11.04.2019

T.C TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 MECLİS KARARI

 

 

KARAR TARİHİ      : 11.04.2019

KARAR NO              : 16

KONUSU                  : Belediye 1. ve 2. Meclis Başkan Vekili Seçimi

 

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Yaşar KARTAL, Şeref Nur MEMİOĞLU, Fatih PURTUL, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Mehmet Emin DANA, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar :

 

GÜNDEM :

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi gereği Belediye Meclisi 1. Başkan ve 2. Başkan Vekillerinin (Gizli oyla) seçimi.

 

 

KARAR :

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. Maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 19. Maddesi gereği; iki yıl görev yapmak üzere Belediye Meclis üyeleri arasından yapılan gizli oylama sonucu 12’ şer oyla Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili Meclis üyesi Sayın Harun YALÇIN ve Belediye Meclisi ikinci Başkan Vekili Meclis Üyesi Sayın Murat GÜR oy birliği ile seçilmişlerdir.

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                                         Murat SERDAROĞLU                    M. Emin DANA

 1. Meclis Başkanı BL. Meclis Katibi BL. Meclis Katibi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 MECLİS KARARI

 

 

KARAR TARİHİ      : 11.04.2019

KARAR NO              : 17

KONUSU                  : Meclis Katip Üyelerin Seçimi

 

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Yaşar KARTAL, Şeref Nur MEMİOĞLU, Fatih PURTUL, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Mehmet Emin DANA, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar :

 

GÜNDEM :

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi gereği 2 adet asil 2adet yedek Meclis Kâtiplerinin (Gizli oyla) seçimi.

 

KARAR :

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. Maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 19. Maddesi gereği; Belediye Meclis üyeleri arasından gizli oyla 2 asil 2 yedek Meclis Kâtip üyelikleri için yapılan gizli oylama neticesinde iki yıl görev yapmak üzere 12’ şer oyla Belediye Meclis Üyeleri Sayın Yaşar KARTAL ve Sayın Mehmet Emin DANA asil, Belediye Meclis Üyeleri Sayın Şeref Nur MEMİOĞLU ve Sayın Emine GÜLTEKİN yedek üye olarak oy birliği ile   seçilmişlerdir.

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                                         Murat SERDAROĞLU                    M. Emin DANA

 1. Meclis Başkanı BL. Meclis Katibi BL.Meclis Katibi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 MECLİS KARARI

 

 

KARAR TARİHİ      : 11.04.2019

KARAR NO              : 18

KONUSU                  : Belediye Encümen üyelikleri seçimi

 

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Yaşar KARTAL, Şeref Nur MEMİOĞLU, Fatih PURTUL, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Mehmet Emin DANA, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar :

 

GÜNDEM :

 

5393 Sayılı Belediye Yasasının 33. maddesi gereği 2 adet Belediye Encümen üyelikleri (Gizli Oyla) Seçimi.

 

 

KARAR :

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 20. Maddesi gereği; bir yıllığına görev yapmak üzere Belediye Encümen Üyelikleri için yapılan gizli oylama sonucu 11’rer oyla Belediye Meclis Üyeleri Sayın Murat SERDAROĞLU ile Sayın Fatih PURTUL oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                                         Yaşar KARTAL                                M .Emin DANA

 1. Meclis Başkanı BL. Meclis Katibi BL.Meclis Katibi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 MECLİS KARARI

 

 

KARAR TARİHİ      : 11.04.2019

KARAR NO              : 19

KONUSU                  : İmar Komisyonu Üyeliklerinin Seçimi

 

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Yaşar KARTAL, Şeref Nur MEMİOĞLU, Fatih PURTUL, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Mehmet Emin DANA, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar :

 

GÜNDEM :

 

5393 Sayılı Belediye Yasasının  24. Maddesi gereği İmar Komisyonu Üyeliklerinin Seçimi

 

 

KARAR :

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 21. Maddesi gereği; Belediye Meclisi üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı Meclis Kararında belirtilir. İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerden plan ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur” hükmü uyarınca, İmar Komisyonunun 3 üyeden teşekkül ettirilmesinin ve bir yıl süre ile görev yapmalarının karar altına alınarak, İmar Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile Belediye Meclis Üyeleri Sayın Şeref Nur MEMİOĞLU, Sayın Hüseyin KURT ve Sayın Ceyhun ÇORBACI seçilmişlerdir.

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                                         Yaşar KARTAL                                M .Emin DANA

 1. Meclis Başkanı BL. Meclis Katibi BL.Meclis Katibi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 MECLİS KARARI

 

 

KARAR TARİHİ      : 11.04.2019

KARAR NO              : 20

KONUSU                  : Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerinin Seçimi

 

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil

Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Yaşar KARTAL, Şeref Nur MEMİOĞLU, Fatih PURTUL, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Mehmet Emin DANA, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar :

 

GÜNDEM :

 

5393 Sayılı Belediye Yasasının 24. Maddesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerinin Seçimi

 

 

KARAR :

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 21. Maddesi gereği; Belediye Meclisi üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı Meclis Kararında belirtilir. İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerden plan ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur” hükmü uyarınca, Plan ve Bütçe Komisyonunun 3 üyeden teşekkül ettirilmesinin ve bir yıl süre ile görev yapmalarının karar altına alınarak, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile Belediye Meclis Üyeleri Sayın Harun YALÇIN, Sayın Murat SERDAROĞLU ve Sayın Hüseyin ER seçilmişlerdir.

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                                         Yaşar KARTAL                                M .Emin DANA

 1. Meclis Başkanı BL. Meclis Katibi BL.Meclis Katibi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 MECLİS KARARI

 

 

KARAR TARİHİ      : 11.04.2019

KARAR NO              : 21

KONUSU                  : Tarihi Kentler Birliği Üye Seçimi.

 

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Yaşar KARTAL, Şeref Nur MEMİOĞLU, Fatih PURTUL, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Mehmet Emin DANA, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar :

 

GÜNDEM :

 

Tarihi Kentler Birliğinde Belediyemizi temsil etmek üzere 1 asil 1 yedek üye seçilmesi.

 

 

KARAR :

 

Tarihi Kentler Birliği Tüzüğünün 8. Maddesinde belirtilen “Birlik Meclisi üyelerinin görev süresi mahalli idare seçimleriyle sona erer” ifadesi gereğince, belediyemizi temsil eden meclis üyelerimizin görev süreleri 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi itibariyle sona ereceğinden, Tarihi Kentler Birliğinde Belediyemizi temsil etmek üzere 2 asil, 1 yedek meclis üyesinin seçilmeleri ile ilgili Tarihi Kentler Birliği yazısına istinaden;

Tarihi Kentler Birliği Tüzüğünün 8. Maddesinde belirtilen “Birlik Meclisi üyelerinin görev süresi mahalli idare seçimleriyle sona erer” ifadesi gereğince, belediyemizi temsil eden meclis üyelerimizin görev süreleri 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi itibariyle sona erdiğinden, Meclis üyelerimiz arasından Belediyemizi Tarihi Kentler Birliği Meclisi’nde temsil etmek üzere, Doğal Üye olarak Belediye Başkanımız Sayın Abdullah ÇATAL, Asil Üyeliğe Belediye Meclis Üyesi Sayın Fatih PURTUL, Yedek Üyeliğe ise Belediye Meclis Üyesi Sayın Hüseyin ER yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile seçilmişlerdir.

 

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                                         Yaşar KARTAL                                M .Emin DANA

 1. Meclis Başkanı BL. Meclis Katibi BL.Meclis Katibi

 

 

 

 

 

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 MECLİS KARARI

 

 

KARAR TARİHİ      : 11.04.2019

KARAR NO              : 22

KONUSU                  : Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üye Seçimi.

 

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Yaşar KARTAL, Şeref Nur MEMİOĞLU, Fatih PURTUL, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Mehmet Emin DANA, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar :

 

GÜNDEM :

 

Türk Dünyası Belediyeler Birliğinde Belediyemizi temsil etmek üzere 1 asil 1 yedek üye seçilmesi.

 

 

KARAR :

 

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Tüzüğünün, 7. Maddesi: ‘Üye yerel yönetimler Başkanları veya başkanın seçtiği temsilci ile meclislerince seçilecek meclis üyeleri tarafından; yerel yönetim birlikleri ise, başkanları veya başkanın seçtiği bir temsilcisi ile genel kurulda temsil edilirler.’ Gereği Belediyemizin Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin Genel Kurulunda ve diğer toplantılarında temsil edilebilmesi için doğal üye olarak Belediye Başkanımız Sayın Abdullah ÇATAL, Asil Üyeliğe Belediye Meclis Üyesi Sayın Şeref  Nur MEMİOĞLU, Yedek Üyeliğe ise Belediye Meclis Üyesi Sayın Murat SERDAROĞLU yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile seçilmişlerdir.

 

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                                         Yaşar KARTAL                                M .Emin DANA

 1. Meclis Başkanı BL. Meclis Katibi BL.Meclis Katibi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 MECLİS KARARI

 

 

KARAR TARİHİ      : 11.04.2019

KARAR NO              : 23

KONUSU                  : Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine Üye Seçimi.

 

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Yaşar KARTAL, Şeref Nur MEMİOĞLU, Fatih PURTUL, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Mehmet Emin DANA, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar :

 

GÜNDEM :

 

Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine 2 asil 1 yedek üyenin seçilmesi.

 

 

KARAR :

 

Kastamonu Mahalli İdareler Birliğinde görev yapmak üzere belediye meclisi üyelerinden 2 asil, 1 yedek üyenin seçilmeleri ile ilgili Kastamonu Valiliği Mahalli İdareler Birliği Başkanlığı yazısına istinaden, Başkanlık müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlimiz Özel İdaresi ve 21 Belediyenin katılımı ile kurulmuş olan Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine, Birlik Tüzüğünün 7. maddesi gereği üye mahalli idarelerin meclislerinin üyeleri veya belediye meclis üyeliğine seçilmeye haiz kişiler arasından “Nüfusu 0-15000 arası 1 üye, 15001-50000 arası 2 üye, 50001 ve yukarı Mahalli İdareler için 3 üye ile İl Özel İdaresi için İl Genel Meclisinden seçilen 3 üyeden oluşur. Dışarıdan seçileceklerin sayısı mahalli idare meclisinden seçileceklerin üçte birini geçemez. Asıl üye sayısının yarısı kadar da yedek üye seçilir. Üye Mahalli İdare birimlerinin başkanları; İl Valisi ve Belediye Başkanları birliğin doğal üyeleridir. Meclis üye tam sayısına doğal üyelerde dahildir. Birlik Meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi mahalli idare seçimleri ile sona erer” denilmektedir.

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği’nde (KASMİB) Taşköprü Belediyesini temsil edecek 2 asil, 1 yedek üyenin tespiti için yapılan oylama sonucunda; Belediyemizi Kastamonu Mahalli İdareler Birliğinde temsil etmek üzere, Doğal Üye olarak Belediye Başkanımız Sayın Abdullah ÇATAL, Asil Üyeliklere ise Belediye Meclis Üyesi Sayın Yaşar KARTAL ve Belediye Meclis Üyesi Sayın Murat SERDAROĞLU, Yedek Üyeliğe ise Belediye Meclis Üyesi Sayın Murat GÜR  yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile seçilmişlerdir.

 

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                                         Yaşar KARTAL                                M .Emin DANA

 1. Meclis Başkanı BL. Meclis Katibi BL.Meclis Katibi

 

 

 

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 MECLİS KARARI

 

 

KARAR TARİHİ      : 11.04.2019

KARAR NO              : 24

KONUSU                  : Sosyal Yardım Komisyonu Üyeliği.

 

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Yaşar KARTAL, Şeref Nur MEMİOĞLU, Fatih PURTUL, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Mehmet Emin DANA, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar :

 

GÜNDEM :

 

Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine 2 asil 1 yedek üyenin seçilmesi.

 

 

KARAR :

 

Taşköprü Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği gereği Yardım Komisyonunda 1 yıllığına görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerinden Asil Üyeliklere Belediye Meclis Üyesi Sayın Şeref Nur MEMİOĞLU ile Belediye Meclis Üyesi Sayın Emine GÜLTEKİN ve Yedek Üyeliğe Belediye Meclis Üyesi Sayın Fatih PURTUL  yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile seçilmişlerdir.

 

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                                         Yaşar KARTAL                                M .Emin DANA

 1. Meclis Başkanı BL. Meclis Katibi BL.Meclis Katibi

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 MECLİS KARARI

 

 

KARAR TARİHİ      : 11.04.2019

KARAR NO              : 25

KONUSU                  : Meclis Toplantı Gününün belirlenmesi.

 

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Yaşar KARTAL, Şeref Nur MEMİOĞLU, Fatih PURTUL, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Mehmet Emin DANA, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar :

 

GÜNDEM :

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği 2019 Yılı Meclis Toplantı Gününün ve saatinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

 

 

KARAR :

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 6. Maddesi gereği; Mayıs ayından itibaren 2019 yılında Belediye Meclisi olağan aylık toplantılarının her ayın ilk Çarşamba günü saat:15.00’ de yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                                         Yaşar KARTAL                                M .Emin DANA

 1. Meclis Başkanı BL. Meclis Katibi BL.Meclis Katibi

 

 

 

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 MECLİS KARARI

 

 

KARAR TARİHİ      : 11.04.2019

KARAR NO              : 26

KONUSU                  : Sosyal Denge Sözleşmesi

 

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Yaşar KARTAL, Şeref Nur MEMİOĞLU, Fatih PURTUL, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Mehmet Emin DANA, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar :

 

GÜNDEM :

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği 2019 Yılı Meclis Toplantı Gününün ve saatinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

 

 

KARAR :

 

 

Anayasada yapılan değişiklik ile kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkı verildiğinden, 11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6289 sayılı Kanun ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda değişiklik yapılmış ve yerel yönetimlerde “Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi” yapılması imkanı tanınmıştır.

İlgili mevzuat uyarınca kurumumuzda uygulanacak Sosyal Denge Sözleşmesi için yetkili memur sendikaları ile sözleşme imzalamak üzere Belediye Başkanı Sayın Abdullah ÇATAL’a  yetki verilmesine  yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                                         Yaşar KARTAL                                M .Emin DANA

 1. Meclis Başkanı BL. Meclis Katibi BL.Meclis Katibi

 

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 MECLİS KARARI

 

 

KARAR TARİHİ      : 11.04.2019

KARAR NO              : 27

KONUSU                  : Satış İşlemleri ve Yetki Verilmesi

 

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Yaşar KARTAL, Şeref Nur MEMİOĞLU, Fatih PURTUL, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Mehmet Emin DANA, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar :

 

GÜNDEM :

 

İlçemiz imar planının uygulanması sırasında artık parsel konumuna gelecek kadastrol yollar ile Belediye ile hisselendirilmiş yerlerin ve Belediyemize ait artık parsel konumundaki arsaların satış takas ve trampaların yapılabilmesi için belediye encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

KARAR :

 

İlçemiz İmar Planının uygulanması sırasında yol vasfını kaybedip arsa vasfı kazanmış Kadastrol Yollar bulunmaktadır. Bu alanların Belediyemiz adına tescil edilmesi ve parselasyon Planına uygun olarak komşu parsel maliklerine satışının yapılması gerekmektedir.

Artık parsel konumuna gelecek bu tip Kadastrol Yollar ile belediye ile hisselendirilmiş yerlerin ve Belediyemize ait artık parsel konumundaki arsaların satışının veya takas ve trampasının yapılmasına, bu hususta gerekli iş ve işlemlerini yürütmek üzere 2019 yılı için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi gereği Belediye Encümenine yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                                         Yaşar KARTAL                                M .Emin DANA

 1. Meclis Başkanı BL. Meclis Katibi BL.Meclis Katibi

 

 

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 MECLİS KARARI

 

KARAR TARİHİ      : 11.04.2019

KARAR NO              : 28

KONUSU                  : Otopark Sınıflandırması

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Yaşar KARTAL, Şeref Nur MEMİOĞLU, Fatih PURTUL, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Mehmet Emin DANA, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar :

GÜNDEM :

 

Otopark yönetmeliği gereği 2019 yılı için bölgelere göre sınıflandırılması ve sınıflarına göre otopark harç oranlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

 

KARAR :

Belediye Meclisimizin 03.09.2014 tarih ve 54 sayılı meclis kararı ile onaylanan otopark yönetmeliği için otopark harç bedellerinin 2017 yılı için bölgelere göre sınıflandırılması ve sınıflarına göre otopark harç oranlarının belirlenmesi hususunda;

Otopark Yönetmeliği’ nin uygulanması ile ilgili olarak 3194 sayılı imar Kanunun 37. ve 44. maddeleri ile 26 Nisan 2006 tarih 26150 sayılı Resme Gazetede yayınlanan Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’ nin 4. Maddesin de Bina Otopark Yapı Payı Hesabı için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’de yer alan 3A grubu yapılar ( Katlı Garajlar) birim fiyatının esas alınarak hesaplanan otopark harcı;

Belediyemiz imar planına göre 4 ( Dört) bölgeye ayrılmış olup;

 1. Bölge : Ticaret Bölgesinde bulunan binalar
 2. Bölge : Bitişik Nizamda bulunan binalar
 3. Bölge : Bahçeli Nizamda bulunan binalar
 4. Bölge :Ağcıkişi Mahallesi, Gökırmak Mahallesi ( Küçük Sanayi sitesinden itibaren), Ethem Mahallesi ( Kuruçay mevkiinden sonra), Belediye mücavir alanında kalan bölgeler.

Otopark yönetmeliği hakkında genel tebliğinin 4. Maddesi uyarınca;

 1. Grup için Tarifedeki bedelin % 100 oranı olan  4.900.00- TL
 2. Grup için Tarifedeki bedelin % 90 oranı olan   4.410.00- TL
 3. Grup için Tarifedeki bedelin % 80 oranı olan   3.920.00- TL
 4. Grup için Tarifedeki bedelin % 70 oranı olan   3.430.00- TL
 5. Grup için Tarifedeki bedelin % 60 oranı olan   2.940.00- TL
 6. Grup için Tarifedeki bedelin % 50 oranı olan 2.450.00- TL. Otopark bedeli olarak alınır denilmektedir.

Belediye Meclisimizce;

 1. Bölgede alınacak otopark ücretinin 3. Grup tarifesinden 3.920.00 TL alınmasına
 2. Bölgede alınacak otopark ücretinin 4. Grup tarifesinden 3.430.00. TL alınmasına
 3. Bölgede alınacak otopark ücretinin 5. Grup tarifesinden 2.940.00.TL alınmasına
 4. Bölgede alınacak otopark ücretinin 6. Grup tarifesinden 2.450.00.TL alınmasına; yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

Abdullah ÇATAL                                         Yaşar KARTAL                                M .Emin DANA

 1. Meclis Başkanı BL. Meclis Katibi BL.Meclis Katibi

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 MECLİS KARARI

 

 

KARAR TARİHİ      : 11.04.2019

KARAR NO              : 29

KONUSU                  : 2018 Yılı Faaliyet Raporu

 

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Yaşar KARTAL, Şeref Nur MEMİOĞLU, Fatih PURTUL, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Mehmet Emin DANA, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar :

 

GÜNDEM :

 

5393 Sayılı yasanın 56. maddesi gereği Belediye Başkanı Faaliyet Raporunun görüşülmesi

 

 

KARAR :

 

 

5393 sayılı belediye Kanunun 56. maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunun 41. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde, stratejik plan ve performans programı kapsamında hazırlanan 2018 mali yılı Faaliyet Raporu okunarak müzakere edildikten sonra, Yapılan açık oylama sonucu çalışmaların yeterli olduğuna oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                                         Yaşar KARTAL                                M .Emin DANA

 1. Meclis Başkanı BL. Meclis Katibi BL.Meclis Katibi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 MECLİS KARARI

 

 

KARAR TARİHİ      : 11.04.2019

KARAR NO              : 30

KONUSU                  : Parkomat Uygulamasının Kaldırılması

 

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenler

n Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Yaşar KARTAL, Şeref Nur MEMİOĞLU, Fatih PURTUL, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER, Mehmet Emin DANA, Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN

Katılmayanlar :

 

GÜNDEM :

 

İlçemiz Cadde ve sokaklarında uygulanmakta olan Parkomat uygulamasının kaldırılması hususunun görüşülmesi.

 

KARAR :

 

 

Belediye Meclisimizin Trafik sorunlarının çözümü için trafiğin yoğun olduğu, İlçemiz cadde ve sokaklarında 04.12.2013 tarih ve 37 sayılı kararı ile alınmış olan parkomat uygulamasının kaldırılmasına ve İlçemizdeki trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarında yeni trafik düzenlemelerin yapılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                                         Yaşar KARTAL                                M .Emin DANA

 1. Meclis Başkanı BL. Meclis Katibi BL.Meclis Katibi