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfına aittir.
 5. Yarışmaya katılacaklar ekte yer alan “Taahhütname” yi doldurarak imzalayacaktır. Öğrenciler için “Taahhütname” velileri tarafından imzalanacaktır.
 6. Her katılımcı yarışmaya yalnız 1 eserle katılacaktır.
 7. Eserler Word formatında A4 boyutunda Arial yazı tipi 12 punto 1,5 satır aralıklı şekilde yazılacaktır.
 8. Kelime sınırlaması yoktur.
 9. Eserler atabeygaziyarisma@gmail.com mail adresine gönderilecektir. İsteyenler Taşköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne şahsende başvurabileceklerdir.

 

 

 

 

Madde-5  Mektup yazma dalında;

 1. Yarışma herkese açıktır.
 2. Mektup Çobanoğulları Beyleri Atabeygazi Hüsamettin Çoban Bey veya Muzaffereddin Yavlak Arslan Beye hitaben yazılacaktır.
 3. Eserler ödül töreni tarihinden önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ödül almamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olacaktır.
 4. Yarışmaya katılan eserlerin tüm hakkı Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfına aittir.
 5. Yarışmaya katılacaklar ekte yer alan “Taahhütname” yi doldurarak imzalayacaktır. Öğrenciler için “Taahhütname” velileri tarafından imzalanacaktır.
 6. Her katılımcı yarışmaya yalnız 1 eserle katılacaktır.
 7. Eserler Word formatında A4 boyutunda Arial yazı tipi 12 punto 1,5 satır aralıklı şekilde yazılacaktır.
 8. Mektuplarda 400 kelimeden az 1000 kelimeden fazla olmamasına özen gösterilecektir.
 9. Eserler atabeygaziyarisma@gmail.com mail adresine gönderilecektir. İsteyenler Taşköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne şahsende başvurabileceklerdir.

 

Madde-6 Seçici Kurul:

 

Madde-7 Ödüllendirme:

 1. Her dalda birincilik; 1.500,00 TL, ikincilik 1.000,00 TL, üçüncülük 500,00 TL
 2. Dedemiz Atabeygazi Hüsamettin Çoban Bey Muzaffereddin Yavlak Arslan Bey Şiir, Hikaye ve Mektup Yazma Yarışmasında her dalda ilk üçe giren eserlere 24 kitaptan oluşan Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU’nun tarihi roman seti hediye edilecektir.
 3. Yarışma sonunda yayınlanmaya değer bulunan tüm eserlerden oluşan bir kitap bastırılacaktır.

 

 

 

 

 

 

Madde-8 Yarışma Takvimi

Başvuru Süresi: 01/04/2021 – 30/04/2021

***Eserler atabeygaziyarisma@gmail.com mail adresine gönderilecektir. İsteyenler Taşköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne şahsende başvurabileceklerdir.

Değerlendirme: 15/05/2021- 30/05/2021

Dereceye Giren Eserlerin Açıklanması:  15 Haziran 2021

Ödül Töreni: Tarihi ileriki bir dönemde açıklanacaktır.

 

Madde-9  Diğer Hususlar

 1. Yarışmaya katılacak eserlerin değerlendirilmesi seçici kurul tarafından yapılacaktır.
 2. Yarışma ile ilgili duyurular Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Kastamonu Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Taşköprü Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
 3. Eserler yarışma takvimine uygun olarak Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı mail adresine gönderilecektir.
 4. Eserler ödül kazansın veya kazanmasın iade edilmez. Yayınlanmaya değer bulunan eserler Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı web sayfasında yayınlanır.
 5. Yarışmaya katılacakların faydalanabilecekleri eserlerin bazıları
 • https://islamansiklopedisi.org.tr/cobanogullari
 • Çoban Oğulları Beyliği – Candar Oğulları Beyliği Dr. Yaşar YÜCEL  Türk Tarih Kurumu Yayınları  Ankara 1998
 • Çobanoğulları Uç Beyliği Dönemine Ait Gideros Fetihnâmesi   Dr. Cevdet YAKUPOĞLU  (https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/780854)
 • Kuzeybati Anadolu’nun Sosyo-Ekonomik Tarihi – Kastamonu-Sinop-Çankırı-Bolu: XIII-XV. Yüzyıllar Prof. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU Ankara 2009
 • Kastamonu Camileri-Türbeleri Ve Diğer Tarihi Eserleri Fazıl ÇİFÇİ Kastamonu 2018
 • Çobanoğulları Beyliği Dönemi ve Kastamonunun Fethi Hüsnü ACAR İstanbul 1997

 

 

 

 

 

 

 

DEDEMİZ ATABEYGAZİ HÜSAMETTİN ÇOBAN BEY MUZAFFEREDDİN YAVLAK ARSLAN BEY

ŞİİR, HİKAYE VE MEKTUP YAZMA YARIŞMASI

TAAHHÜTNAME

 

Aşağıda bilgileri verilen velisi bulunduğum öğrencimin Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı ve Kastamonu Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşleri Müdürlüğü işbirliğince düzenlenen  ‘Dedemiz Atabeygazi Hüsamettin Çoban Bey Muzaffereddin Yavlak Arslan Bey  Şiir, Hikaye ve Mektup Yazma Yarışması’ için teslim ettiği eserden telif ücreti talebimin olmayacağını, eserle ilgili tüm yasal sorumluluğun bana ait olacağını, eserle ilgili tüm tasarruf hakkını Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı’na devrettiğimi ve bu taahhütnamenin bir suretini yarışma metni ile birlikte gönderdiğimi beyan ve taahhüt ederim.

 

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

ADI SOYADI  
TC KİMLİK NO  
OKULU  
SINIFI NUMARASI  
 

VELİ BİLGİLERİ

ADI SOYADI  
ADRES  
TELEFON  
İMZA  

 

 

DEDEMİZ ATABEYGAZİ HÜSAMETTİN ÇOBAN BEY MUZAFFEREDDİN YAVLAK ARSLAN BEY

ŞİİR, HİKAYE, VE MEKTUP YAZMA YARIŞMASI

TAAHHÜTNAME

 

Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı ve Kastamonu Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşleri Müdürlüğü işbirliğince düzenlenen  ‘Dedemiz Atabeygazi Hüsamettin Çoban Bey Muzaffereddin Yavlak Arslan Bey  Şiir, Hikaye ve Mektup Yazma Yarışması’ için teslim ettiği eserden telif ücreti talebimin olmayacağını, eserle ilgili tüm yasal sorumluluğun bana ait olacağını, eserle ilgili tüm tasarruf hakkını Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı’na devrettiğimi ve bu taahhütnamenin bir suretini yarışma metni ile birlikte gönderdiğimi beyan ve taahhüt ederim.

 

YARIŞMACI

ADI SOYADI  
TC KİMLİK NO  
ÖĞRENİM DURUMU  
ADRES  
TELEFON  
İMZA