10.06.2019

 

T.C TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 MECLİS KARARI

 

 

KARAR TARİHİ      : 10.06.2019

KARAR NO              : 39

KONUSU                  : Geçici İşçi Vizeleri

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Şeref Nur MEMİOĞLU, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER,  Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN, Yaşar KARTAL

Katılmayanlar : Mehmet Emin DANA, Fatih PURTUL

 

GÜNDEM :

 

Yaz sezonunun gelmesi münasebetiyle mevsimsel şartlar göz önünde bulundurularak Belediyemiz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacı ile 2019 yılı 2. Dönem için 5 ay 29 gün süre  ile Geçici İşçi çalıştırmak üzere vizelerinin görüşülmesi.

 

KARAR :

 

5620 Sayılı Kanun kapsamında sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli statüsüne tabi olmayan, Belediye Meclisinin kararına istinaden vize ile çalıştırılan 4 adet personelimiz için;

Yaz sezonunun gelmesi münasebetiyle temizlik hizmetlerinin artması, çöplerin çoğalması, yeşil alan kapsamında park ve bahçe hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, yol bakım ve onarım çalışmalarının hız kazanması vb. gibi nedenler ile tekrar Norm Kadro Yönetmeliğinin 24. Maddesinde Belediyelerde Geçici İşçi pozisyonları Belediyeler için belirtilen Norm Kadro standardı toplamının %20 sini geçmemek üzere adam/ay sayısına göre Meclis tarafından belirlenir denilmektedir. 10.04.2014 tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan D9 Belediyeler grubunda Belediyemizin Memur Norm Kadro sayısı 68 olarak açıklanmış bulunmaktadır. Bu nedenle hazırlanan Geçici İşçi Vize Cetvelinde görüldüğü üzere 4x (5 ay 29 gün) = 21.16 Adam/Ay olarak geçici işçi çalıştırılmasına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                                         Yaşar KARTAL                                Emine GÜLTEKİN

  1. Meclis Başkanı BL. Meclis Katibi BL. Meclis Katibi

 

 

 

 

 

 

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 MECLİS KARARI

 

 

KARAR TARİHİ      : 10.06.2019

KARAR NO              : 40

KONUSU                  : Tahsis İşlemleri

 

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Şeref Nur MEMİOĞLU, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER,  Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN, Yaşar KARTAL

Katılmayanlar : Mehmet Emin DANA, Fatih PURTUL

 

GÜNDEM :

 

Anka Sanat Taşköprü Kadın Girişimcileri Derneğine tahsis edilen Mülkiyeti belediyemize ait Musalla Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı NO:5-B adresinde bulunan işyerinin tahsisinin iptalinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi ve Aynı kanunun 75. Maddesinin (d) bentleri gereği görüşülmesi.

 

KARAR :

 

Mülkiyeti belediyemize ait Musalla Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı NO:5-B adresinde bulunan işyerimiz, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendi ve Aynı kanunun 75. Maddesinin ( c ) ve (d) bentleri gereği; Belediye Meclisimizin 02.09.2015 tarih ve 35 sayılı kararı ile Anka Sanat Taşköprü Kadın Girişimcileri Derneğine ilçemizle özdeşleşmiş el sanatlarının yaşatılması ve gençlerimize sanat öğreterek istihdam sağlamak, ilçemizin tanıtımına katkıda bulunmak gibi önemli işlevi göz önünde bulundurularak; aylık 50.00.-TL üzerinden yıllık kira bedeli 600 TL’den 5 yıllığına kiraya verilmesine karar verilmiştir.

Belediye Meclisimizin 02.09.2015 tarih ve 35 sayılı kararı ile Anka Sanat Taşköprü Kadın Girişimcileri Derneğine tahsis edilen Mülkiyeti belediyemize ait Musalla Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı NO:5-B adresindeki işyerinin tahsisinin kaldırılması hususunda yapılan açık oylama sonucu Belediye Meclis Başkanı Abdullah ÇATAL ve Meclis Üyesi Harun YALÇIN’ ın kabul oylarına karşılık 8 red oyla oy çokluğu ile reddedilmesine karar verildi.

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                                         Yaşar KARTAL                                Emine GÜLTEKİN

  1. Meclis Başkanı BL. Meclis Katibi BL. Meclis Katibi

 

 

 

 

 

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 MECLİS KARARI

 

 

KARAR TARİHİ      : 10.06.2019

KARAR NO              : 41

KONUSU                  : Sokak İsmi Verilmesi

 

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil

Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Şeref Nur MEMİOĞLU, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER,  Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN, Yaşar KARTAL

Katılmayanlar : Mehmet Emin DANA, Fatih PURTUL

 

GÜNDEM :

 

İlçemiz Gökırmak Mahallesi Filiz Sokak üzerinden eski su değirmenine kadar giden yol güzergahına sokak isminin verilebilmesi hususunun 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (n) bendi gereği görüşülmesi.

 

KARAR :

 

5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (n) bendinde Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek  hükmü gereği,

Ekli krokide gösterilen isim verilmemiş İlçemiz Gökırmak Mahallesi Filiz Sokak üzerinden eski su değirmenine kadar giden yol güzergahına Değirmen sokak isminin verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                                         Yaşar KARTAL                                Emine GÜLTEKİN

  1. Meclis Başkanı BL. Meclis Katibi BL. Meclis Katibi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 MECLİS KARARI

 

 

KARAR TARİHİ      : 10.06.2019

KARAR NO              : 42

KONUSU                  : Yetki Verilmesi

 

 

 

 Belediye Meclisini

Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı

 

Meclis Başkanı : Abdullah ÇATAL

Meclis Üyeleri : Harun YALÇIN, Murat SERDAROĞLU, Şeref Nur MEMİOĞLU, Hüseyin KURT, Ceyhun ÇORBACI, Hüseyin ER,  Murat GÜR, Emine GÜLTEKİN, Yaşar KARTAL

Katılmayanlar : Mehmet Emin DANA, Fatih PURTUL

 

GÜNDEM :

 

Belediyemiz tarafından İlçemiz Olukbaşı Köyü 102 ada, 1 parselde yapılması planlanan içme suyu arıtma tesisi ve deposu yapımı işi için proje çalışmaları ve proje ihalesinin İller Bankası A.Ş. tarafından yapılabilmesi ve bu iş ve işlemler ile ilgili Belediye Başkanı Abdullah ÇATAL’ a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

 

KARAR :

 

İlçemiz içme suyu kaynağı, Devlet Su İşleri tarafından yaptırılan Hasanlı Göletinden sağlanacak olup, suyu İlçemizde içme suyu olarak kullanabilmek için içme suyu arıtma tesisi ve su deposu yapılması gerekmektedir.

Belediyemiz tarafından İlçemiz Olukbaşı Köyü 102 ada, 1 parselde yapılması planlanan içme suyu arıtma tesisi ve deposu yapımı işi için proje çalışmaları ve proje ihalesinin İller Bankası A.Ş. tarafından yapılabilmesi ve bu iş ve işlemler ile ilgili Belediye Başkanı Abdullah ÇATAL’ a yetki verilmesine yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Abdullah ÇATAL                                         Yaşar KARTAL                                Emine GÜLTEKİN

  1. Meclis Başkanı BL. Meclis Katibi BL. Meclis Katibi