2020 Mayıs Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Kararları

 

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 MECLİS KARARI

 

 

KARAR TARİHİ      : 20.05.2020

KARAR NO              : 23

KONUSU                  : Geçici İşçi Vizeleri

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı     : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri   : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Yaşar KARTAL, Fatih PURTUL, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Emine GÜLTEKİN, Mehmet Emin DANA, Şeref Nur MEMİOĞLU, Murat GÜR

Katılmayanlar :

GÜNDEM:

 

Yaz sezonunun gelmesi münasebetiyle mevsimsel şartlar göz önünde bulundurularak Belediyemiz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacı ile 2020 yılı 2. Dönem için 5 ay 29 gün süre  ile Geçici İşçi çalıştırmak üzere vizelerinin görüşülmesi.

 

KARAR :

 

5620 Sayılı Kanun kapsamında sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli statüsüne tabi olmayan, Belediye Meclisinin kararına istinaden vize ile çalıştırılan 4 adet personelimiz için;

Yaz sezonunun gelmesi münasebetiyle temizlik hizmetlerinin artması, çöplerin çoğalması, yeşil alan kapsamında park ve bahçe hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, yol bakım ve onarım çalışmalarının hız kazanması vb. gibi nedenler ile tekrar Norm Kadro Yönetmeliğinin 24. Maddesinde Belediyelerde Geçici İşçi pozisyonları Belediyeler için belirtilen Norm Kadro standardı toplamının %20 sini geçmemek üzere adam/ay sayısına göre Meclis tarafından belirlenir denilmektedir. 10.04.2014 tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan D9 Belediyeler grubunda Belediyemizin Memur Norm Kadro sayısı 68 olarak açıklanmış bulunmaktadır. Bu nedenle hazırlanan Geçici İşçi Vize Cetvelinde görüldüğü üzere 4x (5 ay 29 gün) = 21.16 Adam/Ay olarak geçici işçi çalıştırılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                                         Yaşar KARTAL                                M. Emin DANA

  1. Meclis Başkanı             BL. Meclis Katibi                              BL. Meclis Katibi

 

 

 

 

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

 

KARAR TARİHİ      : 20.05.2020

KARAR NO              : 24

KONUSU                  : İmar Plan Tadilatı

 

 

  Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı     : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri   : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Yaşar KARTAL, Fatih PURTUL, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Emine GÜLTEKİN, Mehmet Emin DANA, Şeref Nur MEMİOĞLU, Murat GÜR

Katılmayanlar :

GÜNDEM :

 

Belediye Başkanlığımız tarafından İlçemiz Harmancık Mahallesi 145 Ada 10-11-13-16-19-22 parsellere mevcut Mezbahanenin kullanım ömrünün dolmasından ve kapasitesinin yetersiz olmasından dolayı yeni modern bir mezbaha’ ne yapılması planlandığından bu alanda imar plan tadilatının yapılabilmesi hususunun görüşülmesi.

 

 

KARAR :

 

Belediye Başkanlığımıza ait Üstatlar Mahallesi Tepe Sokak No:27 adresinde bulunan Mezbahanenin  kullanım ömrünün dolması ve İlçemiz şartlarında kapasitesinin yetersiz olmasından dolayı, İlçemiz Harmancık Mahallesi 145 Ada 10-11-13-16-19-22 parseller üzerinde plan tadilatı yapılarak yeni bir mezbaha’ ne yapılması planlanmıştır.

İlçemiz Harmancık Mahallesi 145 Ada 10-11-13-16-19-22 parseller imar planımıza göre pazarlama ve günübirlik tesis alanına mezbaha’ ne yapılabilmesi için bu taşınmazlara Ekteki 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar planlarına göre Belediye Hizmet Alanı ( mezbaha ’ne) – pazarlama alanı – park alanı olarak plan tadilatı yapılmasına yapılan açık oylama sonucu 5 red (Meclis Üyeleri Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN ve M. Emin DANA) oya karşılık 7 kabul oyla oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                                         Yaşar KARTAL                                M. Emin DANA

  1. Meclis Başkanı             BL. Meclis Katibi                              BL. Meclis Katibi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

 

KARAR TARİHİ      : 20.05.2020

KARAR NO              : 25

KONUSU                  : İmar Plan Tadilatı.

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

 

Meclis Başkanı     : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri   : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Yaşar KARTAL, Fatih PURTUL, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Emine GÜLTEKİN, Mehmet Emin DANA, Şeref Nur MEMİOĞLU, Murat GÜR

Katılmayanlar :

GÜNDEM :

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Gizlice Mahallesi 342 ada 1089 parseldeki taşınmaz imar planımıza göre konut alanı niteliğinde kalmaktadır. Belediyemize ait bu taşınmaza hayırsever bir vatandaşımız tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı veya Belediye Başkanlığımızla yapılacak protokol karşılığı Huzurevi/Konukevi vb. nitelikte bir yapı yaparak Bölgemiz ve İlçemize kazandırılacağından bu alanın plan tadilatı yapılması hususunun görüşülmesi.

 

KARAR :

 

Hayırsever Cengiz ÇIRAK’ ın 12.05.2020 tarihli Belediye Başkanlığı’mıza vermiş olduğu dilekçe ile Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Gizlice Mahallesi 342 ada 1089 parsele Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı veya Belediye Başkanlığımızla yapılacak protokol karşılığı Huzurevi/Konukevi vb. nitelikte bir yapı yaparak İlçemize kazandırmak istediğini bildirmiştir.

Hayırsever Cengiz ÇIRAK tarafından yaptırılması düşünülen Huzurevi/Konukevi vb. nitelikte bir yapının İlçemize kazandırılabilmesi için; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Gizlice Mahallesi 342 ada 1089 parseldeki taşınmaz mevcut imar planımıza göre konut alanı niteliğinde kaldığından bu parsele Ekteki 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar planlarına göre Sosyal Tesis alanı olarak İmar plan tadilatı yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                                         Yaşar KARTAL                                M. Emin DANA

  1. Meclis Başkanı             BL. Meclis Katibi                              BL. Meclis Katibi